Bruto binnenlands product (bbp) - Wat is het bbp?

Bbp staat voor bruto binnenlands product en slaat op de totale, geldelijke waarde van alle producten en diensten die gedurende een bepaalde periode in een land geproduceerd worden.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Normaal gesproken wordt het bbp jaarlijks berekend, wat betekent dat het bbp de totale output van de economie over een periode van 12 maanden weergeeft. Echter is het ook mogelijk bbp per kwartaal te bereken en daarbij de output van de economie over een periode van 4 maanden weergeeft.

Het bbp beschouwd nieuwe, afgewerkte goederen en diensten die legaal voor geld verkocht worden, sommige transacties worden niet meegeteld:

  • Onbetaald werk (zoals vrijwilligerswerk)

  • De verkoop van onafgewerkte producten (bijvoorbeeld grondstoffen)

  • De verkoop van tweedehands producten

  • Illegale activiteiten of producten die op de zwarte markt verkocht worden

Om het gemakkelijker te maken verschillende landen met elkaar te vergelijken wordt het bbp vaak in Amerikaanse Dollars gepresenteerd.

Verschillende typen bbp

Er zijn een aantal verschillende typen bbp te onderscheiden, de belangrijkste zijn:

  • Het nominaal bbp is de output van een economie binnen een bepaalde periode als absolute waarde, er vindt geen compensatie voor inflatie plaats. Deze vorm van bbp wordt vooral gebruikt om landen binnen dezelfde periode met elkaar te vergelijken.

  • Het reëel bbp is de output van een economie over een bepaalde periode, aangepast aan eventuele inflatie. Om het reëel bbp uit te rekenen worden de prijzen van één jaar gebruikt om voor meerdere jaren het bbp uit te rekenen. Het reëel bbp wordt gebruikt om verschillende jaren met elkaar te kunnen vergelijken.

  • Het bbp per capita (per hoofd) is het nominaal bbp van een land gedeeld door het aantal inwoners. Doordat u de economische output per inwoner berekent schept u een duidelijk beeld van de daadwerkelijke welvaart in een land.

Hoe berekent u het bbp?

Er zijn drie veelgebruikte manieren om het bbp van een land te berekenen, namelijk:

  • De objectieve methode (productiebenadering) is een berekeningswijze van het bbp. De objectieve methode berekent het bbp aan de hand van de waarde die elke sector toevoegt aan een productieproces. U kijkt hiervoor naar de input en output binnen een bepaalde sector, het verschil tussen deze waarden is de toegevoegde waarde, het totaal van al deze toegevoegde waardes vormt het bbp.

  • De subjectieve methode (inkomensbenadering) berekent het bbp aan de hand van een optelsom van alle inkomsten gegenereerd door alle productieprocessen binnen een land.

  • De bestedingsmethode is een berekeningswijze van het bbp, waarbij de waarde van elke verkoop die in het desbetreffende land gedurende een periode heeft plaatsgevonden opgeteld wordt.

De impact van het bbp op kleine ondernemers

Het is van belang dat mkb's goed begrijpen wat bbp is en waarom bbp relevant is. Een verandering van het bbp kan namelijk van grote invloed zijn op de bedrijfsactiviteiten van startups, zzp'ers, entrepreneurs, etc.

Wanneer het bbp toeneemt nemen ondernemers gemiddeld meer personeel aan en worden lonen verhoogt. Uiteraard krimpt de banenmarkt en vallen salarissen lager uit wanneer het bbp afneemt.

Als u overweegt een bedrijf op te richten zult u natuurlijk het best in kunnen stappen wanneer de economie goed loopt. Krimpt het bbp of is de groei van het bbp fors verminderd? Dan kan het verstandig zijn om af te wachten tot het beter gaat met de economie.