Hvordan kan man oprette en virksomhed?

Det kan for nogen virke som en uoverskuelig proces at oprette og komme i gang med at drive en virksomhed. I virkeligheden er det ret simpelt, da det blot kræver, at man kender til de forskellige virksomhedsformer og ved, hvilken virksomhed man vil drive. Det hele er en del af, hvordan man opretter sin egen virksomhed på bedst mulige vis.

Skriv en faktura uden at have et CVR-nummer

Valg af virksomhedsform

Før man kan oprette en virksomhed, skal man vælge hvilken virksomhedsform, ens virksomhed skal have. Det er vigtigt at kende til de forskellige typer virksomhed, da de forskellige virksomheds typer har forskellige krav. De 5 virksomhedsformer vil kort blive gennemgået, for at se hvilke muligheder der er, og hvilke krav de forskellige virksomhedsformer skal overholde.

De følgende virksomhedsformer er: personlig ejet mindre virksomhed, enkeltmandsvirksomhed, anpartsselskab (ApS), aktieselskab (A/S) og interessentskab (I/S).

Der er også en anden virksomhedsform ved navn iværksætterselskab (IVS), men den bliver afskaffet 15. oktober 2021, så det er ikke længere muligt at oprette den type selskab - derfor vil den ikke blive nævnt i følgende afsnit.

Personlig ejet mindre virksomhed

Der er kun én ejer i en personlig ejet mindre virksomhed, og ejeren hæfter personligt for virksomheden. Der er intet krav til kapital til virksomhedsformen, og det er også gratis at oprette en personlig ejet mindre virksomhed.

Der kan oprettes en personlig ejet mindre virksomhed, hvis det forventes, at virksomheden har en omsætning på under 50.000 kr. årligt. Derudover bestemmes der selv, om virksomheden vil lade sig momsregistrere. Denne type virksomhed bliver oftest oprettet, hvis der blot er tale om en hobbyvirksomhed.

Enkeltmandsvirksomhed

Der er igen her også kun én ejer i en enkeltmandsvirksomhed, og ejeren hæfter også her personligt for gælden, hvilket vil sige at hvis virksomheden går konkurs, står ejeren med tilbage med den gæld, der måtte være.

Enkeltmandsvirksomheder er den mest hyppige virksomhedsform i Danmark, og der er på nuværende tidspunkt mere end 275.000 registrerede enkeltmandsvirksomheder i Danmark.

Det kræver ikke en bestemt mængde kapital at oprette en enkeltmandsvirksomhed, så ejeren bestemmer selv, hvor mange penge der skal skydes i virksomheden.

Anpartsselskab

I et anpartsselskab skal der være minimum én ejer, hvilket betyder at der godt kan være mere end en person, der ejer selskabet. Hver ejer hæfter kun for det beløb, de selv har kastet i virksomheden, og kan altså ikke hæfte for mere end det.

For at oprette et anpartsselskab skal der indskydes 40.000 kr. I startkapital. Det beløb kan både være kontanter eller aktiver, der har en samlet værdi af 40.000 kr. Førhen var kapitalkravet på 50.000 kr., men det er formindsket efter, at virksomhedsformen iværksætterselskab bliver afskaffet 15. oktober 2021.

Aktieselskab

Ligesom i et anpartsselskab skal der i et aktieselskab også være én ejer som minimum. Det er sjældent, at et aktieselskab kun har en enkelt ejer, da det er mest normalt, at der er flere ejere. Igen her hæfter ejerne kun for det beløb, de har kastet i virksomheden og ikke en krone mere, selvom selskabet ejes sammen med andre.

Ved opstart af et aktieselskab kræves det, at der er minimum 400.000 kr. i startkapital. Det er det største krav til en kapital, der er blandt alle virksomhedsformerne, og derfor er det typisk veletablerede virksomheder, der senere hen bliver til aktieselskaber.

Interessentskab

I et interessentskab skal der være mindst to ejere, men oftest er der flere. I forhold til de andre virksomhedsformer, er hæftelsen i et interessentskab lidt anderledes. I et interessentskab hæftes der solidarisk, ubegrænset og personligt, hvilket kort sagt betyder: går virksomheden konkurs hæfter alle ejerne for gælden. Her er det dog vigtigt at påpege, at hvis den ene ejer ikke kan betale gælden, kan de andre ejere blive opkrævet for den anden ejers gæld.

Der er ikke noget kapitalkrav til oprettelsen af et interessentskab, så ejerne bestemmer i fællesskab, hvor meget startkapitalen skal være på. Det er heller ikke et krav, at alle ejere eksempelvis skal kaste det samme i virksomheden.

Hvilken virksomhedsform bør man vælge?

Det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i, hvilke behov din kommende virksomhed har, så virksomhedsformen passer hertil. For at komme frem til den passende virksomhedsform, er det en god ide at se på, hvor mange penge du egentlig har til at starte en virksomhed.

Hvis du eksempelvis har 40.000 kr., kan det være, at du vil stifte et anpartsselskab, men hvis du derimod ikke har nok kapital, kan det være en enkeltmandsvirksomhed, der er vejen frem. En anden vigtig faktor er også, om du vil eje din virksomhed alene, eller om du vil dele ejerskabet med nogen.

Kig de forskellige krav igennem, sorter de virksomhedsformer fra, som ikke passer til dine og din virksomheds behov, og så vil du til slut forhåbentlig komme frem til en passende virksomhedsform.

Når du ved, hvilken virksomhedsform din virksomhed skal have, kan du gå videre til selve oprettelsen af virksomheden.

Opret virksomheden på Erhvervsstyrelsens hjemmeside

Det er nemt og i visse tilfælde helt gratis at oprette en virksomhed i Danmark. Eksempelvis er det gratis at oprette en personlig ejet mindre virksomhed og et enkeltmandsvirksomhed, men det koster et gebyr på 670 kr. At oprette et anpartsselskab, et aktieselskab eller et interessentskab.

I visse tilfælde har nye virksomhedsejere brug for hjælp til at oprette en virksomhed, og derfor kan prisen godt stige med 2-3000 kr. grundet den ekstra hjælp fra eksempelvis revisorer. Du har lige læst, hvilke forskellige former for virksomhedsformer der er, og det vil du få brug for, når du skal oprette din virksomhed.

For at oprette en virksomhed skal du følge disse trin:

  • Gå på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og log ind med NemId

  • Godkend betingelserne og klik på feltet ‘Fortsæt’

  • Vælg herefter den virksomhedsform, du har besluttet dig for

  • Herefter bliver din anmodning bearbejdet, og når registreringen er godkendt vil du modtage en mail

  • Efter at have modtaget mailen kan du bestille virksomhedens NemId, oprette E-Boks og oprette en NemKonto

Efter disse trin er fulgt, er du næsten klar til at drive din virksomhed - du skal blot huske at momstilmelde din virksomhed på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Du skal dog ikke tilmelde dig moms, hvis du har en personlig ejet mindre virksomhed, da den virksomhedsform selv bestemmer, om de vil lade sig momsregistrere. I visse tilfælde kan andre virksomheder være momsfritaget, men som udgangspunkt skal alle virksomheder og selskaber momsregistreres.

Lav en faktura med eller uden moms med SumUp Fakturaer