Fusie - Wat is een fusie?

De betekenis van fusie, in het Engels ook wel merger genoemd is in het bedrijfsleven het samengaan van twee of meer ondernemingen tot één nieuwe onderneming. Hoewel deze definitie van een fusie vrij eenvoudig is, komt er veel bij een fusie kijken.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Fusies komen vaak voor op het toneel van grote ondernemingen, toch is fuseren ook mogelijk voor mkb's en kan het daarom voor de klanten van SumUp ook een interessant onderwerp zijn.

U hoort in het nieuws veel over fusies tussen grote ondernemingen, zo zijn voorbeelden van fusies van bedrijven de fusie tussen Air-France en KLM de fusie van Ziggo en Vodafone.

Wat is het verschil tussen een fusie en een overname?

De termen fusie en overname worden soms door elkaar gehaald, echter verschillen deze twee termen op belangrijke punten van elkaar, deze verschillen leggen we hier uit:

Wat is een fusie?

Een fusie is een situatie waarin twee zelfstandige ondernemingen samengevoegd worden tot één onderneming, er is over het algemeen sprake van twee ondernemingen van ongeveer gelijke grootte die als een nieuw bedrijf verdergaan.

Wat is een overname?

In tegenstelling tot een fusie is in geval van een overname geen sprake van twee gelijke ondernemingen, in plaats daarvan is er een grotere onderneming die de kleinere onderneming overneemt. De kleine onderneming kan hierbij zijn eigen naam verliezen en totaal opgenomen worden in de grote onderneming, of kan (al dan niet tijdelijk) semiautonoom blijven voortbestaan.

De verschillende soorten fusies

Er bestaan verschillende soorten fusies die afhankelijk van de situatie kunnen worden toegepast, we zullen deze hier kort beschrijven:

Juridische fusie / juridische splitsing

In het geval van een Juridische fusie gaan twee of meer rechtspersonen op in één andere rechtspersoon, dat kan een nieuwe of reeds bestaande rechtspersoon zijn. Een voorbeeld zou zijn dat een zelfstandige zonder personeel en een eenmanszaak, samen een tot een besloten vennootschap willen fuseren. Er wordt in deze situatie een nieuwe bv opgericht terwijl de zpp en eenmanszaak opgeheven worden, alle contractuele afspraken, bezittingen en personeel gaan automatisch over in de nieuwe onderneming.

In het geval van een juridische splitsing gebeurd hetzelfde in de tegenovergestelde volgorde, een grotere onderneming splitst zich dan in twee (of meer) kleinere ondernemingen waarbij de originele rechtspersoon vervalt en door meerdere nieuwe rechtspersonen vervangen wordt.

Bestuurlijke fusie

Er is vaak sprake van een bestuurlijke fusie wanneer twee stichtingen of verenigingen in elkaar overgaan. Het is namelijk niet mogelijk bij een stichting het zeggenschap over te dragen door middel van aandelen, een stichting heeft immers geen aandelen. Een stichting kan eventueel kiezen voor een juridische fusie of een bestuurlijke fusie. Bij een bestuurlijke fusie gaat het bestuur van de betrokken stichtingen of verenigingen uit dezelfde personen bestaan, hierna kan eventueel nog overgegaan worden tot de volgende stap, namelijk een juridische fusie.

De voordelen van fusies

Het doel van een overname is om de waarde en productiviteit van een onderneming te doen toenemen, door middel van een overname kan een onderneming groeien in een tempo dat normaal gesproken niet mogelijk zou zijn, andere voordelen van een overname zijn:

  • Toegang tot nieuwe technologie

  • Een uitbreiding van het klantenbestand

  • Toegang tot intellectueel eigendom zoals namen, trademarks en patenten

  • Een aanvulling van het personeelsbestand met alle kennis en ervaring van dien

  • Een verminderde concurrentie

  • Verminderde kosten en overhead

De risico's van fusies

Als een onderneming een overname overweegt, is het natuurlijk ook van groot belang dat eventuele nadelen ook meegenomen worden in de beslissing, de meest voorkomende risico's van een overname zijn:

  • Een botsing tussen de verschillende bedrijfsculturen binnen de ondernemingen

  • Activa die minder waardevol bleken dan aanvankelijk werd gedacht

  • Kosten van het overnameproces die hoger uitvallen dan werd ingeschat

  • Personeel kan zich tegen de overname keren door negatieve gevolgen voor de werknemers