Fortrolighedspolitik

Ikrafttrædelsesdato: 1. april 2020

Sidst opdateret den 7. februar 2022

Databeskyttelse og datasikkerhed har højeste prioritet hos SumUp. Vi behandler og bruger kun persondata i det omfang, det er nødvendigt for at levere SumUp's fakturerings- og regnskabstjenester. Du bedes omhyggeligt læse vores vilkår og betingelser, vores erklæring om databeskyttelse og vores databeskyttelsesaftale (“DPA”), der gælder for fakturerings- og regnskabstjenesterne, og som er en del af vores aftale med dig. Dokumentet er et tillæg til vores generelle fortrolighedspolitik , som du kan finde på vores websted.

Erklæring om databeskyttelse

Du, kunden, er den dataansvarlige, og SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte

Way, Dublin 2, Ireland D02 K580, momsnr. IE9813461A (herefter tjenesteudbyder eller “SumUp”), der er en del af SumUp S.A.R.L. Group Companies – SumUp-gruppen, tjenesteudbyderen, er databehandleren på dine vegne og behandler dine kunders og kontaktpersoners data, som du indtaster i SumUp's fakturerings- og regnskabstjeneste. Vi bruger kun dine data i overensstemmelse med den relevante lovgivning om databeskyttelse. SumUp har også udpeget en databeskyttelsesrådgiver (“DPO”). Hvis du har spørgsmål vedrørende fortrolighed, bedes du kontakte os på [email protected]

Vi ønsker med vores erklæring om databeskyttelse at informere dig om hvilke persondata, vi indsamler og opbevarer, når du bruger vores tjenester. Du informeres også om, hvordan vi bruger dine data, og dine rettigheder vedrørende brugen af dataene.

1. Datasikkerhed

Alle data, som du giver os, krypteres i henhold til sikkerhedsstandarden TLS (Transport Layer Security) for at beskytte dine data. TLS er en sikker og afprøvet standard, der bl.a. også bruges til online bankvirksomhed. Du kan for eksempel identificere en sikker TLS-forbindelse ved bogstavet “s” efter “http” i webadressen i din browser (dvs. https://..) eller ved låsesymbolet, der vises på browserfanen.

Vi iværksætter også egnede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine data mod vilkårlig eller bevidst manipulation, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse og uautoriseret adgang. Vi bruger en konfiguration med en spejlet database for at undgå tab af data. Det betyder, at dine data gemmes to separate steder. Ydermere opdaterer og gemmer vi data hver time i en offsite sikkerhedskopi, og vi afvikler løbende sikkerhedstests på vores infrastruktur på baggrund af høj risikoanalyse. Din adgangskode gemmes i en sikker, krypteret proces. Vi beder aldrig om din adgangskode via mail eller over telefonen. Vi kan nulstille din adgangskode, hvis du glemmer den. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

De indsamlede persondata opbevares i et sikkert miljø inden for EU og behandles fortroligt. Adgang til dataene er begrænset til udvalgte medarbejdere i og leverandører til SumUp-gruppen. Vi overholder altid kravene i lovgivningen om databeskyttelse.

Vi gør vores yderste for at sikre dine data på den bedst mulige måde, men vi kan ikke garantere dataenes sikkerhed under overførsel over internettet. Der er en vis risiko for, at andre personer på ulovlig vis kan få adgang til dataene ved overførsel over internettet. Med andre ord er sikkerheden ved dataoverførslen dit ansvar som dataansvarlig.

2. Indsamling og opbevaring af persondata og formål og hensigt med brugen af dataene

Hvis du tilmelder dig SumUp's onlinefakturerings- og regnskabstjenester

Vil tilbyder tjenester til onlinefakturering og -regnskab. Du skal først tilmelde dig for at bruge tjenesterne. Ved registreringen skal du indtaste en e-mailadresse og oprette en adgangskode, så vi en oprette en konto til dig, og du kan logge ind. Du skal vælge landet, hvor din virksomhed er beliggende, med henblik på brug af landespecifikke funktioner.

Du skal muligvis indtaste yderligere persondata for at udnytte vores tjenester fuldt ud. Hvis du f.eks. skal oprette en faktura, skal du indtaste navn og adresse på din virksomhed, fakturanummer og betalingsoplysninger osv.

