Osobní smluvní podmínky služby SumUp

Následující smluvní podmínky („Osobní podmínky použití“) upravují vaše osobní používání našich platebních a jiných služeb, jakož i naší mobilní aplikace SumUp.io („Aplikace“), webových stránek a obsahu (vše společně „Služby“, jak je podrobněji definováno níže v sekci Služby níže) a případně otevření, používání a uzavření vašeho účtu („Účet“). Spolu s dalšími podmínkami uvedenými v těchto podmínkách použití a zásadách ochrany osobních údajů představují dohodu mezi vámi („vy“, „vaše“) a SumUp Limited („SumUp“, „my“, „naše“ nebo „nás“). Při používání dalších služeb budete možná muset přijmout další smluvní podmínky, jak vám bylo oznámeno při objednávce nebo používání těchto služeb.

Společnost SumUp Limited je regulována irskou centrální bankou. SumUp je autorizovaná instituce elektronických peněz (licence č. C195030, vydaná dne 27/10/2020) a je společností s ručením omezeným založenou v Irsku s registračním číslem 505893 a se sídlem na adrese Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irsko D02 K580.

Abyste mohli využívat naši aplikaci a služby, musíte tyto podmínky použití přijmout v plném rozsahu, společně s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

Služby 

Služby zahrnují naše služby zpracování plateb, které vám umožňují provádět platby obchodníkům SumUp, kteří nejsou fyzicky přítomni, nebo platit v obchodě naskenováním QR kódu, který vygeneruje obchodník SumUp kliknutím na odkaz, který vám zaslal obchodník SumUp prostřednictvím SMS nebo jiné sociální platformy nebo prostřednictvím jiné podobné funkce podporované SumUp, dostupné buď v aplikaci, nebo jinak. Obchodník SumUp je obchodník, který přijímá transakce platebními kartami podle standardních podmínek SumUp. 

Službu můžete používat prostřednictvím naší aplikace a svého účtu nebo jednoduše přesměrováním na platební stránku SumUp, aniž byste měli účet u SumUp. 

Abyste mohli používat služby, musíte být starší 18 let a musíte mít plnou právní způsobilost. Abyste mohli využívat služby, musíte být rezidentem EHP, Velké Británie nebo Švýcarska. Služby můžete používat, pokud máte platnou kartu VISA, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover, kreditní nebo debetní kartu JCB na své jméno. Na našem webu poskytujeme aktualizovaný seznam všech přijímaných platebních karet.

Služby mohou být použity na úhradu každodenních transakcí, například jídlo, pití, ubytování nebo nákup dárkových karet, uskutečněných na území EHP, Velké Británie nebo Švýcarska, kde SumUp poskytuje své služby. Obchodníci SumUp, nikoli SumUp, nesou odpovědnost za poskytování zboží, služeb nebo dárkových karet zakoupených pomocí Služeb. Jakékoli dotazy nebo problémy, které můžete mít, musí být řešeny přímo u obchodníka SumUp.

Jak provádět mobilní platby pomocí SumUp

Platební odkaz: Pomocí služeb můžete provádět platby obchodníkům SumUp, kteří pro váš nákup vytvoří platební odkaz, a zašlou vám jej. Jakmile kliknete na odkaz, budete přesměrováni na stránku SumUp, kde si můžete vybrat, zda chcete platit preferovaným způsobem platby. Odkaz zobrazuje jméno obchodníka SumUp žádajícího o platbu a částku platby spolu s potvrzovacím tlačítkem. Platíte poskytnutím údajů o platebním zdroji a kliknutím na tlačítko potvrzení.

Aplikace: Služby můžete použít k placení v obchodě nebo online obchodníkům SumUp prostřednictvím aplikace naskenováním QR kódu, který vám nabídne obchodník SumUp nebo kliknutím na platební odkaz zaslaný obchodníkem SumUp (v závislosti na typu nákupu a způsobu, který vyberete), aniž byste pokaždé uváděli podrobnosti o zdroji platby. Kliknutím na potvrzovací tlačítko v aplikaci autorizujete převod zadané částky platby ze zdroje platby přidaného předem na váš účet obchodníkovi SumUp prostřednictvím aplikace. Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme nastavit v aplikaci osobní PIN, který bude vyžadován k autorizaci každé platby.

