Pogoji in določila za osebne storitve SumUp

Naslednji pogoji in določila ("Osebni pogoji uporabe") urejajo vašo osebno uporabo naših storitev za obdelavo plačil in drugih storitev, kot tudi naše mobilne aplikacije SumUp.io ("Aplikacija"), spletnega mesta in vsebine (vse skupaj "Storitve" kot je podrobneje opredeljeno spodaj v razdelku Storitve) in po potrebi odpiranje, uporaba in zaprtje vašega računa ("Račun"). Skupaj z vsemi drugimi pogoji in določili, navedenimi v teh pogojih uporabe in politiki zasebnosti, predstavljajo sporazum med vami ("vi", "vaše") in družbo SumUp Payments Limited ("SumUp", "mi", "naše" ali "nas"). Za uporabo dodatnih storitev boste morda morali sprejeti dodatne pogoje in določila, o katerih boste obveščeni ob naročilu ali uporabi takšnih storitev.

Družba SumUp Payments Limited je pooblaščena s strani organa za finančno poslovanje v skladu z Uredbo o elektronskem denarju 2011 in je družba z omejeno odgovornostjo, registrirana v Angliji in Walesu z registrirano številko 07836562 in s sedežem na naslovu 32 - 34 Great Marlborough St, London W1F 7JB, UK.

Če želite uporabljati našo aplikacijo in storitve, morate v celoti sprejeti te pogoje uporabe skupaj z našo politiko zasebnosti.

Storitve 

Storitve obsegajo naše storitve za obdelavo plačil, ki vam omogočajo plačevanje trgovcem SumUp, ki fizično niso prisotni, ali plačilo v trgovini, tako da odčitate QR kodo, ki jo ustvari trgovec SumUp, ali kliknete povezavo, ki vam jo je poslal trgovec SumUp prek SMS-a ali druge družbene platforme ali prek druge podobne funkcije, ki jo podpira SumUp, bodisi na voljo v aplikaciji ali kako drugače. Trgovec SumUp je trgovec, ki sprejema transakcije s plačilnimi karticami v skladu s standardnimi pogoji SumUp. 

Storitve lahko uporabljate prek naše aplikacije in svojega računa ali s preprosto preusmeritvijo na stran za plačilo pri SumUp, ne da bi imeli račun pri SumUp. 

Za uporabo storitev morate biti stari najmanj 18 let in imeti polno pravno sposobnost. Če želite uporabljati storitve, morate biti rezident EGP, Združenega kraljestva ali Švice. Storitve lahko uporabite, če imate veljavno kreditno kartico VISA, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover, JCB, ki se mora glasiti na vaše ime. Na spletni strani objavljamo posodobljen seznam vseh sprejetih plačilnih kartic.

Storitve je mogoče uporabljati za vsakodnevne transakcije, na primer hrano, pijačo, nastanitev ali nakupe darilnih kartic, v EGP, Veliki Britaniji ali Švici, kjer SumUp zagotavlja svoje storitve. Za ponudbo blaga, storitev ali darilnih kartic, ki jih kupite s storitvami, je odgovoren trgovec SumUp, ne SumUp. Vsa vprašanja ali težave, ki jih morda imate, morate reševati neposredno pri trgovcu SumUp.

Kako opravite mobilna plačila s SumUp?

Povezava za plačilo: storitve lahko uporabite za plačilo trgovcem SumUp, ki ustvarijo in vam posredujejo povezavo za plačilo vašega nakupa. Ko kliknete na povezavo, boste preusmerjeni na stran SumUp, kjer se lahko odločite za plačilo z želenim načinom plačila. Povezava prikazuje ime trgovca SumUp, ki zahteva plačilo in znesek plačila, skupaj z gumbom za potrditev. Plačate tako, da navedete podatke o svojem viru plačila in kliknete gumb za potrditev.

