Kapital - Hvad er kapital?

Kapital er et begreb inden for virksomheder, som ofte betegner finansielle ressourcer.

Med SumUp Fakturaer kan du som selvstændig sende fakturaer og blive betalt på en enkelt og hurtig måde.

Begrebet kapital spænder vidt, men overordnet kan der være tale om menneskelig eller finansiel kapital. Den finansielle kapital er den mest velkendte, da den omhandler finansielle ressourcer, hvor at menneskelig kapital handler om de ressourcer og evner, et menneske besidder.

En virksomhed kan altså have en stærk menneskelig kapital, men samtidig have en svag finansiel kapital - og omvendt.

Der findes flere former for kapital, som vil blive gennemgået.

Hvad er egenkapital?

Egenkapital dækker over den værdi, som en virksomhed har. Man tager alt det, som virksomheden ejer af værdi, og trækker alt det fra, som virksomheden skylder. Egenkapitalen i en virksomhed skal helst være positiv, men hos nye virksomheder, kan egenkapitalen være negativ de første år.

Hvis en virksomhed har aktiver og likvider for 500.000 kr., men samtidig skylder banken 600.000 kr., vil egenkapitalen være negativ. Derimod, hvis virksomheden har aktiver og likvider for 700.000 kr., og stadig skylder banken 600.000 kr., vil egenkapitalen være positiv.

Egenkapitalen er i første eksempel negativ, da virksomheden skylder mere, end de ejer. I andet eksempel ejer virksomheden mere end den skylder, og virksomheden har dermed en positiv egenkapital.

Hvad er fremmedkapital?

Det er ikke alle virksomheder, som har alle pengene selv, når de vil stifte et selskab, og derfor låner virksomheder ofte penge fra banker eller andre selskaber. Den kapital virksomheden får fra dem bliver kaldt fremmedkapital. Fremmedkapitalen er penge, som virksomheden skylder væk.

Selvom fremmedkapitalen er en del af virksomhedens samlede kapital, betyder det ikke, at fremmedkapitalen giver en positiv egenkapital. Man skal her huske, at fremmedkapitalen jo netop kommer fra andre steder, og fremmedkapitalen er et lån. Den lånte fremmedkapital skal derfor trækkes fra, når den samlede kapital beregnes.

Startkapitaler i nye virksomheder

Ved stiftelse af en ny virksomhed er der forskellige krav til den kapital, der skal skydes i virksomheden ved opstart.

  • Enkeltmandsvirksomhed: Ved opstart af en enkeltmandsvirksomhed, er der intet krav til kapitalen

  • Anpartsselskab: Ved opstart af et anpartsselskab, er der et kapitalkrav på 40.000 kr. (Førhen 50.000 kr.)

  • Aktieselskab: Ved opstart af et aktieselskab, er der et kapitalkrav på 400.000 kr. Denne kapital kaldes for aktiekapitalen

  • Interessentskab: Ved opstart af et interessentskab, er der intet krav til kapitalen

  • Iværksætterselskab: Ved opstart af et iværksætterselskab, er der et kapitalkrav på 1 kr. (OBS: Iværksætterselskaber afskaffes 15. oktober 2021)

  • Personlig ejet mindre virksomhed: Ved opstart af en personlig ejet mindre virksomhed, er der intet krav til kapitalen

Kan kapital være andet end penge?

Når der er tale om finansielle kapitaler, er der oftest tale om penge. For at få nok kapital, til eksempelvis at opstarte et anpartsselskab, er det ikke nødvendigt at have 40.000 kr. i kontanter.

Man kan sagtens tage aktiver med ind i virksomheden, som har en værdi af 40.000 kr. Det er ofte nemmere at bringe aktiver ind i en virksomhed, da mange ejer en computer, noget værktøj eller lignende med en høj værdi, der tages med ind i virksomheden.

Når der skal tages aktiver med ind i en virksomhed, skal værdien godkendes af en godkendt revisor. Som virksomhedsejer kan man derfor ikke prissætte sine egne aktiver, da der i en proces let kan svindles.