Vi bruger også dit navn og dine kontaktdata:

  • For at kende vores aftalepartner 

  • Af hensyn til begrundelse, struktur, behandling og ændring af vores kontraktforhold med dig om brugen af vores tjenester

  • For at udføre rimelighedskontrol af indtastede data 

  • For om nødvendigt at kontakte dig.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev/infomails

Vi kan bruge din e-mailadresse til at sende dig regelmæssige nyhedsbreve og oplysninger om vores tjenester, hvis du har accepteret at modtage vores nyhedsbrev/infomails. Vi skal først indhente dit samtykke til sådanne kommunikationer, før du kan modtage nyhedsbrevene. Du kan give dit samtykke under tilmeldingen. Du kan når som helst tilbagekalde dit samtykke til at modtage disse kommunikationer enten via din konto, frameldelse af mails[s2] eller ved at sende os en mail med anmodning om, at du ikke længere ønsker at modtage disse kommunikationer.

Du kan også når som helst framelde nyhedsbrevene f.eks. ved at klikke på frameldelseslinket i bunden af nyhedsbrevet. Eller du kan sende en mail til [email protected]

Hvis du annullerer dit abonnement på nyhedsbrevet/infomails, beholder vi kun din e-mailadresse for at sikre, at du ikke længere modtager disse mails.

Udvikler, kunde, leverandør, regnskabsfører og team

Du kan med vores tjenester indtaste data om tredjeparter, give tredjeparter adgang til din konto, knytte din konto til tredjeparter og tilbyde tredjeparter dine egne applikationer eller bruge tredjeparters applikationer. Vi respekterer også databeskyttelsen for data vedrørende tredjeparter, som vi kan få adgang til via brugen af vores tjeneste gennem dig. Det kan i visse tilfælde kræve en separat kontrakt med dig. Kontakt os, hvis du mener, at dette er tilfældet.

I henhold vil vores vilkår og betingelser har du ikke ret til at dele dine logondata med tredjeparter, og du er forpligtet til at behandle dine data med fornøden omhu. Du er også ansvarlig for data vedrørende tredjeparter, som du indtaster i SumUp's fakturerings- og regnskabstjenester. Bemærk, at vi ikke har indflydelse på overholdelsen af standarder for databeskyttelse og sikkerhed uden for vores tjenester. Du – eller tredjeparten som du har givet adgang til dine data – er ansvarlig i disse tilfælde.

3. Samtykke til overførsel af data

Vi overfører dine persondata til tredjeparter, hvis du anmoder os herom (f.eks. når du sender en elektronisk faktura, eller du indberetter moms til skattemyndighederne), hvis du har givet os dit udtrykkelige samtykke, eller hvis lovgivningen kræver det.

Der finder ingen overførsel af persondata sted til tredjeparter til andre formål. Dine data videregives ikke til tredjepart uden din tilladelse, medmindre lovgivende myndigheder kræver det og i sådanne tilfælde kun i nødvendigt omfang.

SumUp har ret til at dele data i gruppen af virksomheder, SumUp S.A.R.L, efter behov for at levere tjenester til dig. SumUp kan også fra tid til anden være nødt til at dele data med en søstervirksomhed for f.eks. at tillade fakturering af din konto fra en anden SumUp-enhed. Dine data er sikrede hele tiden. Ved at tilmelde dig SumUp giver du dit samtykke til behandlingen af dine data.

Du giver også dit udtrykkelige samtykke til deling af dine data med tredjeparter efter behov for at give os mulighed for at levere vores tjeneste til dig. Vi bekræfter, at vi kun deler dine data med tredjeparter, når vi har sikret klarhed over, at dataene opbevares under anvendelse af en standard, der er acceptabel for os, og standarden, der kræves i al lovgivning om databeskyttelse. Specifikt sikrer vi fuld klarhed over standarderne for tredjeparternes datasikkerhed og fortrolighed, når vi deler data med områder uden for EU/EØS eller et område ikke opført på EU-Kommissionens godkendte liste, og vi sikrer os, at tredjeparten opbevarer alle delte data på en måde, der er acceptabel i henhold til EU-standarderne. Vi er forpligtet til på anmodning at fremlægge dokumentation for – eller reference til – de relevante sikkerhedsforanstaltninger og kan gøre dette efter modtagelsen af en anmodning til SumUp enten skriftligt eller via mail.

Du har ret til når som helst at trække dit samtykke til behandling og/eller deling af dine data tilbage enten ved at lukke din konto, hvilket har øjeblikkelig virkning, eller ved at anmode os om lukning, hvilket vi vil gøre så snart, det er praktisk muligt. Når dit forhold til SumUp er ophørt, opbevarer vi kun de data, som vi er forpligtet til at opbevare, med henblik på overholdelse af alle lovkrav og kun i den krævede minimumsperiode.