Aplikacija: Storitve lahko uporabljate za vplačila ali spletna plačila trgovcem SumUp prek svoje aplikacije tako, da odčitate QR kodo, ki vam jo je posredoval trgovec SumUp, ali kliknete plačilno povezavo, ki jo je poslal trgovec SumUp (odvisno od vrste nakupa in izbranega način plačila), ne da bi vsakič navajali podatke o viru plačila. S klikom na potrditveni gumb v aplikaciji odobrite prenos določenega zneska za plačila iz vnaprej plačanega vira na vaš račun trgovcu SumUp prek aplikacije. Za večjo varnost priporočamo, da v aplikaciji nastavite osebno kodo PIN, ki bo potrebna za odobritev vsakega plačila.

Darilne kartice: storitve lahko uporabite za nakup digitalnih darilnih kartic trgovcev SumUp za izbran znesek. Darilne kartice se dostavijo samo v elektronski obliki, pri dobavi lahko pride do zamude več ur po naročilu. Darilne kartice s storitvijo lahko pošljete samo osebam v EGP, Veliki Britaniji ali Švici. Vračila ali povračila za darilne kartice ne sprejemamo. Prvotnega prejemnika darilne kartice ni mogoče spremeniti. 

SumUp vam bo kot kupcu poslal dokaz o nakupu na kontakt, ki ste ga navedli med nakupom. Če ste navedli kontaktne podatke za prejemnika, ki se razlikujejo od vaših podatkov, bo SumUp poslal darilno kartico na posredovane podatke prejemnika. SumUp pooblaščate, da trgovcu razkrije vaše ime in ime ter kontaktne podatke prejemnika.

SumUp si pridržuje pravico, da iz katerega koli razloga zamudi ali zavrne nakup darilnih kartic. Za količino in število darilnih kartic, ki jih lahko kupite, lahko veljajo omejitve. SumUp ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki je posledica izgubljene ali ukradene darilne kartice ali uporabe brez dovoljenja. 

Vsako prihodnjo storitev, nakup ali drug ustrezen odkup, ki ga boste prejeli z darilno kartico, urejajo izključno pogoji določenega trgovca SumUp. Če trgovec SumUp preneha poslovati ali drugače ne izpolni obveznosti iz vaše darilne kartice, morda ne bo možnosti unovčenja vaše darilne kartice in SumUp ne prevzema odgovornosti, da bi vam ponudil takšne možnosti. Za darilne kartice SumUp ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih garancij in se v največji možni meri odpoveduje vsem jamstvom. V primeru spora s katerim trgovcem SumUp, ki ponuja darilne kartice, odvezujete SumUp (in njegove podružnice in hčerinske družbe, uradnike, direktorje, zaposlene in zastopnike) odgovornosti za kakršne koli terjatve, povezane s takšnim sporom.

Obresti in valuta  

Vaša plačila se obdelujejo v valuti zadevnega trgovca SumUp. Če ima vaš bančni račun ali vir plačila drugo valuto, lahko banka zaračuna dodatne stroške za menjavo valute. SumUp ne prevzema odgovornosti za kakršne koli pristojbine, ki jih naloži vaša banka ali plačilna institucija zaradi menjave valut.

SumUp vam ne zaračuna pristojbine za vaša plačila.

Neuspešna plačila

Vašega plačila morda ne bomo mogli obdelati, če:

 • Vaš vir plačila nima dovolj sredstev za kritje zneska, potrebnega za vaše plačilo;

 • če imamo razlog, da verjamemo, da je prišlo do nepooblaščene uporabe ali varnostnih groženj na vašem računu ali viru plačila;

 • Vaša banka ali izdajatelj kartice ne odobri plačila;

 • Če imamo razlog, da verjamemo, da se je v povezavi z vašim računom ali zahtevo za plačilo pojavila prepovedana dejavnost ali drugače kršite te pogoje uporabe.

Za takšna neuspešna plačila ne prevzemamo odgovornosti. Za pomoč se lahko obrnete na nas, na svojo banko ali izdajatelja kartice. 