Dárkové karty: Službu můžete použít k nákupu digitálních dárkových karet u obchodníků SumUp ve vybrané výši. Dárkové karty jsou dodávány pouze elektronicky a dodání může být zpožděno o několik hodin od vaší objednávky. Dárkové karty s použitím služeb můžete poslat pouze osobě v EHP, Velké Británii nebo Švýcarsku. Vrácení ani refundace dárkových karet není akceptováno. Původního příjemce dárkové karty nelze změnit. 

SumUp vám jako kupující zašle doklad o nákupu na kontaktní možnost uvedenou během nákupu. Pokud jste zadali kontaktní údaje jiného příjemce než vás, SumUp zašle dárkovou kartu na uvedené kontaktní údaje příjemce. Souhlasíte s tím, aby společnost SumUp sdělila obchodníkovi vaše jméno a kontaktní údaje a jméno a údaje příjemce.

SumUp si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu pozastavit nebo odmítnout nákup dárkových karet. Množství a počet dárkových karet, které můžete zakoupit, může být omezen. SumUp nezodpovídá za žádné ztráty nebo škody způsobené ztracenou nebo odcizenou dárkovou kartou nebo jejím použitím bez povolení. 

Jakákoli budoucí služba, nákup nebo jiné relevantní vyplácení, které můžete obdržet pomocí dárkové karty, se bude řídit výhradně podmínkami příslušného obchodníka SumUp. Pokud obchodník SumUp přestane fungovat nebo jinak nesplní závazky z vaší dárkové karty, nemusí pro vaši dárkovou kartu existovat žádné možnosti vyplácení a společnost SumUp nenese žádnou odpovědnost za to, že vám takové možnosti nabídne. SumUp neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, s ohledem na dárkové karty a odmítá jakoukoli záruku v plném rozsahu. V případě sporu s jakýmkoli obchodníkem SumUp nabízejícím dárkové karty nebudete po společnosti SumUp (a jeho přidružených a dceřiných společnostech, úřednících, ředitelích, zaměstnancích a zástupcích) požadovat vyřízení jakýchkoliv nároků souvisejících s takovým sporem.

Úrok a měna  

Vaše platby jsou zpracovávány v měně příslušného obchodníka SumUp. Pokud je váš bankovní účet nebo zdroj platby veden v jiné měně, může vám banka za směnu měny účtovat dodatečné náklady. SumUp nenese odpovědnost za žádné poplatky účtované vaší bankou nebo platební institucí v důsledku směny měny.

SumUp vám za vaše platby neúčtuje žádné poplatky.

Neúspěšné platby

Možná nebudeme moci zpracovat vaši platbu, pokud:

 • Váš zdroj plateb nemá dostatek prostředků k pokrytí vaší platby;

 • Máme důvod se domnívat, že došlo k neoprávněnému použití nebo ohrožení bezpečnosti vašeho účtu nebo zdroje plateb;

 • Vaše banka nebo vydavatel vaší karty neautorizuje platbu;

 • Máme důvod se domnívat, že ve vztahu k vašemu účtu nebo žádosti o platbu došlo k nepodporované aktivitě nebo jinak porušujete tyto podmínky použití.

Za takové neúspěšné platby nepřebíráme žádnou odpovědnost. Vaše banka nebo vydavatele karty vám může poskytnout další pomoc. 