Kontakt os på [email protected], hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine persondata, eller du vil anmode om adgang til dine data. Hvis du ikke er tilfreds, har du ret til at indgive en

klage til de relevante databeskyttelsesmyndigheder. SumUp vil samarbejde fuldt ud i en sådan undersøgelse og bestræbe sig på at imødekomme alle forespørgsler så fyldestgørende som muligt.

De relevante myndigheder for hvert land findes på EU-Kommissionens websted.

4. Cookies

Vores websted bruger cookies. Cookies er små filer, der oprettes automatisk af din browser og gemmes på din enhed (laptop, tablet, smartphone osv.), når du besøger et websted. Cookies skader ikke din enhed, og de indeholder ikke vira, trojanske heste eller anden malware.

Cookies gemmer oplysninger om din specifikke enhed. Det betyder imidlertid ikke, at vi modtager detaljerede oplysninger om din identitet.

Formålet med cookies er at skabe en mere behagelig oplevelse med vores tjenester. Vi bruger derfor såkaldte sessionscookies, der genkender, om du tidligere har besøgt enkeltsider på vores websted, eller om du allerede har oprettet en kundekonto. De slettes automatisk af din browser, når de udløber.

Af hensyn til brugervenligheden bruger vi midlertidige cookies, der gemmes på din enhed i en bestemt periode. Hvis du igen besøger vores websted for at bruge vores tjenester, genkendes det, at du tidligere har besøgt webstedet, tilligemed de indstillinger og handlinger udført af dig, så du ikke behøver at gentage dem.

Vi bruger også cookies til at udarbejde statistikker over brugen af vores websted og til at optimere vores tilbud til dig (afsnit 4.) samt til at vise dig specifikt skræddersyede oplysninger (afsnit 5.). Når du besøger vores websted igen, gør disse cookies det muligt for os at genkende, at du tidligere har besøgt webstedet. Disse cookies slettes automatisk efter en nærmere fastsat periode.

De fleste browsere accepterer cookies automatisk. Du kan konfigurere din browser, så ingen cookies gemmes på din computer, eller så der altid gives en advarsel, før en ny cookie oprettes.

Bemærk dog, at fuldstændig deaktivering af cookies kan medføre en begrænset funktionalitet for vores websted.

5. Webanalyse

Vi bruger forskellige tjenester til webanalyse for at designe og løbende optimere vores websteder. Vi kan derfor oprette anonyme brugerprofiler og bruge cookies (se kapitel 4).

Du kan finde yderligere oplysninger nedenfor om vores tjenester til webanalyse og flere valgmuligheder for deaktivering: 

a) Google Analytics

Vi bruger Google Analytics. Det er en tjeneste til webanalyse fra Google Inc. Oplysningerne om din brug af vores websted (herunder din IP-adresse), der indsamles ved hjælp af en cookie, overføres til en Google-server i USA, hvor de opbevares. IP-adresser anonymiseres og kan derfor ikke henføres til dig (IP-maskering). Oplysningerne bruges til at analysere brugen af vores websted, danne rapporter om webstedsaktiviteter og levere yderligere tjenester, som er forbundet med brugen af vores websted og internettet. Data, som du indtaster, når du bruger vores tjenester, flettes ikke på nogen måde med andre data indsamlet via Google.

Google overfører kun oplysninger til tredjeparter, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis tredjeparten behandler dataene på Googles vegne.

Vi bruger også Google Optimize. Det er en tjeneste til webanalyse fra Google Inc, der er integreret i Google Analytics. Google Optimize gør det muligt for os at udføre A/B- og flerdimensionale tests. På den måde kan vi finde ud af, hvilken version af websiden vores brugere foretrækker. Du kan finde flere oplysninger om tjenesten her. Du kan forhindre dataindsamlingen, der udføres via cookien, og Googles behandling af data ved at hente og installere et browsertilføjelsesprogram her. Som et alternativ til browsertilføjelsesprogrammet, især til browsere på mobilenheder, kan du forhindre Google Analytics' indsamling af data ved at klikke på dette link. Der oprettes en frameldelsescookie, der forhindrer indsamling af data ved fremtidige besøg på webstedet. Frameldelsescookien gælder kun for denne browser og på vores websted og arkiveres på din enhed. Du skal oprette frameldelsescookien igen, hvis du sletter den i din browser.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics i hjælpeemnerne i Google Analytics.