Prepovedane dejavnosti 

V povezavi z vašo uporabo storitev ali v poteku interakcij s SumUp, trgovci SumUp ali drugimi tretjimi osebami ne smete:

 • uporabljati storitev za kršenje katerega koli zakona, statuta, odloka ali predpisa;

 • uporabljati storitve v kakršne koli nezakonite namene, vključno z, vendar ne omejeno na, goljufije, pranje denarja, nezakonite spolno usmerjene materiale ali storitve, ponarejanje izdelkov, nezakonite igre na srečo, financiranje terorističnih organizacij, nakup ali prodajo ali omogočanje nakupa ali prodaje, nezakonitega blaga ali storitev, prepovedanih z zakonom. SumUp bo poročal o kakršnih koli sumljivih dejavnostih in sodeloval z ustreznimi organi kazenskega pregona;

 • uporabljati storitve za izvajanje ali sodelovanje v kakršnih koli nezakonitih dejavnostih;

 • use the Services for payment for goods or services that are related to gambling services, whether illegal or not, under any applicable laws; that are related to sex shops or pornographic entertainment (except for adult entertainment magazines); that are related to weapons or illegal drugs or products; that are related to alcohol or tobacco to the extent that alcohol and tobacco represent the only products sold by the merchant. A detailed list of all restricted business for payments is available on the SumUp website;

 • uporabljati storitve na način, za katerega mi ali Visa, MasterCard, American Express, Discover ali katero koli drugo elektronsko omrežje za prenos sredstev morda kršimo veljavna pravila elektronskega plačilnega omrežja, shemo kartic ali pravila omrežja ali veljavno zakonodajo;  

 • uporabljati storitve za zlorabo, izkoriščanje ali izogibanje prepovedim uporabe, ki jih trgovec določa za storitve, ki jih nudi;

 • uporabljati storitve za pridobitev blaga ali storitev, ne da bi delno ali v celoti plačali zapadli znesek; 

 • kršiti te pogoje uporabe ali katero koli drugo pogodbo ali politiko, ki ste jo sklenili s SumUp;

 • kršiti avtorske pravice, patent, blagovno znamko, poslovno skrivnost ali druge pravice intelektualne lastnine SumUp ali katere koli tretje osebe ali pravice javnosti ali do zasebnosti;

 • ravnati na način, ki obsoja, kleveta, grozi ali nadleguje med uporabo storitev SumUp;

 • nam posredovati napačne, netočne ali zavajajoče podatke;

 • ustvariti več računov brez našega predhodnega pisnega soglasja;

 • nam naročiti, da v vašem imenu pošljemo ali prejmemo, za kar lahko razumno verjamemo, da je lahko goljufivo; 

 • uporabljati storitve na način, ki bi lahko povzročil pritožbe, spore, pristojbine, globe, kazni ali drugo odgovornost SumUp, drugih uporabnikov, tretjih oseb ali vas;

 • povzročiti prejem nesorazmernega števila terjatev, ki so bile odobrene v prid prosilca v povezavi z vašim računom;

 • izvajati kakršne koli ukrepe, ki predstavljajo nerazumno ali nesorazmerno veliko obremenitev naše infrastrukture; omogočiti viruse, trojanske konje, črve ali druge rutinske računalniške programske rutine, ki lahko poškodujejo, škodljivo motijo, naključno prestrežejo ali razlastijo kateri koli sistem, podatke ali informacije; uporabljati proksi strežnik za anonimiziranje; uporabljati robote, pajke, drugo avtomatsko napravo ali ročni postopek za spremljanje ali kopiranje naše aplikacije ali spletnega mesta brez našega predhodnega pisnega dovoljenja; ali motiti ali poskušati posegati v storitve;

 • izvajati kakršne koli ukrepe, ki lahko povzročijo izgubo storitev naših ponudnikov internetnih storitev, plačilnih procesorjev ali drugih dobaviteljev;

 • nadlegovati naše zaposlene, zastopnike ali druge uporabnike;

 • zavrniti sodelovanje v preiskavi ali predložiti potrditev svoje identitete ali kakršnih koli informacij, ki nam jih posredujete;

 • zavrniti ali ne predložiti nadaljnjih informacij o vas ali vaših poslovnih dejavnostih, ki jih lahko upravičeno zahtevamo;

 • integrirati ali uporabljati aplikacijo ali storitve, ne da bi v celoti izpolnili vse obvezne zahteve, ki vam jih posredujemo;

 • razkriti svoj mobilni PIN drugim osebam ali uporabljati aplikacijo druge osebe. 

Zagotoviti morate, da storitve uporabljate samo za transakcije v povezavi z nakupom blaga in storitev v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi. Sprejem plačil prek aplikacije ne predstavlja zakonitosti nakupa ali zagotavljanja blaga in storitev.

