Løn - Hvad er løn?

Løn er den betaling, en medarbejder får for at udføre sit arbejde.

Som virksomhedsejer skal du fra tid til anden formodentlig sende en faktura til dine kunder. SumUp Fakturaer gør fakturering til en leg.

Typisk forudbetales lønnen, men hvis man er timelønnet, bliver lønnen bagudbetalt. Man udbetaler oftest løn på månedlig basis, men i visse virksomheder udbetales lønnen hver 14. dag.

Du kan først udbetale løn til dine ansatte, når du har registreret dig som arbejdsgiver på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvordan udarbejder man en løn?

For at gøre processen mere overskuelig, bliver processen gennemgået trin for trin.

 • Første skridt: Der bestemmes en bruttoløn for medarbejderen. Det kan eksempelvis være, at en kontorassistent får 30.000 kr. om måneden i bruttoløn.

 • Andet skridt: Dernæst trækkes der relevante bruttotræk fra, såsom en frokostordning

 • Tredje skridt: Herefter trækker man ATP-bidrag og evt pension eller multimedieskat fra

 • Fjerde skridt: Det resterende beløb, der er tilbage, trækker man 8% fra. Dette kaldes et AM-bidrag

 • Femte skridt: Hver person har et personligt fradrag. Dette fradrag trækkes dernæst fra beløbet

 • Sjette skridt: Det resterende beløb skal der trækkes A-skat fra

Der er to måder at udarbejde selve lønningen på. Man kan benytte et lønsystem, eller gøre det manuelt. Det smarte ved at bruge et lønningssystem såsom Proløn er, at lønnen automatisk bliver indberettet til SKAT. Hvis du derimod laver lønningssedlen i Excel, skal du selv ind og indberette lønnen via E-indkomst.

Hvordan bogføres løn?

Når lønnen udbetales til medarbejderen, er der stadig resterende A-skat samt AM-bidrag, som virksomheden tilbageholder. Det bliver først afregnet senere på måneden, så det er vigtigt, at virksomheden sætter den pågældende A-skat og AM-bidrag til side. På den måde undgår virksomheden at få gæld til SKAT. Når lønnen bliver lavet, er det derfor en god ide at bogføre A-skat og AM-bidrag som skyldige poster, indtil at de betales i slutningen af måneden.

Hvad skal en lønseddel indeholde?

Dine ansatte har krav på en lønseddel. På den måde kan de se det hele efter og tjekke, om der er betalt AM-bidrag. Ifølge bogføringsloven skal lønningssedlerne og andre tilhørende bilag opbevares i minimum 5 år.

Lønsedlen skal indeholde følgende:

 • Arbejdsgiver navn

 • Arbejdsgiver adresse

 • Arbejdsgiverens CVR-nummer eller SE-nummer

 • Medarbejderens navn

 • Medarbejderens adresse

 • Medarbejderens CPR-nummer eller personalenummer

 • Lønstørrelsen

 • Lønperiode

 • Antal løntimer

 • Bruttolønnen samt AM-bidrags beløbet

 • Det beløb, som A-skatten bliver beregnet ud fra og selve A-skat beløbet.

 • Den udbetalte lønstørrelse

Hvordan udbetaler jeg løn til mig selv?

Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed eller personlig ejet mindre virksomhed, bliver overskuddet i virksomheden betegnet som din løn. Har du et anpartsselskab, aktieselskab, iværksætterselskab (OBS: Iværksætterselskaber afskaffes 15. oktober 2021) eller interessentskab er overskuddet ikke betegnet som din løn. Her er virksomheden og dig ikke én enhed, da der også kan være andre ejere.

Har du ikke en enkeltmandsvirksomhed eller en personlig ejet mindre virksomhed, har du to muligheder for at få penge ud af virksomheden:

 • Første mulighed: Udbetal løn, som var du en medarbejder. Se længere oppe under afsnittet "Hvordan udarbejder man en løn?"

 • Anden mulighed: Træk et udbytte ud af virksomheden. Dette besluttes ofte, når virksomheden er samlet til generalforsamlinger. Virksomheden skal dog huske at tilbageholde 27% af udbyttet i udbytteskat.