Nepodporované aktivity 

Při používání služeb nebo v průběhu vašich interakcí se společností SumUp, obchodníky SumUp nebo jinými třetími stranami nesmíte:

 • používáním služeb porušovat jakékoli zákony, předpisy, vyhlášky nebo nařízení;

 • používat služby k jakýmkoli nezákonným účelům jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně podvodů, praní špinavých peněz, nezákonně sexuálně orientovaných materiálů nebo služeb, padělků, nezákonných hazardních her, financování teroristických organizací, nákupu nebo prodeje nebo usnadnění nákupu nebo prodeje nelegálního zboží nebo služeb, zakázaných zákonem. SumUp oznámí každou podezřelou činnost a bude spolupracovat s jakýmkoli příslušným donucovacím orgánem nebo regulačním orgánem;

 • používat služby k provádění nebo účasti na nezákonných činnostech;

 • use the Services for payment for goods or services that are related to gambling services, whether illegal or not, under any applicable laws; that are related to sex shops or pornographic entertainment (except for adult entertainment magazines); that are related to weapons or illegal drugs or products; that are related to alcohol or tobacco to the extent that alcohol and tobacco represent the only products sold by the merchant. A detailed list of all restricted business for payments is available on the SumUp website;

 • používat služby způsobem, který my nebo společnost Visa, MasterCard, American Express, Discover nebo jakákoli jiná síť pro transfer elektronických prostředků považují za porušování jakýchkoli platných pravidel elektronických platebních sítí, karetních schémat nebo pravidel sítě či příslušných zákonů;  

 • používat služby k zneužívání, nadměrnému využívání nebo obcházení restrikcí pro používání uložených obchodníkem ohledně poskytovaných služeb;

 • používat služby k získání zboží nebo služeb bez částečného nebo úplného zaplacení dlužné částky; 

 • porušovat tyto podmínky použití nebo jakékoli jiné dohody a zásady, na kterých jste se společností SumUp dohodli;

 • porušovat autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo právo na publicitu a soukromí společnosti SumUp nebo jakékoli třetí strany;

 • při používání aplikace SumUp se chovat hanlivě, urážlivě, vyhrožovat nebo obtěžovat;

 • poskytnout nám nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící informace;

 • vytvořit více než jeden účet bez našeho předchozího písemného souhlasu;

 • pověřit nás, abychom vašim jménem zasílali nebo přijímali to, o čem se domníváme, že jsou potenciálně podvodné prostředky; 

 • používat služby způsobem, který pravděpodobně povede nebo může vést ke stížnostem, sporům, poplatkům, sankcím, pokutám nebo vzniku jiné odpovědnosti vůči společnosti SumUp, jiným uživatelům, třetím stranám nebo vám;

 • způsobit, že budeme přijímat nepřiměřený počet nároků, které byly uzavřeny ve prospěch žadatele ohledně vašeho účtu;

 • podniknout jakékoli kroky, které nepřiměřeně nebo zbytečně zatěžují naši infrastrukturu; usnadňovat průnik virů, trojských koňů, červů nebo jiných počítačových programovacích rutin, které mohou poškodit, škodlivě narušit, tajně zachytit nebo vyvlastnit jakýkoli systém, data nebo informace; používat anonymizující proxy; používat jakékoli robota, pavouka, jiná automatická zařízení nebo ruční proces ke sledování nebo kopírování naší aplikace nebo webových stránek bez našeho předchozího písemného souhlasu; nebo zasahovat či se pokoušet zasahovat do služeb;

 • činit jakékoli kroky, které by mohly způsobit ztrátu jakékoli služby od našich poskytovatelů internetových služeb, zpracovatelů plateb nebo jiných dodavatelů;

 • obtěžovat naše zaměstnance, zástupce nebo jiné uživatele;

 • odmítnout spolupracovat při vyšetřování nebo odmítnout potvrzení vaší identity nebo jakýchkoli informací, které nám poskytnete;

 • odmítnout nebo neposkytnout další informace o vás nebo vašich obchodních činnostech, které můžeme přiměřeně požadovat;

 • integrovat nebo používat aplikaci nebo služby, aniž byste plně dodržovaly všechny závazné pokyny, které vám byly sděleny;

 • prozradit svůj mobilní PIN někomu jinému nebo použít aplikaci kohokoli jiného. 