Če po lastni presoji verjamemo, da ste se ukvarjali s katero koli od teh dejavnosti ali kako drugače kršili zakone in druge predpise o uporabi storitev, bomo lahko sprejeli različne ukrepe za zaščito SumUp ali trgovcev SumUp, vključno z, vendar ne omejeno na:

 • zapiranjem, blokado ali omejitvijo dostopa do vašega računa ali katere koli ali vseh naših storitev;

 • kontaktiranjem trgovcev SumUp, ki so sklenili pogodbo z vami; kontaktiranjem vaše banke ali izdajatelja kreditne kartice; in/ali opozarjanjem drugih uporabnikov, kazenskim pregonom ali opozarjanjem prizadetih tretjih oseb na vaša dejanja;

 • posodabljanjem netočnih podatkov, ki ste nam jih posredovali;

 • sproženjem pravnega postopka zoper vas;

 • preklicem naše pogodbe z vami;

 • celotnim ali delnim preklicem plačila in/ali

 • trajnim blokiranjem dostopa do vašega računa ali do aplikacije

Aplikacija SumUp.io

Kot del storitev lahko aplikacijo prenesete in namestite na svoj pametni telefon iz uradne trgovine z aplikacijami (Google ali Apple). Prenos in uporaba aplikacije je brezplačna. Odgovorni ste za dostop do podatkovnega omrežja, potrebnega za uporabo storitev. Če do storitev dostopate ali jih uporabljate na svojem pametnem telefonu, se lahko v vašem mobilnem omrežju pojavijo dodatni stroški in pristojbine. Odgovorni ste za pridobivanje in posodabljanje združljive strojne opreme ali naprav, potrebnih za dostop in uporabo storitev in aplikacije. Ne zagotavljamo, da bo aplikacija delovala na določeni strojni opremi ali napravah. Poleg tega se pri uporabi storitev lahko pojavi napačno delovanje in zamiki, ki so povezani z uporabo interneta in elektronskih komunikacij.

SumUp vam podeljuje pravico, da to aplikacijo uporabljate samo za svojo osebno uporabo v mobilnem izdelku, ki ga imate v lasti ali ga nadzirate, in v skladu s temi pogoji uporabe. Te aplikacije ali informacij ali programske opreme, povezane s to aplikacijo, ne smete spreminjati, kopirati, objavljati, licencirati, prodajati ali kako drugače tržiti. Programsko opremo aplikacije morate redno preverjati in, če je na voljo, posodobiti. Pridržujemo si pravico, da aplikacijo občasno spremenimo. Pravice za to aplikacijo ne smete oddajati v najem, zakup ali je kako drugače prenesti. Te aplikacije ne smete uporabljati na način, ki bi na kakršen koli način lahko škodoval spletnemu mestu SumUp ali oviral uporabo ali izkušnje katere koli stranke spletnega mesta SumUp.

To aplikacijo prenesete in uporabljate po lastni presoji in tveganju ter ste izključno odgovorni za kakršno koli škodo na napravi ali strojni opremi ali izgubo podatkov, ki so posledica prenosa ali uporabe te aplikacije. Vaša pravica do uporabe te aplikacije bo takoj prenehala, če kršite katero koli določbo teh pogojev uporabe.

Vaš račun

Ko prvič odprete aplikacijo, boste pozvani k vnosu vaše telefonske številke, saj se aplikacija poveže s to telefonsko številko. Vašo telefonsko številko bomo preverili s pošiljanjem besedilnega sporočila z edinstveno PIN kodo. Po preverjanju morate sprejeti te osebne pogoje uporabe in našo politiko zasebnosti, da boste lahko ustvarili svoj račun in uporabljali storitve. Ustvarite in vzdržujete lahko samo en račun. V nasprotnem primeru lahko v lastni presoji začasno zaustavimo ali odstranimo dodatne račune.

Z odpiranjem računa izjavljate in jamčite, da vaše odpiranje računa pri nas ne krši zakonov ali predpisov, ki veljajo za vas. Odvezujete nas odgovornosti za morebitne izgube, ki nastanejo zaradi vaše kršitve tega razdelka.