Vi bruger også Google Cloud Vision-API. OCR-værktøjet (Optical Character Recognition) kan genkende tegn og giver mulighed for automatisk genkendelse og analyse af bogstaver og kategorisering af dokumenter. Du kan finde flere oplysninger om tjenesten her. Den optiske tegngenkendelse baseret på Cloud Vision-API er vigtig for brugen af vores tjenester. Hvis du ikke ønsker at bruge Cloud Vision-API, har du mulighed for at oprette udgifter uden at overføre dokumenter. I så tilfælde kan du ikke bruge SumUp's tjenester fuldt ud.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos Google her: https://www.google.com/policies/privacy/

b) Mixpanel

Vi bruger også Mixpanel. Det er en tjeneste til webanalyse fra Mixpanel Inc. Tjenesten bruges til at udarbejde statistiske data om brugen af vores websted, SumUp-appen og de tilbudte tjenester.

Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos Mixpanel i deres erklæring om databeskyttelse.

c) Intercom

Og endelig bruger vi Intercom fra Intercom Inc. i forbindelse med kundesupport med henblik på at administrere kundeforespørgsler.

Med henblik herpå overføres data til Intercom til statistisk analyse. Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse hos Intercom i deres fortrolighedspolitik.

6. Målretning

Vi bruger Google Inc.'s målretningsteknologier (f.eks. Doubleclick, AdSense og AdWords) på vores websted. Teknologierne giver os mulighed for at sende dig annoncer baseret på individuelle interesser. Vi indsamler og evaluerer oplysninger om din brugeradfærd på vores websted via cookies med dette formål.

Indsamlingen og evalueringen udføres anonymt og giver os ikke mulighed for at identificere dig. Vi knytter ikke oplysningerne til dine persondata. Hvis du ikke ønsker at modtage interessebaserede annoncer, kan du undgå dette ved hjælp af indstillingerne for den relevante cookie i din browser.

Du kan ændre indstillingerne for visning af interessebaserede annoncer via administratoren for annonceindstillinger.

Du kan finde flere oplysninger samt bestemmelserne vedrørende annoncer og Google her: Erklæring om databeskyttelse og vilkår for brug af Google.

7. Facebook-sporing

Vi bruger ikke de sociale plug-ins fra Facebook eller andre sociale netværk. Vi bruger en pixelbaseret sporingsmekanisme i forbindelse med vores Facebook-annoncer. Det er en tjeneste til webanalyse fra Facebook Ireland Ltd. Oplysningerne bruges til at registrere konverteringer fra Facebook-platformen.

Tjenesten leveres af Facebook Ireland Ltd., der er underlagt EU's love om databeskyttelse. Vi deler ikke data, som du indtaster, når du bruger vores tjeneste, med Facebook.

Se oplysningerne om databeskyttelse hos Facebook for flere oplysninger om formål og omfang af dataindsamlingen og Facebooks behandling og brug af dataene samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder for beskyttelse af fortrolighed.

8. Oplysninger, rettelse, blokering og sletning

Du har ret til oplysninger om dine persondata, som vi opbevarer, og ret til at rette fejlagtige data eller tilføje data samt ret til at blokere og slette data.

Som dataansvarlig er du ansvarlig for indhold, som du udgiver. Du har når som helst ret til at rette, blokere eller slette dine data. Vi kan beslutte at fjerne indhold udgivet af dig på din anmodning, men vi forbeholder os ret til ikke at fjerne indhold, der allerede er udgivet, eller som vi er forpligtet til at bevare i henhold til lovgivningskrav. Send en mail til [email protected], hvis du ønsker oplysninger om dine persondata, rettelse af forkerte data eller blokering eller sletning af data, eller har yderligere spørgsmål om brugen af dine persondata.

Du kan endvidere se og ændre dataene på din konto ved at logge ind på vores websted med dine logindata. Du kan når som helst slette dataene på din konto. Det gøres ved at bruge den relevante valgmulighed på kontoen. Vi understreger, at du, hvis du sletter dine data, ikke kan bruge vores tjeneste fuldt ud eller bruge den overhovedet.

9. Ændring af erklæringen om databeskyttelse

Det kan som følge af videreudvikling af webstedet, appen eller andre SumUp-tjenester eller som følge af juridiske eller lovmæssige krav blive nødvendigt at ændre erklæringen om databeskyttelse fra tid til anden. Du kan altid finde vores erklæring om databeskyttelse og udskrive erklæringen vedrørende SumUp's fakturering og regnskab.