Musíte zajistit, že budete služby používat pouze pro transakce související s nákupem zboží a služeb v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy. Přijímání plateb prostřednictvím aplikace není známkou zákonnosti nákupu nebo poskytování zboží a služeb.

Pokud se na základě vlastního uvážení domníváme, že provádíte některou z těchto činností nebo pokud jste při používání služeb jiným způsobem porušili zákony a předpisy, můžeme podniknout řadu opatření k ochraně společnosti SumUp, obchodníků SumUp, a to zejména:

 • uzavřít, pozastavit nebo omezit váš přístup k vašemu účtu nebo některým či všem našim službám;

 • kontaktovat obchodníky SumUp, kteří s vámi obchodovali; kontaktovat vaši banku nebo vydavatele kreditní karty; anebo varovat ostatní uživatele, donucovací orgány nebo ovlivněné třetí strany o vašich činnostech;

 • aktualizovat nepřesné informace, které jste nám poskytli;

 • podniknout proti vám právní kroky;

 • zrušit naši smlouvu s vámi;

 • vrátit úplnou nebo částečnou platbu; anebo

 • trvale zablokovat přístup k vašemu účtu nebo k aplikaci.

Aplikace SumUp.io

V rámci služeb si můžete aplikaci stáhnout a instalovat do svého chytrého telefonu z oficiálního obchodu s aplikacemi (Google nebo Apple). Stahování a používání aplikace je zdarma. Jste zodpovědní za získání přístupu k datové síti, který je nezbytný pro používání služeb. Pokud přistupujete ke službám ze svého chytrého telefonu nebo je používáte, mohou se účtovat poplatky za mobilní síť a odesílání zpráv. Jste zodpovědní za získání a aktualizaci kompatibilního hardware nebo zařízení potřebných pro přístup a používání služeb a aplikace. Nezaručujeme, že aplikace bude fungovat na konkrétním hardware nebo zařízeních. Kromě toho může u služeb docházet k poruchám a zpožděním spojeným s používáním internetu a elektronických komunikací.

Společnost SumUp vám uděluje právo používat tuto aplikaci pouze pro osobní použití v mobilním produktu, který vlastníte nebo ovládáte a v souladu s těmito podmínkami použití. Nesmíte upravovat, kopírovat, publikovat, licencovat, prodávat ani jinak komerčně využívat tuto aplikaci ani žádné informace nebo software spojený s touto aplikací. Musíte pravidelně kontrolovat a aktualizovat software aplikace, pokud je k dispozici. Vyhrazujeme si právo čas od času změnit aplikaci. Nesmíte najímat, pronajímat ani jinak převádět práva k této aplikaci. Nesmíte používat tuto aplikaci způsobem, který by mohl jakkoli narušit web SumUp nebo narušit používání nebo užívání jakékoli stránky SumUp jakoukoli stranou.

Stahujete a používáte tuto aplikaci podle vlastního uvážení a na své riziko a jste výhradně odpovědni za jakékoli škody na hardwarových zařízeních nebo ztrátu dat, které vyplývají ze stažení nebo používání této aplikace. Vaše právo používat tuto aplikaci bude okamžitě ukončeno, pokud porušíte jakékoli ustanovení těchto podmínek použití.

Váš účet

Při prvním otevření aplikace budete požádáni o telefonní číslo, protože se k němu aplikace připojí. Vaše telefonní číslo ověříme odesláním textové zprávy s kódem PIN pro jedno použití. Po ověření musíte přijmout tyto osobní podmínky použití a naše zásady ochrany osobních údajů, abyste mohli vytvořit účet a používat služby. Můžete vytvořit a udržovat pouze jeden účet. V opačném případě můžeme pozastavit nebo odebrat další účty a je to na našem uvážení.

Otevřením účtu prohlašujete a zaručujete, že otevření vašeho účtu u nás neporušuje žádné zákony nebo předpisy, které se na vás vztahují. Odškodníte nás za jakékoli ztráty, které nám vzniknou v souvislosti s porušením této části.