Vaši podatki 

Storitve v aplikaciji lahko začnete uporabljati takoj, ko kot vir plačila dodate svojo debetno ali kreditno kartico v svoj račun. Debetno ali kreditno kartico lahko v svoj račun dodate le, če ste imenovani imetnik računa za ta vir plačila. Vsako kršitev te zahteve jemljemo zelo resno in bomo vsak poskus dodajanja vira plačila, za katerega niste imenovani imetnik, obravnavali kot goljufijo. V svoj račun lahko dodate več virov plačila. Tudi vaša banka ali izdajatelj kartice vam lahko pomaga pri težavah ob dodajanju vira plačila. Vire plačila lahko kadar koli odstranite iz svojega računa.

Pri dodajanju vira plačila lahko poskusimo preveriti njegovo verodostojnost tako, da naložimo minimalno bremenitev, ki bo povrnjena v najkrajšem možnem času (običajno takoj).  

Zagotoviti morate, da so podatki, ki jih navedete na svojem računu, vedno popolni, točni in posodobljeni, saj ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli izgubo, ki bi nastala zaradi vašega neupoštevanja tega pravila. Poskrbite, da bodo vaši podatki o viru plačila vedno aktualni (npr. številka kreditne kartice in datum poteka veljavnosti). Če se posredovani podatki spremenijo, boste morali čim prej posodobiti svoj račun v meniju z nastavitvami aplikacije SumUp.io.

Kadar koli vas lahko prosimo, da potrdite točnost svojih podatkov. Poleg tega lahko za preprečitev uporabe naših storitev v nezakonite namene, npr. pranje denarja ali financiranje terorizma, od vas zahtevamo dodatne informacije in dokumentacijo, če je to potrebno. Neupoštevanje takšnih zahtev lahko povzroči ukinitev naše storitve, dokler ne prejmemo zahtevanih podatkov.

Podatke o vaših transakcijah shranimo v aplikaciji. Omogočamo vam, da si v aplikaciji ogledate informacije o svojih transakcijah, vključno s seznamom prejemnikov plačil, zneski plačil, valutami, datumi in statusi plačil.

Zapiranje računa

Svoj račun lahko kadar koli zaprete tako, da stopite v stik z našo podporo v nastavitvah aplikacije.

Vaš račun lahko zapremo po lastni presoji ali če se odločimo za ukinitev aplikacije ali storitve, ter vas o tem obvestimo z obvestilom, ki vam ga posredujemo en mesec pred tem dejanjem. Dodatno lahko vaš račun kadar koli zapremo, tako da vam pošljemo obvestilo o zaprtju računa in, kjer je to možno, razloge za zaprtje računa, če: 

 • kršite te pogoje uporabe in/ali imamo drug upravičen razlog, da zapremo vaš račun v skladu s temi pogoji uporabe;

 • kršite ali imamo razlog za domnevo, da kršite kateri koli zakon ali predpis, ki se uporablja za uporabo naših storitev, ali imamo razlog za domnevo, da ste na kakršen koli način vpleteni v morebitne goljufive dejavnosti, pranje denarja, financiranje terorizma ali drugo kriminalno dejavnost;

 • za nas predstavljate nesprejemljivo kreditno ali goljufijo tveganje;

 • sumimo, da je nekdo dostopal do vašega računa brez vašega pooblastila ali da je bil ogrožen ali iz drugih varnostnih razlogov.

V nekaterih primerih lahko vaš dostop do vašega računa preprosto omejimo (npr. izdajatelj vaše bančne debetne ali kreditne kartice ali banka nas opozori, da nekdo uporablja vaš vir plačila brez vašega dovoljenja; obstaja tveganje odgovornosti ali zaradi skladnosti z veljavno zakonodajo). Težave z vašim računom morate rešiti, preden se omejitev lahko odstrani. 

Če vaš račun zapremo:

 • se pogodba med vami in nami takoj prekine, razen kadar smo dolžni obravnavati zaprtje vašega računa in moramo ravnati v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi;

 • lahko prekličemo vsa še neizvedena plačila;

 • boste ostali odgovorni za vse neporavnane obveznosti iz teh pogojev uporabe, povezane z vašim računom pred zaprtjem;

 • lahko podatke o vašem računu hranimo v naši bazi podatkov zaradi izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti.

