Consumentenprijsindex (CPI) - Wat is de CPI?

De CPI houdt de prijs van bepaalde goederen en diensten bij, om de gemiddelde prijsveranderingen vast te stellen en zodoende de inflatie te meten.

Verstuur nu uw eerste factuur!

De CPI wordt met regelmaat en op een gestandaardiseerde manier gemeten om de inflatie in een land te meten. In Nederland wordt de CPI elke maand gepubliceerd door het Centraal Bureau voor statistiek (CBS).

Wat meet de CPI precies?

De CPI heeft tot doel te meten hoeveel duurder het leven wordt voor een gemiddeld huishouden, zodoende biedt de CPI een relevant beeld van het effect van de inflatie in een jaar.

De CPI wordt meestal als percentage op jaarbasis weergegeven, in 2019 was de CPI 2.2%, dat betekent dus dat de producten en diensten in Nederland 2.2% duurder zijn geworden.

De CPI kan afhankelijk van de economische omstandigheden hoger of lager uitvallen dan voorgaande jaren, hoewel de CPI (bijna) altijd een positief getal is (een negatief CPI zou op deflatie duiden).

Hoe wordt de CPI berekend?

De CPI geeft de prijsontwikkeling van een mandje goederen en diensten weer dat gebaseerd is op de gemiddelde consumptie van de Nederlandse bevolking. Hoeveel er gemiddeld aan een van deze producten besteed bepaald hoe zwaar deze producten meewegen in de berekening van de CPI.

Gemiddeld geven Nederlanders het grootste deel van hun inkomen uit aan huisvesting, energie en water, daarom tellen deze uitgaven het zwaarst mee in de berekening. Nederlanders geven gemiddeld 10% van hun inkomen uit aan voedsel, logischerwijs telt voedsel dan ook 10% mee in de berekening.

Wat kunt u als ondernemer met de CPI?

Als ondernemer kunt u ervoor kiezen aan de hand van de CPI uw prijzen jaarlijks te verhogen, dat kan om de volgende redenen:

  • Uw kosten zijn toegenomen

  • De kwaliteit van uw product of dienst is verbeterd

  • U wilt meer verdienen

Natuurlijk kan er ook sprake zijn van een combinatie van deze redenen.

Als u uw prijzen aan de hand van de CPI verhoogt, worden uw producten in principe niet duurder, gemiddeld zullen uw klanten immers ook meer verdienen. Echter dient u een goed te evalueren hoe relevant de CPI voor uw onderneming is, als producten (of grondstoffen) in uw branche doorgaans heftige prijsschommelingen doormaken, hoeft de CPI niet veel te zeggen.