Vaše informace 

Službu v aplikaci můžete začít používat, jakmile ke svému účtu přidáte debetní nebo kreditní kartu jako zdroj platby. Ke svému účtu můžete přidat debetní nebo kreditní kartu pouze v případě, že jste pro daný zdroj platby jmenovaným držitelem účtu. Jakékoli porušení tohoto požadavku bereme velmi vážně a jakýkoli pokus o přidání zdroje platby, jehož nejste jmenovaným držitelem, budeme považovat za podvodné jednání. Ke svému účtu můžete přidat více než jeden zdroj plateb. Vaše banka nebo vydavatel vaší karty vám také může pomoci s problémy při přidávání zdroje platby. Zdroje plateb můžete kdykoli ze svého účtu odebrat.

Při přidávání zdroje plateb se můžeme pokusit o ověření jeho pravosti provedením minimální platby, která vám bude co nejrychleji refundována (obvykle okamžitě).  

Musíte zajistit, aby informace, které poskytnete na svém účtu, byly vždy úplné, přesné a aktuální, protože neneseme odpovědnost za případnou ztrátu vyplývající z vašeho opomenutí. Udržujte informace o zdroji plateb aktuální (např. číslo kreditní karty a datum vypršení platnosti). Pokud se poskytnuté informace změní, budete muset co nejdříve aktualizovat svůj účet v nabídce nastavení aplikace SumUp.io.

Můžeme vás kdykoli požádat o potvrzení správnosti vašich údajů. Abychom předešli zneužití našich služeb k nezákonným účelům, např. praní peněz nebo financování terorismu, můžeme vás dále požádat o další informace a dokumentaci, pokud je to v tomto ohledu nezbytné. Nedodržení těchto požadavků může mít za následek pozastavení naší služby, dokud nedostaneme požadované informace.

Informace o vašich transakcích ukládáme do aplikace. Umožňujeme vám v aplikaci zobrazit informace o vašich transakcích, včetně seznamu příjemců plateb, částek, měn, dat a stavu plateb.

Uzavření vašeho účtu

Svůj účet můžete kdykoli zrušit kontaktováním naší podpory prostřednictvím nastavení aplikace.

Můžeme váš účet uzavřít podle svého uvážení nebo pokud se rozhodneme ukončit aplikaci nebo službu s tím, že vám dáme jednoměsíční výpověď. Kromě toho můžeme váš účet kdykoli uzavřít zasláním oznámení o uzavření účtu a pokud je to možné, důvodů jeho uzavření, pokud: 

 • porušujete tyto podmínky použití anebo jsme jinak oprávněni uzavřít váš účet podle těchto podmínek použití;

 • porušujete nebo máme důvod se domnívat, že porušujete jakýkoli zákon nebo nařízení, které se vztahují na vaše používání našich služeb, nebo máme důvod se domnívat, že jste jakýmkoli způsobem zapojeni do jakékoli podvodné činnosti, praní špinavých peněz, financování terorismu nebo jiné trestné činnosti;

 • představujete pro nás nepřijatelné úvěrové nebo podvodné riziko;

 • máme podezření, že k vašemu účtu někdo přistoupil bez vašeho svolení nebo byl ohrožen nebo z jiných bezpečnostních důvodů.

V některých případech můžeme jednoduše omezit váš přístup k vašemu účtu (např. vydavatel vaší bankovní debetní nebo kreditní karty nebo banka nás upozorní, že někdo používá váš platební zdroj bez vašeho svolení; existuje riziko odpovědnosti nebo za účelem dodržení platných zákonů). Před odstraněním omezení je třeba vyřešit problémy s vaším účtem. 

Po uzavření účtu:

 • smlouva mezi vámi a námi končí okamžitě, s výjimkou případů, kdy jsme povinni se zabývat zrušením vašeho účtu a dodržovat platné zákony a předpisy;

 • můžeme zrušit všechny čekající platby;

 • budete i nadále odpovědní za všechny nesplacené závazky vyplývající z těchto podmínek použití vztahující se k vašemu účtu před uzavřením;

 • můžeme uchovávat informace o vašem účtu v naší databázi za účelem splnění našich zákonných povinností.