Varnost 

Plačevanje z aplikacijo je varnejše kot uporaba kreditne ali debetne kartice. Številke vaše kartice in identitete ne delimo s trgovcem. Aplikacija podpira preverjanje dvostopenjsko preverjanje pristnosti. Ne uporabljajte PIN kode, ki jo drugi enostavno uganejo in kode PIN v nobenem primeru ne delite z drugimi. Zagotoviti morate, da lahko samo vi dostopate do informacij, ki jih pošljemo na vaš mobilni telefon.

V primeru, da izgubite pametni telefon ali nepooblaščena oseba dostopa do vašega računa ali imate razlog za sum, da se je na vašem računu zgodila goljufiva dejavnost, nas o tem takoj obvestite prek naših standardnih komunikacijskih kanalov. V primeru kakršne koli goljufive dejavnosti z vašim virom plačila se lahko obrnete na svojo banko ali izdajatelja kartice, da jo začasno prekličete. 

V primeru (suma) nepooblaščene uporabe ali varnostnih groženj za vašo aplikacijo ali račun, bomo poslali sporočilo preverjenemu komunikacijskemu kanalu, ki ste ga registrirali v aplikaciji, z več informacijami in navodili, kaj morate storiti.

Intelektualna lastnina

SumUp je lastnik ali imetnik licence za vse pravice, naslove in deleže storitev in spletnega mesta, aplikacije, blagovnih znamk, logotipov, vsebine in sorodne tehnologije, vključno z vsemi pravicami v zvezi s patentom, avtorskimi pravicami, poslovno skrivnostjo, blagovno znamko ali nelojalno konkurenčno pravo ter vse druge lastniške pravice, vključno z vsemi aplikacijami, podaljšanjem, razširitvami in obnovitvami.  Druga omenjena imena podjetij, izdelkov ali storitev so lahko blagovne znamke njihovih družb.

Ne boste spreminjali, prilagajali, prevajali, pripravljali izpeljanih del, dekompilirali, preoblikovali, razstavljali ali kako drugače poskušali pridobiti izvorno kodo naše aplikacije in tehnologij za obdelavo plačil in ne boste odstranjevali, ovirali ali spreminjali obvestila o avtorskih pravicah SumUp, blagovnih znamk ali drugih obvestil o lastniških pravicah, ki so priložena, vsebovana v njih ali dostopna skupaj z našimi storitvami.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Storitve in aplikacija so na voljo "kot so" in "kot so na voljo". Zavračamo vsa zastopanja in garancije, izrecne, implicitne ali zakonsko določene, ki niso izrecno določene v teh pogojih uporabe, vključno z implicitnimi garancijami za prodajo, primernost za določen namen in nekršitve. Ne dajemo nobenih zagotovil, jamstev ali garancij glede zanesljivosti, pravočasnosti, kakovosti, ustreznosti ali razpoložljivosti storitev ali blaga, plačanih z uporabo storitev ali da bodo storitve neprekinjene in brez napak. Ne jamčimo kakovosti, primernosti, varnosti ali sposobnosti drugih ponudnikov. Strinjate se, da je celotno tveganje, ki izhaja iz vaše uporabe storitev, izključno vaše, v največji možni meri, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. 

SumUp ne jamči, ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za kateri koli izdelek ali storitev, ki ga oglašujejo ali ponujajo trgovci SumUp ali druge tretje osebe. SumUp nima nadzora ali ne jamči za blago ali storitve, za katere plačate z uporabo storitve. Izrecno zavračamo kakršno koli odgovornost za vse storitve, ki izhajajo iz nakupa ali uporabe darilnih kartic ali so povezane z njimi.

Omejitev odgovornosti

V nobenem primeru ne bomo odgovorni za kakršno koli posredno, naključno, posebno ali posledično škodo (vključno z, vendar ne omejeno na, takšno škodo, ki izhaja iz kršitve pogodbe ali garancije ali iz malomarnosti ali kako drugače), ki je povezana s povezavo ali kako drugače posledica kakršne koli uporabe storitev. Ne odgovarjamo za izgube, ki izhajajo iz skladnosti z zakonskimi in regulativnimi zahtevami.

