Hvordan udbetaler man løn til sig selv?

Når man driver en virksomhed eller et selskab, er der forskellige måder hvorpå, at man skal udbetale løn på. Der skelnes imellem, om man vil udbetale løn som ejer i en personlig virksomhed eller i et selskab.

Skriv en faktura med SumUp Fakturaer

Grunden til at der er en forskel er fordi, at man i en personlig virksomhed ikke skelner mellem virksomhedens og ejerens økonomi. Det gør man derimod i et selskab, hvor virksomhedens og ejernes økonomi ses på hver for sig.

Udbetal løn i en personlig virksomhed

De virksomhedsformer der går under personlige virksomheder er:

  • Enkeltmandsvirksomhed

  • Personlig ejet mindre virksomhed

  • Interessentskab

Udbetalingen af løn foregår på samme måde i alle tre virksomheder, da virksomhedens økonomi anses som ejernes private økonomi. Dette hænger også sammen med, at hvis virksomheden går konkurs, hæfter ejerne for hele gælden.

Det overskud der genereres i en personlig virksomhed, er det, der anses som ejerens løn. Det betyder også, at hvis der er et underskud i virksomheden, kan der ikke udbetales løn, da der ikke er nogle penge at tage af.

Selve beskatning af lønnen fungerer på samme måde, som hvis ejeren var en almindelig lønmodtager. Overskuddet i virksomheden bliver derfor beskattet af ejerens personlige skatterate.

Eksempel på udbetaling af løn i en personlig virksomhed

Morten har en enkeltmandsvirksomhed, hvor der i april måned er et overskud på 35.000 kr. efter, at alle udgifter er betalt.

Morten beslutter sig for, at han gerne vil have de 35.000 kr. udbetalt som løn. Her er det dog vigtigt at påpege, at i en personlig virksomhed er der ikke noget, der direkte hedder løn, men det går derimod under navnet udtræk fra virksomheden.

Morten trækker derfor de 35.000 kr. ud af virksomheden, og skal ligesom en almindelig lønmodtager betale skat af de penge.

Et godt tip er ikke at udbetale løn, før man er sikker på, at alt moms, skat og andre afgifter er betalt. Det ville skabe problemer, hvis overskuddet var trukket ud af virksomheden før, at alle udgifter var betalt.

Udbetal løn i et selskab

De virksomhedsformer er selskaber er:

Modsat personlige virksomheder kan man i selskaber ikke blot trække overskuddet ud af virksomheden, og se det som løn. Grunden til det er, at virksomhedens økonomi og ejernes private økonomi er to forskellige enheder, som ikke skal blandes sammen.

Hvis man er ejer i et selskab og gerne vil udbetale løn til sig selv, er der to måder, man kan gøre det på. Det første man kan gøre er at udbetale løn til ejeren på samme vilkår, som man ville udbetale løn til en medarbejder.

For at kunne udbetale løn i et selskab skal selskabet registreres som arbejdsgiver på virk.dk. Efterfølgende skal der udarbejdes en lønseddel, og hver måned skal den løn indberettes til skat således, at ejeren bliver beskattet korrekt.

Udbetalt løn i form af udbytte i et selskab

Det andet man kan gøre, hvis man vil udbetale løn i et selskab er at udbetale noget af udbyttet. Udbyttet i et selskab kan ses som det overskud, selskabet har formået at lave. Hvis man som ejer vil have en del af udbyttet, kan man ikke bare overføre pengene til sin egen bankkonto.

Udbetalingen kan først finde sted, hvis alle ejere godkender det. Det vil ofte være sådan, at beslutningen om at udbetale udbytte sker på generalforsamlinger, som for nogle selskaber kun finder sted en enkelt gang om året.

Det er vigtigt at påpege, at der ikke i alle tilfælde kan udbetales udbytte. Det er sådan, at man kun kan få del af udbyttet, hvis der er overskud i virksomheden, hvis flertallet af ejerne godkender betalingen, og hvis udbetalingen ikke skader virksomheden, dens kreditorer og leverandører. Det kan være en god ide at tale med sin revisor, når man første gang skal udbetale løn til sig selv, da lønudbetaling er en af de ting, som en revisor kan hjælpe med.