Bezpečnost 

Platit pomocí aplikace je bezpečnější než používat plastové kreditní nebo debetní karty. Číslo vaší karty a totožnost se s obchodníkem nesdílí. Aplikace podporuje dvoustupňové ověřování. Nepoužívejte kód PIN, který ostatní mohou snadno uhodnout a za žádných okolností svůj kód PIN nesdílejte s druhými lidmi. Musíte zajistit, že k informacím zaslaným na číslo vašeho mobilního telefonu budete mít přístup pouze vy.

Pokud ztratíte svůj chytrý telefon nebo k vašemu účtu přistupuje neoprávněná osoba nebo máte podezření na podvodnou aktivitu na vašem účtu, měli byste nás o tom okamžitě informovat prostřednictvím našich standardních komunikačních kanálů. V případě jakékoli podvodné činnosti s vaším platebním zdrojem můžete kontaktovat svou banku nebo vydavatele karty a pozastavit jej. 

V případě (podezřelého) neoprávněného použití nebo ohrožení bezpečnosti vaší aplikace nebo účtu zašleme na ověřený komunikační kanál, který jste zaregistrovali v aplikaci, zprávu s dalšími informacemi a pokyny, jak byste měli postupovat.

Duševní vlastnictví

SumUp vlastní nebo je nabyvatelem licence k veškerým právům, vlastnickému titulu a podílu týkající se služeb, webových stránek, aplikace, ochranných známek, log, obsahu a související technologie, včetně veškerých práv vyplývajících z patentu, autorských práv, obchodního tajemství, ochranné známky, nebo zákona o nekalé soutěži a jakýchkoli a všech dalších vlastnických práv, včetně všech jejich použití, obnovení, rozšíření a navrácení.  Názvy dalších společností, produktů nebo služeb mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

Nebudete upravovat, přizpůsobovat, překládat, připravovat odvozená díla, dekompilovat, zpětně analyzovat, rozebírat ani se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód z naší aplikace a technologií pro zpracování plateb a nebudete odstraňovat, zakrývat ani měnit oznámení o autorských právech, ochranné známky nebo oznámení o jiných vlastnických právech společnosti SumUp připojená k našim službám, obsažená v nich nebo zpřístupněná ve spojení s našimi službami.

Zřeknutí se odpovědnosti

Služby a aplikace jsou poskytovány tak "jak jsou" a " jak jsou k dispozici." Zříkáme se odpovědnosti za všechna prohlášení a záruky, výslovné, předpokládané nebo zákonné, které nejsou výslovně stanoveny v těchto podmínkách použití, včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušování práv. Kromě toho neposkytujeme žádné prohlášení, záruku ani ručení ohledně spolehlivosti, včasnosti, kvality, vhodnosti nebo dostupnosti služeb nebo jakýchkoli služeb a zboží placeného pomocí služeb nebo že služby budou nepřetržité a bezchybné. Nezaručujeme kvalitu, vhodnost, bezpečnost nebo schopnost poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že všechna rizika vyplývající z vašeho používání služeb nesete výhradně vy, v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony. 

SumUp nezaručuje, neschvaluje, neručí ani nepřebírá odpovědnost za žádný produkt nebo službu inzerovanou nebo nabízenou obchodníky SumUp nebo jinými třetími stranami. SumUp nekontroluje ani neodpovídá za zboží nebo služby, které jsou placeny za používání služeb. Zejména se zříkáme veškeré odpovědnosti jakékoli druhu, vzniklé v souvislosti s vaším nákupem nebo použitím dárkových karet.