Ne prevzemamo odgovornosti za kakršno koli škodo, odgovornost ali izgubo, ki bi nastala zaradi: (i) vaše uporabe ali zanašanja na storitve ali vaše nezmožnosti dostopa do ali uporabe storitev; ali (ii) kakršno koli razmerje med vami in katerim koli trgovcem SumUp. Ne prevzemamo odgovornosti za zamude ali neuspeh pri delovanju, ki so posledica vzrokov, ki niso pod našim razumnim nadzorom. Naša največja odgovornost po teh pogojih uporabe ne sme presegati 5.000 EUR.

Naše obveznosti iz teh pogojev uporabe so omejene na to, da vam ponudimo storitve in ne dajemo nobenih izjav v povezavi s potrdilom kakovosti, varnosti ali zakonitosti kakršnega koli blaga, storitev ali darilnih kartic, ki jih ponuja trgovec SumUp. Vso odgovornost za uporabo ali zlorabo blaga, storitev in darilnih kartic trgovcev SumUp ter kakršnih koli zahtevkov tretjih oseb, ki izhajajo iz ali so povezani z blagom, storitvami in darilnimi karticami, plačanimi s storitvami, se na njih nanašajo, je odgovoren zadevni trgovec SumUp. Vsako vračilo ali povračilo za takšno blago, storitev in darilne kartice vas usmeri k ustreznemu trgovcu SumUp v skladu z vašimi zakonskimi pravicami potrošnikov (npr. v primeru, da niso zadovoljive kakovosti) in ne k SumUp.

Nobena določba teh pogojev uporabe ne izključuje odgovornosti za smrt ali telesno poškodbo zaradi malomarnosti ali goljufije ali lažne napačne predstavitve ali za kakršno koli zakonsko odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali spremeniti s sporazumom strank.

Omejitve v tem razdelku ne omejujejo odgovornosti ali spreminjajo vaših pravic kot potrošnika, ki jih po veljavni zakonodaji ni mogoče izključiti. Ker nekatere pristojnosti ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti za določeno škodo, je v teh državah ali pristojnostih naša odgovornost omejena na obseg, ki ga dovoljuje zakon. Ta določba nima nobenega učinka na spodnjo določbo veljavnega prava.

Odškodnina

Poleg vseh pravic in pravnih sredstev, ki so na voljo strankam po zakonu ali v lastniškem kapitalu, boste nas in naše družbe, uradnike, direktorje, zaposlene, zastopnike, dobavitelje in naslednike podvezali in nas obvarovali pred in proti katerim koli zahtevkom, stroškom, izgubam, odškodninam, sodbam, davčnim ocenam, kaznim, obrestim in izdatkom (vključno z neomejenimi razumnimi odvetniškimi honorarji), ki izhajajo iz kakršnih koli zahtevkov, tožb, revizij, preiskav, poizvedbe ali drugih postopkov, ki jih sproži oseba ali subjekt, ki izhaja iz ali se nanaša na: (a) vsako dejansko ali domnevno kršitev vaših predstavitev, jamstev ali obveznosti iz teh pogojev uporabe; (b) vaše napačne ali nepravilne uporabe storitev; (c) vašo kršitev katere koli pravice tretjih oseb, vključno s pravico do zasebnosti, pravic do oglaševanja ali IP-pravic; (d) vašo kršitev veljavnih zakonov, pravil ali predpisov; (e) dostop in/ali uporabo storitev v vašem imenu.

Razno

Komunikacija

Na nas se lahko obrnete po e-pošti prek naslovov, ki so na voljo v aplikaciji ali na spletnem mestu.

Glede na vrsto storitev, ki jih uporabljate, vam lahko pošljemo komunikacijo prek aplikacije, tako da jo objavimo na našem spletnem mestu, po potrebi pošljemo na e-poštni naslov v vašem računu in vas kontaktiramo po telefonu, vključno z besedilnim sporočilom/SMS sporočilom. Takšna sporočila in obvestila se štejejo kot prejeta v štiriindvajsetih (24) urah od trenutka, ko so objavljena na našem spletnem mestu, ali v štiriindvajsetih (24) urah od trenutka, ki vam jih pošljemo po e-pošti. 

