ATP-bidrag - Hvad er et ATP-bidrag?

ATP-bidrag, også kaldet Arbejdsmarkedets Tillægspension, er en lovpligtig pensionsordning for lønmodtagere.

Når man skal udbetale løn til sig selv, skal man huske at betale ATP-bidrag sammen med AM-bidrag og almindelig skat.

Det er en tvungen pensionsordning, som kræver at alle virksomheder bidrager til lønmodtagerens pension. Formålet er, at beløbet supplerer folkepensionen. Lønmodtageren betaler 1/3 af beløbet selv, og arbejdsgiver betaler de resterende 2/3.

Hvornår kan jeg modtage et ATP-bidrag?

Du skal opfylde følgende krav, hvis du skal modtage og betale ATP-bidrag:

  • Modtage løn

  • Være fyldt 16 år

  • Arbejde i Danmark eller have en dansk arbejdsgiver

  • Arbejde mindst 9 timer om ugen

Det arbejde du udfører har ingen betydning, bare du opfylder ovenstående krav. Hvis du er på overførselsindkomst, såsom dagpenge, SU og folkepension, skal du også betale ATP-bidrag. Betalingen sker automatisk.

Hvor meget modtager jeg i ATP-bidrag?

Alt efter, om du arbejder i det offentlige eller det private, er der forskellige satser, for hvor stor dit ATP-bidrag er. Bidraget er ikke påvirket af din løn, men det er kun påvirket af, hvor mange timer du arbejder, og hvor ofte du får løn. Du kan se de præcise satser på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Beløbet afhænger også af, om du har arbejdet fuld tid hele dit liv, eller om du eksempelvis har arbejdet deltid i en årrække. Jo flere år man har arbejdet fuld tid, jo større ATP-bidrag får man udbetalt.

Du kan se på din lønseddel, hvor meget du har optjent i ATP-bidrag, og hvor meget du selv indbetaler. Det er også på lønsedlen, at du kan se, hvor meget du betaler i A-skat og AM-bidrag.

Hvornår udbetales ATP-bidrag?

Du får først udbetalt dit ATP-bidrag, når du kommer på pension. Det sker helt automatisk, så når du går på pension, skal du ikke foretage dig noget. Det vil automatisk blive udbetalt til din nemkonto.

Du får ikke alle penge udbetalt på ét tidspunkt, og alt efter hvor meget du får, bliver de udbetalt månedligt eller årligt. Der er to scenarier:

  1. Hvis du får under 2850 kr. årligt, vil beløbet blive udbetalt én gang om året

  2. Hvis du får over 2850 kr. årligt, vil beløbet blive udbetalt hver måned

Hvis du ikke har brug for pengene, når du går på pension, kan du vælge at udskyde udbetalingen. Du kan maksimum udskyde udbetalingen til du fylder 75 år. Når du så er fyldt 75 år, eller har igangsat udbetalingen, vil du få en højere sats, enten månedligt eller årligt.

ATP-bidrag er skattepligtigt, men skatten fratrækkes automatisk, når bidraget udbetales.

Kan jeg fortryde, at jeg har udsat udbetaling af ATP-bidrag?

Du har mulighed for at fortryde, at du har udsat udbetalingen. Du kan vælge at starte udbetalingen med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at du kan få udbetalt dit ATP-bidrag fra de sidste 6 måneder, og at udbetalingen sker med det samme.

Mange pensionister nyder godt af, at de kan få udbetalingen med tilbagevirkende kraft, hvis de eksempelvis får uforudsete udgifter.

Skal jeg betale ATP-bidrag, når jeg er selvstændig?

Som selvstændig og ejer af en enkeltmandsvirksomhed bestemmer du selv, om du vil betale ATP-bidrag. Det er fordi, at du ikke er almindelig lønmodtager.

Hvis du gerne vil tilmelde dig selv, og hermed godt kunne tænke dig, at din folkepension bliver suppleret, kan du tilmelde dig pensionsordningen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du er ejer af en anden virksomhedsform anset du som almindelig lønmodtager. Det betyder, at hvis du opfylder kravene til ATP-bidrag, som blev beskrevet længere oppe, skal du betale ATP-bidrag.