Omezení odpovědnosti

V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody (včetně, ale nikoli výhradně, takových škod vyplývajících z porušení smlouvy nebo záruky nebo z nedbalosti či jinak), týkající se, v souvislosti s nebo jinak vyplývající z jakékoli použití služeb. Neodpovídáme za žádné ztráty, které vzniknou v důsledku dodržování zákonných a regulačních požadavků.

Neneseme odpovědnost za žádné škody, závazky nebo ztráty vyplývající z: (i) vašeho použití služeb nebo spoléhání se na služby nebo vaší neschopnosti přistupovat ke službám nebo je využívat; nebo (ii) jakéhokoli vztahu mezi vámi a jakýmkoli obchodníkem SumUp. Neneseme odpovědnost za zpoždění nebo selhání plnění vyplývající z příčin, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu. Maximální naše odpovědnost podle těchto podmínek použití nesmí přesáhnout 5000 EUR.

Naše povinnosti vyplývající z těchto Podmínek použití jsou omezeny na poskytování Služeb a nečiníme žádné prohlášení týkající se souhlasu s kvalitou, bezpečností nebo legálností jakéhokoli zboží, služeb nebo dárkových karet poskytovaných obchodníkem SumUp. Jakékoli závazky za použití nebo zneužití zboží, služeb a dárkových karet obchodníků SumUp a jakékoli nároky třetích stran vyplývající nebo vztahující se ke zboží, službám a dárkovým kartám zaplaceným za Služby, jsou výlučnou odpovědností příslušného obchodníka SumUp. Jakékoli požadavky na vrácení nebo refundaci takového zboží, služeb a dárkových karet budete adresovat příslušnému obchodníkovi SumUp v souladu s vašimi zákonnými právy na ochranu spotřebitelů (např. v případě neuspokojivé kvality), a nikoli společnosti SumUp.

Nic v těchto podmínkách použití nevylučuje odpovědnost za úmrtí nebo zranění v důsledku nedbalosti nebo za podvod nebo podvodné nepravdivé prohlášení nebo za jakoukoli zákonnou odpovědnost, kterou nelze vyloučit nebo změnit dohodou stran.

Účelem omezení v této části není omezit odpovědnost nebo změnit vaše práva spotřebitele, které nelze vyloučit podle platných zákonů. Protože některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za určité škody, v takových státech nebo jurisdikcích je naše odpovědnost omezena v rozsahu povoleném zákonem. Toto ustanovení nemá vliv na níže uvedené ustanovení o rozhodném právu.

Odškodnění

Vedle všech práv a opravných prostředků, které mají strany k dispozici podle zákona nebo dle zvyklostí, odškodníte, budete bránit a chránit nás a naši mateřskou společnost, úředníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, dodavatele a nástupce před a proti jakýmkoli nárokům, nákladům, ztrátám, škodám, soudním rozhodnutím, penále, úrokům a výdajům (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení), které vyplývají z jakéhokoli nároku, žaloby, auditu, vyšetřování, pátrání nebo jiného řízení zahájeného osobou nebo subjektem, které vyplývají z nebo se týkají: (a) jakéhokoli skutečného nebo domnělého porušení vašich prohlášení, záruk nebo povinností stanovených v těchto podmínkách použití; (b) vašeho neoprávněného nebo nesprávného používání služeb; (c) vašeho porušení jakéhokoli práva třetí strany, včetně práva na soukromí, práva na publicitu nebo práva duševního vlastnictví; (d) porušení jakéhokoli platného zákona, předpisu nebo nařízení; (e) přístupu anebo používání služeb jakékoli jiné strany vaším jménem.

Různé

Komunikace

Můžete nás kontaktovat e-mailem prostřednictvím adres zpřístupněných uvnitř aplikace nebo webové stránky.

V závislosti na typu služeb, které používáte, vám můžeme poslat komunikaci prostřednictvím aplikace, zveřejněním na našich webových stránkách, případně zasláním e-mailu na e-mailovou adresu ve vašem účtu a telefonicky, včetně „ textové“ / SMS zprávy. Takovou komunikaci a oznámení považujeme za přijatá do dvaceti čtyř (24) hodin od času zveřejnění na našich webových stránkách nebo do dvaceti čtyř (24) hodin od času, kdy vám byly zaslány e-mailem. 

