Holdingselskab - Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er et selskab, der ikke har nogen aktivitet, men blot har andele og aktier i andre virksomheder.

Opret et holdingselskab og hold styr på dine andele og aktier. Udover holdningselskab findes der også andre virksomhedstyper man kan vælge.

Oftest er et holdingselskab et anpartsselskab, et aktieselskab eller et iværksætterselskab (OBS: Iværksætterselskaber afskaffes 15. oktober 2021), hvor der altså ejes aktier og andele i andre selskaber. De selskaber, hvor aktien og andelen er, kaldes for driftsselskaber, da det er der, hvor driften sker.

Et holdingselskab bliver oftest oprettet, da der i mange tilfælde kan være en skattemæssig og forretningsmæssig fordel i det. Et holdingselskab er ikke én speciel form for selskabstype, men kan være flere forskellige.

Hvad er fordelen ved at oprette et holdingselskab?

Fordele er der mange af, når det kommer til, hvorfor man bør overveje at oprette et holdingselskab til sit driftsselskab. De tre mest væsentlige fordele vil blive gennemgået og uddybet.

Fordel 1 - Skattefrit udbytte

Den første fordel ved at oprette et holdingselskab er, at overskuddet i driftsselskabet kan overføres skattefrit til holdingselskabet. I tilfælde af, at driftsselskabet går konkurs, er det en klar fordel at have udbyttet i et holdingselskab, da overskuddet her er beskyttet, og dermed ikke indgår i konkursboet.

Der er én betingelse for, at udbyttet kan overføres skattefrit til holdingselskabet, og det er, at holdingselskabet som minimum ejer 10% af andelene eller aktierne i driftsselskabet.

Man skal dog her huske, at overskuddet allerede er blevet beskattet én gang i driftsselskabet, da alle virksomheder betaler en selskabsskat af det overskud, der laves.

Fordel 2 - Skattefrit salg af driftsselskabet

Hvis du en dag vælger at sælge driftsselskabet, vil det beløb, som salget indbringer, blive overført til holdingselskabet skattefrit. Det beløb, som nu står i holdingselskabet, kan enten bruges på at investere i et nyt driftsselskab, eller kan bruges på at oprette et nyt driftsselskab.

Fordel 3 - Bedre salg af driftsselskab

En anden fordel i forbindelse med salg af driftsselskab er, at man op til salget, eller generationsskiftet, kan "slanke" driftsselskabet. Det betyder altså, at man kan tage det opsparede overskud, og flytte det over i holdingselskabet. På den måde ryger overskuddet ikke videre til de nye ejere.

Det er mere reglen end undtagelsen, at der bliver stiftet holdingselskaber, når et driftsselskab skal sælges, da det forøger den økonomiske gevinst hos sælger. Står du derfor og skal sælge din virksomhed indenfor den kommende periode, kan det være en god ide at oprette et holdingselskab inden, at salget går i gang.

Hvad er ulempen ved at oprette et holdingselskab?

Selvom der klart er flere fordele end ulemper, er der alligevel et par ulemper at tage højde for.

Den største ulempe er, at der skal udarbejdes en årsrapport for både holdingselskabet og driftsselskabet. Man skal altså tage i mængde, at det kan tage længere tid at udarbejde regnskab end før, da arbejdet bliver fordoblet. Man skal derfor tænke over, hvor meget ekstra arbejde, der skal lægges i det.

Derudover er der, ligesom hos andre selskaber, et gebyr ved oprettelse af selskabet. Gebyret ligger på 670 kr. for at oprette sig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvordan etableres et holdingselskab?

Du har to muligheder, når du vil oprette et holdingselskab:

  1. Du opretter et holdingselelskab samtidig med at du oprettet dit driftsselskab

  2. Du opretter et holdingselskab efter du har drevet dit driftsselskab i 3 år

Det nemmeste vil være at oprette holdingselskabet samtidig med, at driftsselskabet bliver oprettet. Det er dog muligt, at du ved opstarten af dit driftsselskab ikke ved, om du vil køre ejerforholdet igennem et holding selskab.

Når man vil oprette et holdingselskab, bliver det oprettet på samme måde som de andre selskaber. Vælger man at oprette et holdingselskab, som et anpartsselskab, vil der ligeledes være et krav til selskabskapitalen på 40.000 kr.

De 40.000 kr. kan enten være kontanter eller aktiver, der tilsammen har en værdi af 40.000 kr. Aktiverne skal vurderes af en revisor, som dokumentation på, at aktiverne har den korrekte værdi.