Hvad kan en revisor hjælpe med?

For langt de fleste selvstændige, kan det være en stor fordel at have en revisor tilknyttet sin virksomhed. At have en revisor tilknyttet betyder ikke, at revisoren skal være i virksomheden hver dag. Driver man en mindre virksomhed, kan man også sagtens have en revisor, der arbejder et par timer af gangen. Alt efter hvad en revisor skal hjælpe med, er det vigtigt også at vælge den rigtige revisor.

Skriv en faktura med SumUp Fakturaer

Hvordan selvstændige bruger en revisor er helt op til dem selv, men de fleste får på et eller andet tidspunkt brug for en revisor.

Hvor meget man har brug for hjælp afhænger af, hvor stor en viden, inden for feltet, den selvstændige besidder. Det kan eksempelvis være, at den selvstændige selv har siddet i en økonomiafdeling før, og derfor ikke behøver den helt store sparring indenfor bogføring. Med det sagt betyder det ikke, at den selvstændige ikke får brug for rådgivning fra en revisor i forbindelse med opstart af virksomheden.

Alle kan altså få brug for en revisor - det er bare ikke sikkert, at alle har brug for hjælp til det samme.

Hvilke opgaver kan en revisor hjælpe med?

En revisor kan overordnet yde hjælp inden for to områder:

  • Revision

  • Rådgivning

Når en revisor foretager en revision gennemgås den pågældende virksomheds regnskab. Her skal revisoren altså kigge hele regnskabet igennem og kontrollere, at alt er foretaget korrekt. Det er virksomhedsformerne anpartsselskab og aktieselskaber, som er underlagt revison. Det vil sige, at hvis man har en af de to typer virksomheder, så skal en revisor gennemgå og godkende virksomhedens årsrapport.Når en revisor ikke foretager en revision, så kan revisoren rådgive.

Man kan altså bruge en revisor til at få rådgivning omkring, hvad der skal gøres i en bestemt situation. En revisor kan eksempelvis rådgive inden for køb og salg af en virksomhed, hvordan der oprettes en virksomhed eller give generel rådgivning omkring regnskabsførelse.

Hvis du er tvivl om noget i forbindelse med din virksomhed, kan en revisor som regel altid hjælpe dig, og netop derfor får mange selvstændige på det ene eller det andet tidspunkt brug for en revisor.

En revisor kan hjælpe med opstart af virksomhed

Hvis du allerede har været igennem opstartsfasen, ved du, at der er en masse opgaver, der skal ordnes, når man vil starte en virksomhed. For det første skal man registrere sin virksomhed, hvorefter man vil modtage sit CVR-nummer. For det andet skal man se på, om man bør lade sig momsregistrere, og man skal også lade sig registrere som arbejdsgiver, hvis man har medarbejdere.

Dette er blot få af de mange opgaver, man skal igennem som nystartet, hvilket for mange kan virke uoverskueligt. Netop her kan en revisor være brugbar, da de kan hjælpe med, at alt bliver gjort efter bogen.

Revisoren kan i denne forbindelse udøve rådgivning omkring, hvilken virksomhedsform der er den mest optimale, hvordan virksomheden bedst muligt kommer til at tjene penge, og hvordan der bedst muligt kan bogføres.

En revisor kan hjælpe med skatterådgivning

Hvis der er noget, som kan få det til at løbe koldt ned af ryggen hos selvstændige, så er det skat, og frygten for at få en stor skattegæld. Det kan være en jungle af finde rundt i, hvis man samtidig skal sørge for, at ens virksomhed løber rundt.

En revisor vil altid være opdateret på alle de nye skatteregler, hvilket gør at de kan hjælpe selvstændige med, at der bliver betalt korrekt skat. Revisorerne kan også se på, om din virksomhed udnytter fradragene til det fulde - eller om der rent faktisk er penge at hente. De kan også hjælpe dig med at udfylde selvangivelsen.

Det kan have fatale konsekvenser for en virksomhed, hvis der pludselig kommer en uforudset restskat, og det kan i værste tilfælde ende ud i, at virksomheden må dreje nøglen om. Dette vil selvfølgelig undgås frem for alt, hvilket netop en revisor kan forhindre.

En revisor kan hjælpe med overholdelse af vigtige deadlines

Der er flere deadlines, som en virksomhed skal overholde i løbet af et regnskabsår - eksempelvis deadlinen for momsindberetning. Alle disse deadlines kan en revisor hjælpe dig med at overholde, så du slipper for at skulle betale en bøde.

Det kan være dyrt at misse en deadline, og det kan have store konsekvenser for en virksomhed. Eksempelvis er det vigtigt at overholde fristen for indsendelse af årsrapport. Hvis årsrapporten bliver indsendt for sent, kan virksomheden blive pålagt en afgift.

Er en revisor alle pengene værd?

I langt de fleste tilfælde er en revisor alle pengene værd, også selvom at prisen kan virke lidt overvældende i starten. Frem for at tænke på, hvad en revisor koster virksomheden, så bør der i stedet tænkes på, hvor mange penge en revisor kan spare virksomheden for.

Det kan eksempelvis være, at en revisor har fundet ud af, at din virksomhed ikke gør brug af alle de fradrag, der er mulige. Det i sig selv kan være en stor økonomisk gevinst for din virksomhed, der ikke ville have fået de fradrag, hvis det ikke havde været for revisoren.

Før man som selvstændig beder om revision eller rådgivning hos en revisor, er det vigtigt at overveje, hvilke opgaver der skal bruges hjælp til, og hvilke opgaver virksomheden selv kan klare.

Optimer arbejdet med en revisor

Det kan hurtig løbe op, hvis en revisor hjælper med alt, der kan bruges hjælp til. Visse revisorer kan være timelønnet, og derfor er det vigtigt, at du udnytter tiden med revisoren ordentlig. Du bør derfor være ekstra godt forberedt hver gang, at du skal mødes med din revisor.

Det kan hurtig blive dyrt, hvis du bruger for meget tid på spørgsmål, som du selv ville kunne finde ud af, fremfor at spørge om ting, der er allermest væsentlig.