Změny těchto podmínek použití

Máme právo tyto podmínky použití kdykoli změnit a zavést změny a nové funkce do aplikace a služeb. Změněné podmínky použití nabudou účinnosti ode dne jejich aktualizace v aplikaci a na našich webových stránkách.  

Stížnosti

Naším cílem je poskytovat vám uspokojivé a efektivní služby. Naší zásadou je zajistit, aby se vaše obavy řešily spravedlivě a rychle. Pokud nejste spokojeni, máte jakékoli připomínky nebo stížnosti ohledně služeb, měly by být směřovány nejprve nám prostřednictvím našeho oddělení služeb zákazníkům. Snažíme se neprodleně vyřešit jakékoli vaše obavy, proto byste nás měli co nejdříve informovat o všech obavách, které se vyskytnou v souvislosti s těmito podmínkami použití.

Rozhodné právo. Spory

Tyto podmínky použití a jejich výklad se řídí podle anglického práva a v souladu s ním.

Jakékoli stížnosti ohledně aplikace nebo služeb musí být směřovány nejprve nám prostřednictvím našeho zákaznického servisu. Veškeré právní kroky mezi vámi a námi budou podrobeny nevýlučné jurisdikci soudů Anglie a Walesu, s výjimkou případů, kdy to zakazuje právo EU. Před předložením sporu soudu se vy a SumUp budeme snažit vyřešit spor smírným jednáním.

Žádné vzdání se práv

Naše nečinnost ohledně porušení kterékoli z vašich povinností podle těchto podmínek použití vámi nebo jinými osobami nás nezbavuje práva jednat s ohledem na následná nebo podobná porušení.

Použitelný jazyk 

Pokud jsou tyto podmínky použití přeloženy do jiného jazyka, překlad slouží pouze pro informaci a bude platit anglická verze.

Zpracování osobních údajů

Abychom vám mohli nabídnout naše služby a následně je spravovat, musíme zpracovat vaše osobní údaje. Přijetím podmínek této smlouvy rovněž stvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a přijali naše zásady ochrany osobních údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici na adrese https://sumup.cz/consumer/legal/privacy/ anebo na našich webových stránkách a vysvětlují, jak nakládáme s vašimi údaji. Snažili jsme se, aby zásady ochrany osobních údajů byly jednoduché a jasné! Souhlasíte s tím, že jste si přečetli naše zásady ochrany osobních údajů a nejednáte způsobem (ani neopomenete něco udělat), který by porušil zákony na ochranu osobních údajů. Dotazy týkající se nakládání s osobními údaji ze strany společnosti SumUp, informace o osobních údajích zpracovaných společností SumUp a jakoukoli žádost o opravu nepřesných osobních údajů lze odeslat písemně e-mailem na adresu [email protected].

Postoupení

Práva podle těchto podmínek použití náleží pouze vám a ustanovení Zákona o smlouvách (Práva třetích stran) z roku 1999 jsou výslovně vyloučena.

Váš osobní účet patří vám a nesmíte postoupit žádná práva podle podmínek použití na žádnou třetí stranu. Jsme oprávněni volně převádět naše práva a povinnosti podle těchto podmínek na jakoukoli třetí stranu a váš souhlas s takovým postoupením bude považován za udělený na základě těchto podmínek použití.

Salvátorská klauzule

Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení v těchto podmínkách použití nemá dopad na vymahatelnost nebo platnost jakéhokoli jiného ustanovení. Jakékoli nevymahatelné nebo neplatné ustanovení se považuje za odstraněné z těchto podmínek použití v rozsahu své nevymahatelnosti a neplatnosti. Proto jsou tyto podmínky použití vykládány a vymáhány tak, jako by neobsahovaly uvedené ustanovení v rozsahu jeho nevymahatelnosti a neplatnosti.