Enkeltmandsvirksomhed - Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed, som kun har én ejer.

Der er flere virksomhedstyper man kan vælge, når man vil starte en virksomhed, og typen enkeltmandsvirksomhed er én af dem.

Brug SumUp Fakturaer som enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomheder har ikke noget kapitalkrav, ejeren hæfter personligt og ejeren træffer alle beslutninger. Virksomhedsformen er meget udbredt i Danmark, og der er pt. 275.000 enkeltmandsvirksomheder.

Opret enkeltmandsvirksomhed og få CVR-nummer

For at starte en enkeltmandsvirksomhed er det vigtigt, at virksomheden bliver registreret. Efter at virksomheden er registreret, får virksomheden et CVR-nummer, og virksomheden kan begynde at handle med kunder.

Det er forholdsvist enkelt at oprette en enkeltmandsvirksomhed, hvilket også er en af grundene til, at der findes så mange af dem i Danmark. En enkeltmandsvirksomhed oprettes på følgende måde:

  1. Gå på Virk.dk og klik på 'Start'

  2. Log ind med dit private NemId

  3. Godkendt betingelserne

  4. Vælg nu 'Enkeltmandsvirksomhed' som virksomhedsform

  5. Forsæt med at udfylde oplysninger såsom navn, adresse og branche

  6. Godkend og klik på 'Ok' - du er nu virksomhedsejer!

Oprettelsen af en enkeltmandsvirksomhed er gratis.

Lukning af enkeltmandsvirksomhed

Det er vigtigt at vide, hvordan man lukker sin virksomhed, da der er en række ting, man skal gøre. Nogle tror fejlagtigt, at man bare kan stoppe med at lave nogle aktiviteter i virksomheden, men sådan fungerer det ikke.

Man skal blandt andet sørge for at lukke virksomheden på Virk.dk samt at indberette den moms, der mangler. Derudover er det vigtigt, at du opdaterer din forskudsopgørelse, da lukningen også kommer til at påvirke den. Samtidig bør du også sørge for at hente al regnskab og bilag ned, så du sikkert kan opbevare det i de 5 år, som bogføringsloven kræver.

Løn til sig selv i en enkeltmandsvirksomhed

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed er det en selvfølge, at ejeren på et tidspunkt gerne vil trække løn ud til sig selv. Lønnen i en enkeltmandsvirksomhed er anderledes i forhold til de andre virksomhedsformer.

I en enkeltmandsvirksomhed bliver overskuddet anset for at være ejerens løn. Det vil samtidig sige, at hvis virksomheden ikke generer et overskud, kan ejeren ikke få løn. Modsat andre virksomhedsformer skal ejeren heller ikke lave en lønseddel til sig selv.

Det overskud, der trækkes ud af virksomheden som løn, skal der naturligvis betales skat af. Overskuddet skal ses på som helt almindelig løn, og der skal derfor trækkes skat fra.

I den forbindelse er det vigtigt at udfylde forskudsopgørelsen ud fra, hvor stort et overskud der forventes i virksomheden i det kommende år.

Skat i enkeltmandsvirksomheder

Der skal, i en enkeltmandsvirksomhed, betales skat af det genererede overskud. I starten af året skal ejeren udfylde en forskudsopgørelse, hvor ejeren skal gætte på, hvor stor et overskud virksomheden vil lave det kommende regnskabsår.

Nogen erhvervsdrivende har et lønmodtagerjob ved siden af deres enkeltmandsvirksomhed. I så fald betales der A-skat af indkomsten fra lønmodtager jobbet, og B-skat af profitten i virksomheden. A-skat indberetter arbejdsgiveren automatisk. B-skat i virksomheder betales af 10 rater i alle måneder, undtagen juni og december. Betaling finder sted den 20. I måneden, og det sker oftest via Betalingsservice.

Da tingene i en virksomhed ændrer sig løbende, er det også vigtigt at rette i sin forskudsopgørelse løbende. Det er en gode ide at rette i sin forskudsopgørelse, når virksomheden eksempelvis får eller mister kunder, og indtjeningen hermed påvirkes. Man skal også huske at ændre i den, hvis man eksempelvis siger sit lønmodtagerjob op.

Ved afslutningen af regnskabsåret laver Skat en årsopgørelse, hvor virksomheden kan se, om de skal betale mere eller mindre i skat, end hvad ejeren formodede.

Fradrag i enkeltmandsvirksomhed

Det er forskelligt, hvilke fradrag man kan få i en virksomhed, men det afhænger af, om man er berettiget eller ej. Man kan eksempelvis få kørselsgodtgørelse i sin enkeltmandsvirksomhed, hvis man bruger sin bil til at køre ud til kunder.

Et andet fradrag man kan få er: rejsefradrag, fradrag ved brug af hjemmekontor, fradrag i forbindelse med gaver til ansatte og mange flere. En god ide er at rådføre sig med ens revisor, så man er sikker på, at man får alle de fradrag, som man er berettiget til.

Hæftelse enkeltmandsvirksomhed

I en enkeltmandsvirksomhed hæfter ejeren personligt. Det vil sige, at hvis virksomheden går konkurs, hæfter ejeren selv for det tabte.

Kreditorerne kan altså kræve at få tilbagebetaling fra ejeren og har mulighed for at tage ejerens aktiver. Det kan hermed have en personlig økonomisk konsekvens, for ejeren, hvis virksomheden går konkurs.

Bogføring i en enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomheder er omfattet af bogføringsloven, og man skal hermed bogføre indtægter og udgifter løbende, også bedre kendt som bilag. Der er ingen krav til en revisor, men hvis man er usikker på bogføring, er det en god ide at få hjælp til det.

Hvis virksomheden har en omsætning på mere end 300.000 kr., skal der hvert år indberettes et skatteregnskab til Skat. Hvis man har en omsætning på mindre, kan ejeren nøjes med at lave en udvidet selvangivelse, og sende den til SKAT. Indberetningen til Skat sker senest 5 måneder efter endt regnskabsår.

Faktureringsprogram til enkeltmandsvirksomheder

Hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed, kan du med fordel gøre brug af SumUp Fakturaer, der er et program, hvor du nemt og enkelt kan sende fakturaer til dine kunder. Derudover kan du også få dine kunder til at betale deres fakturaer nemmere end før, da de her har mulighed for at betale online med det samme via et betalingslink.

Brug SumUp Fakturaer som faktureringsprogram