Personligt ejet mindre virksomhed - Hvad er en personligt ejet mindre virksomhed?

En personligt ejet mindre virksomhed, også kendt som PMV, er en virksomhed, som kun har én enkelt ejer.

Hvis du ejer en personligt ejet mindre virksomhed, kan du med fordel benytte dig af SumUp Fakturaer. Du har mulighed for at prøve programmet lige meget hvilken virksomhedstype du vælger.

Brug SumUp Fakturaer som faktureringsprogram

Det er gratis at oprette en PMV på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Oprettelsen varer i 3 år, og kan efter den periode fornyes. Hver person kan kun oprette én personlig ejet mindre virksomhed.

Hvad er kravene for at starte en personligt ejet mindre virksomhed?

På Erhvervsstyrelsens hjemmeside har de opstillet følgende krav for at starte en PMV:

  • Kun én ejer

  • Der skal laves et skatteregnskab

  • Der er intet kapitalkrav

  • Omsætning på under 50.000 kr.

  • Ejer hæfter for virksomhedens gæld

  • Ejeren skal have dansk CPR-nummer

  • Kan ikke ansætte folk

  • Ikke importere eller eksportere udenfor EU

  • Der behøver ikke at være nogen ledelse eller direktion

Hvis ejeren, af en personlig ejet mindre virksomhed, gerne vil have mulighed for at ansætte medarbejdere eller importere uden for EU, skal virksomheden omregistreres til en enkeltmandsvirksomhed.

Hvordan bogføres der i en personlig ejet mindre virksomhed?

Når der skal bogføres i en personligt ejet mindre virksomhed, skal der bogføres efter bogføringsloven. Det betyder blandt andet, at regnskabet og bilag skal opbevares i 5 år. Eksempelvis skal regnskabet fra 2016 opbevares indtil 31. December 2021.

Hvis man som ejer, ikke er skarp til regnskab, kan man benytte en revisor, men det er ikke et lovkrav. Man kan dog diskutere, om det kan betale sig at hyre en revisor, i en virksomhed, der omsætter for under 50.000 kr.

Hvis virksomheden omsætter, eller forventer at omsætte for mere end 50.000 kr, skal virksomheden omregistreres til en enkeltmandsvirksomhed.

Hvordan beskattes der i en personlig ejet mindre virksomhed?

Der skal betales skat af overskuddet i virksomheden. Du finder overskuddet ved at tage dine indtægter og trække dine udgifter fra.

Lad os tage et eksempel:

Josefine ejer en personlig ejet mindre virksomhed, og har haft indtægter for 40.000 kr. Samtidig har hun haft udgifter for 15.000 kr. Hendes overskud er på 25.000 kr, da det er differencen mellem indtægten og udgifterne. Overskuddet på 25.000 kr. skal der betales skat af. Josefine skal indberette sin profit til skat, men hun er ikke forpligtet til at aflægge regnskab.

I og med at personlig ejet mindre virksomhed ikke skal betale moms, og ikke er momsregistreret, skal der naturligvis heller ikke laves en momsrapport.

Skal min virksomhed have en erhvervskonto?

Det enkle svar er nej. Man kan med fordel benytte sig af en privatkonto, som nemkonto, da det koster mellem 300 og 700 kr. at oprette en erhvervskonto. Det er dog ikke alle banker, der vil have, at man laver virksomhedstransaktioner på sin private konto. En god ide er at tage en snak med sin bank, inden man benytter sin privatkonto.

Der kan dog opstå problemer, når man vil oprette en erhvervskonto i banken. Hvis ejeren eksempelvis er registreret i RKI, kan banken nægte at oprette en erhvervskonto.

Hvordan hæftes der i en personlig ejet mindre virksomhed?

Ejeren hæfter i denne forbindelse personligt. Det betyder, at ejeren selv skal punge op, hvis virksomheden ikke kan betale eventuelle leverandører tilbage, eller ikke give kunderne, hvad de har betalt for. Ejeren er ansvarlig for den eventuelle gæld virksomheden må have. Alle aktiver tilhører derudover ejeren.

Hvilke andre former for virksomhedstyper findes der?

Udover personlig ejet mindre virksomhed findes der også andre virksomhedsformer:

Anpartsselskab (ApS): Et selskab som kan have en eller flere ejere, og som kræver et kapitalindskud på mindst 40.000 kr.

Aktieselskab (A/S): Et selskab med mindst én ejer, og hvor der er et kapitalkrav på 400.000 kr.

Enkeltmandsvirksomhed: Et selskab som kun har én ejer, og hvor der ikke er et kapitalkrav.

Interessentskab (I/S): Et selskab som har to eller flere ejere, og hvor der ikke et et kapitalkrav.

Iværksætterselskab (IVS): Et selskab som har mindst en ejer, og hvor der skal skydes mellem 1 kr. og 49.999 kr. ind i virksomheden. Denne virksomhedsform vil fra 15. oktober 2021 ikke længere være mulig at stifte.

Lav professionelle fakturaer med SumUp Fakturaer