Spremembe teh pogojev uporabe

Imamo pravico kadar koli spremeniti te pogoje uporabe ter vnesti spremembe in nove funkcije v aplikacijo in storitve. Spremenjeni pogoji uporabe bodo začeli veljati z dnem, ko bodo posodobljeni v aplikaciji in na našem spletnem mestu.  

Pritožbe

Naš cilj je, da vam zagotovimo zadovoljivo in učinkovito storitev, naša politika pa je, da poskrbimo za pošteno in hitro obravnavanje vaših pomislekov. Če niste zadovoljni, imate kakršne koli pripombe ali kakršne koli pritožbe v zvezi s storitvami, jih je treba na nas najprej nasloviti tako, da se obrnete na našo službo za pomoč strankam. Vse pomisleke poskušamo rešiti takoj in čim prej nas obvestite o vseh pomislekih, ki se pojavijo v zvezi s temi pogoji uporabe.

Veljavno pravo. Spori

Te pogoje uporabe ureja in se jih razlaga v skladu z angleško zakonodajo.

Vse pritožbe v zvezi s storitvami je treba nasloviti na nas na prvi stopnji, tako da stopite v stik z našo službo za stranke. Vsi pravni ukrepi med vami in nami bodo v izključni pristojnosti sodišč Anglije in Walesa, razen kadar to prepoveduje zakonodaja EU. Preden gre spor na sodišče, se obe stranki, torej SumUp in vi, trudita razrešiti spor po prijateljski poti.

Opustitev obveznosti

Naše neupoštevanje in neukrepanje v zvezi s kršitvijo katere koli obveznosti iz teh pogojev uporabe s strani vas ali drugih, se ne odpovedujete naši pravici do naknadnih ali podobnih kršitev.

Uporaben jezik 

Če so ti pogoji uporabe prevedeni v drug jezik, bo prevod samo za referenco in velja angleška različica.

Obdelava osebnih podatkov

Da bi vam ponudili naše storitve in jih pozneje tudi upravljali, moramo obdelati vaše osebne podatke. S sprejemom pogojev te pogodbe potrjujete, da ste prebrali, razumeli in sprejeli našo politiko zasebnosti. Naš pravilnik o zasebnosti je na voljo na https://sumup.si/consumer/legal/privacy/ in/ali na našem spletnem mestu in razlaga, kako ravnamo z vašimi podatki. Politiko zasebnosti smo poskušali ohraniti preprosto in jasno! Strinjate se, da ste pregledali našo politiko zasebnosti in ne sodelujete pri nobenem vedenju (ali ne boste ukrepali), zaradi katerega bi mi kršili zakone o varstvu podatkov. Vprašanja v zvezi z ravnanjem z osebnimi podatki s strani SumUp, informacijami o osebnih podatkih, ki jih obdeluje SumUp, in vsemi zahtevami za popravek napačnih osebnih podatkov se lahko pisno zaprosijo tako, da pošljete e-pošto na [email protected]

Dodelitev

Nihče, razen vas, ne bo imel pravic iz teh pogojev uporabe in določb Zakona o pogodbah (pravice tretjih oseb) iz leta 1999, saj so te izrecno izključene.

Vaš račun je oseben in v skladu s pogoji uporabe ne smete dodeliti nobenih pravic tretji osebi. Imamo pravico do svobodnega dodeljevanja naših pravic in obveznosti v sklopu teh pogojev vsaki tretji osebi in vaše strinjanje s takšnimi dodelitvami je podano na podlagi teh pogojev.

Klavzula o ločljivosti

Neizvršljivost ali neveljavnost katere koli klavzule v teh pogojih uporabe ne vpliva na izvršljivost ali veljavnost katere koli druge klavzule. Vsaka neizvedljiva ali neveljavna klavzula se šteje za odstranjeno iz teh pogojev uporabe v obsegu njene neizvedljivosti in neveljavnosti. Zato se ti pogoji uporabe razlagajo in uveljavljajo, kot da ne vsebujejo omenjene klavzule v obsegu njene neizvedljivosti in neveljavnosti.