Personalegoder - Hvad er personalegoder?

En personalegode er et gode, der bliver betalt af arbejdsgiveren, og som den ansatte kan benytte sig af.

Hvis du driver en virksomhed, er det vigtigt, at du har styr på at udbetale løn til dine ansatte. Med SumUp kan du sende fakturaer, så du ved, hvor mange penge, din virksomhed får ind om måneden.

Fælles for hele denne artikel er, at den indeholder information, der sagtens kan ændre sig alt efter situationen, hvor personalegoderne gives i. Derfor opfordrer vi til, at man også rådfører sig med en revisor eller en bogholder.

Hvorfor bør man gøre brug af personalegoder?

Man tilbyder oftest personalegoder for at gøre den pågældende arbejdsplads mere attraktiv over for nye medarbejdere. Som virksomhed er man også i konkurrence med andre virksomheder om at tiltrække de bedste kandidater, og personalegoder er en måde at gøre dette på.

Samtidig kan det være med til at motivere de medarbejdere, der allerede er ansat. Ved at tilbyde personalegoder er man med til at holde bedre på sine medarbejdere samt at tiltrække nye.

I nogle tilfælde tilbydes der ekstra personalegoder i stedet for at give medarbejderen en højre løn.

Beskatning af personalegoder

Som udgangspunkt skal medarbejderen blive beskattet af personalegoden, da en personalegode anses som en del af en personlig indtægt. Man bliver som ansat beskattet af den samlede værdi på personalegoden. Eksempelvis hvis personalegoden har en værdi af 10.000 kr., så skal der også betales skat af de 10.000 kr.

Der er dog nogle personalegoder, der kaldes skattefri personalegoder, da man ikke skal betale skat af dem. Det kan eksempelvis være:

 • Fri parkering

 • Udgifter til uddannelse

 • Transport til og fra uddannelse

 • Julegaver hvis gaven holder sig under 900 kr.

 • Transport til og fra arbejde

Bagatelgrænse for personalegoder

Det er dog ikke alle personalegoder, som man skal betale skat af, da der findes det, der kaldes for en bagatelgrænse. Det vil sige, at en personalegode skal beskattes, hvis den altså overstiger bagatelgrænsen.

Der findes to bagatelgrænser:

 1. Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder

 2. Bagatelgrænse for private goder

Den første bagatelgrænse for arbejdsrelaterede goder er i 2021 på 6.500 kr. årligt, og bagatelgrænsen for private goder er i 2021 på 1.200 kr. årligt. Det betyder, at medarbejderen først skal betale skat af personalegoden, hvis den overskrider det ovenstående beløb.

Forskellen på en arbejdsrelateret gode og en privat gode er, at en arbejdsrelateret gode, skal være en gode der har direkte forbindelse til udførelsen af arbejdet. En privat gode er modsat en arbejdsrelateret gode, en gode der ikke bruges i arbejdsrelateret sammenhænge.

Hvis bagatelgrænsen overskrides, så bliver medarbejderen beskattet af hele beløbet - også det beløb der ligger under beløbsgrænsen så og sige.

Moms på personalegoder

Som udgangspunkt kan virksomheden godt trække personalegoderne fra i moms, men det afhænger af den enkelte personalegodes art, og hvordan personalegoden bliver brugt i erhvervsmæssige sammenhæng. Der er tre former for momsfradrag på personalegoder:

 • Fuldt fradrag

 • Delvis fradrag

 • Intet fradrag

Hvis en personalegode udelukkende bliver brugt i arbejdsmæssige sammenhænge, så er personalegoden fuld fradragsberettiget. Derimod hvis en personalegode bliver brugt i både arbejdsmæssige og private sammenhænge, så er der mulighed for delvis fradrag.

Dog er det sådan, at hvis personalegoden er eks. drikke og mad, så er der intet fradrag på det, som også kaldes 'naturalaflønning'.

Eksempler på personalegoder

Der findes en lang række personalegoder, hvor at nogen af dem er omfattet af bagatelgrænsen, og nogle er ikke.

De mest brugte personalegoder er:

 • Mobil

 • Bil

 • Fitness

 • Frokostordning

 • Julefrokost

 • Julegaver

 • Uddannelse

 • Fri kaffe/te

 • Transport til/fra arbejde