AM-bidrag - Hvad er et AM-bidrag?

AM-bidrag, også kaldet arbejdsmarkedsbidrag, er et bidrag på 8%, der trækkes fra din løn.

Når man skal udbetale løn til sig selv som selvstændig, er det vigtigt, at man husker, at der bl.a. trækkes et AM-bidrag fra lønnen før, at den må udbetales.

AM-bidraget trækkes fra din løn efter, at ATP-bidrag samt pension er fratrukket.

Hvorfor betaler jeg AM-bidrag?

Arbejdsmarkedsbidraget blev indført tilbage i 1994. Staten besluttede, at alle lønmodtagere skulle være med til at dække udgifterne, som staten har til arbejdsmarkedet. Staten har eksempelvis udgifter til barsel, dagpenge og andet aktivering.

Hvis man ikke betaler sit AM-bidrag, og hermed får en gæld til staten, kan SKAT inddrage pengene. Det foregår på den måde, at hvis man eksempelvis skylder 10.000 kr i AM-bidrag, inddrager SKAT beløbet via skatten. Alle bidrager med 8% af deres løn, lige meget alder, uddannelse, løn og køn.

De fleste skal betale AM-bidrag. Længere nede kan du kan se, hvad man skal betale arbejdsmarkedsbidrag af, og hvad man ikke skal betale arbejdsmarkedsbidrag af.

Hvordan betaler jeg AM-bidrag?

Arbejdsmarkedsbidraget bliver automatisk fratrukket din løn, og fremgår oftest øverst på din lønseddel. Betalingen af AM-bidraget foregår omkring den 10. i måneden efter, at lønnen er udbetalt. En god ide er altid at tjekke sin lønseddel, og sikre sig, at man har betalt AM-bidraget.

Hvis du er selvstændig, og ejer en enkeltmandsvirksomhed, skal du betale AM-bidrag af det overskud, der er i virksomheden. Det er fordi, at profitten i dette tilfælde anses, som din løn. Hvis din virksomhed ikke generer overskud, og du ikke udbetaler løn til dig selv, skal du ikke betale AM-bidrag.

Hvis du er ejer i et anpartsselskab, aktieselskab eller et interessentskab, anses du som ansat i virksomheden. Derfor betaler du dit AM-bidrag ligesom andre lønmodtagere.

Hvad betaler jeg AM-bidrag af?

Du betaler arbejdsmarkedsbidrag af følgende:

 • A-indkomst

 • Honorarer - hvis du eksempelvis har afholdt et foredrag

 • Bestyrelseshonorarer

 • Feriepenge

 • Ferietillæg, hvis du har ret til løn under ferie

 • Firmabil

 • Fri kost og logi

 • Fri telefon og andre personalegoder

 • Overskuddet i din selvstændige virksomhed

 • Gratialer, som er en bonus fra din arbejdsplads

 • Udenlandske indkomster

Hvad betaler jeg ikke AM-bidrag af`?

Du betaler ikke arbejdsmarkedsbidrag af følgende:

 • SU

 • Pension

 • Efterløn

 • Kontanthjælp

 • Revalideringsydelse

 • Ledighedsydelse

 • Fleksydelse

 • Dagpenge