Algemene voorwaarden voor de SumUp persoonlijke diensten

De volgende algemene voorwaarden ("Persoonlijke gebruiksvoorwaarden") regelen uw persoonlijk gebruik van onze betalingsverwerking en andere diensten, evenals onze mobiele applicatie SumUp.io ("App"), website en inhoud (allemaal samen "Diensten" zoals hieronder vollediger gedefinieerd in de rubriek Diensten), en waar van toepassing het openen, gebruiken en sluiten van uw account ("Account"). Samen met alle andere voorwaarden waarnaar in deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid wordt verwezen, vormen ze de overeenkomst tussen u ("u", "uw") en SumUp Limited ("SumUp", "wij", "onze" of "ons"). Voor het gebruik van bijkomende diensten moet u mogelijk aanvullende algemene voorwaarden accepteren, zoals u zal worden meegedeeld wanneer u dergelijke diensten bestelt of gebruikt.

SumUp Limited wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. SumUp is een geautoriseerde elektronischgeldinstelling (licentienummer C195030, uitgegeven op 27/10/2020en is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die is opgericht in Ierland onder handelsnummer 505893 en statutaire zetel houdt te Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Ierland D02 K580.

Om onze App en de Diensten te gebruiken moet u deze Gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid volledig accepteren.

De Diensten 

De Diensten omvatten onze betalingsverwerkingsdiensten, waarmee u betalingen kunt doen aan SumUp-verkopers die niet fysiek aanwezig zijn, of een betaling in de winkel kunt uitvoeren door een QR-code te scannen die is gegenereerd door een SumUp-verkoper, door op een link te klikken die door SumUp-verkoper naar u is verzonden via sms of een ander sociaal platform, of via een andere vergelijkbare functionaliteit die wordt ondersteund door SumUp, al dan niet beschikbaar in de App. Een SumUp-verkoper is een verkoper die betaalkaarttransacties accepteert volgens de standaard SumUp-voorwaarden. 

U kunt de Diensten gebruiken via onze App en uw Account, of door simpelweg doorgestuurd te worden naar een SumUp-betalingspagina, zonder een Account bij SumUp te hebben. 

U moet minimaal 18 jaar oud zijn en de volledige wettelijke bevoegdheid hebben om de Diensten te gebruiken. U moet een inwoner van de EER, het VK of Zwitserland zijn om gebruik te kunnen maken van de Diensten. U kunt de Diensten gebruiken als u een geldige VISA-, Mastercard-, American Express-, Diners Club-, Discover-, JCB-creditcard of pinpas op uw naam heeft. We hebben een bijgewerkte lijst van alle geaccepteerde betaalkaarten op onze website.

De Diensten kunnen worden gebruikt voor dagelijkse transacties, bijvoorbeeld eten, drinken, accommodatie of aankopen van cadeaubonnen, die worden gedaan binnen de EER, het VK of Zwitserland, waar SumUp haar Diensten aanbiedt. SumUp-verkopers, niet SumUp, zijn verantwoordelijk voor het leveren van goederen, diensten of cadeaubonnen die u via de Diensten koopt. Alle vragen of problemen die u hebt, moeten rechtstreeks aan de SumUp-verkoper worden gesteld.

Hoe Mobiele Betalingen doen met SumUp

Betalingslink: u kunt de Diensten gebruiken om betalingen te doen aan SumUp-verkopers, die een betalingslink voor uw aankoop aanmaken en deze naar u verzenden. Wanneer u op de link klikt, wordt u doorgestuurd naar een SumUp-pagina waar u kunt kiezen om te betalen met uw gewenste betaalmethode. De link toont de naam van de SumUp-verkoper die de betaling heeft aangevraagd en het bedrag van de betaling, samen met een bevestigingsknop. U betaalt door de gegevens van uw betalingsbron op te geven en op de bevestigingsknop te klikken.

De App: u kunt de diensten gebruiken om in de winkel of online betalingen te doen aan SumUp-verkopers via uw app door de QR-code te scannen die u krijgt aangeboden door de SumUp-verkoper of door op een betalingslink te klikken die door de SumUp-verkoper is verzonden  (afhankelijk van het soort aankoop en de methode die u kiest), zonder elke keer de gegevens van uw betalingsbron te moeten opgeven. Door op de bevestigingsknop in de App te klikken, autoriseert u de overdracht naar de SumUp-verkoper van het gespecificeerde betalingsbedrag van de betalingsbron die vooraf is toegevoegd aan uw Account. Om uw veiligheid te vergroten, raden we u aan om een persoonlijke pincode in te stellen in de App, waarmee elke betaling moet worden geautoriseerd.

Cadeaubonnen: u kunt de Diensten gebruiken om digitale cadeaubonnen te kopen bij SumUp-verkopers voor een bedrag dat u kiest. Cadeaubonnen worden enkel elektronisch geleverd en de levering kan enkele uren later na uw bestelling gebeuren. U mag cadeaubonnen die de Diensten gebruiken alleen naar iemand in de EER, het VK of Zwitserland sturen. Er wordt geen teruggave of terugbetaling van cadeaubonnen geaccepteerd. De oorspronkelijke ontvanger van de cadeaubon kan niet worden gewijzigd. 

SumUp stuurt u als de koper een aankoopbewijs naar de contactoptie die tijdens de aankoop wordt aangeboden. Als u contactgegevens hebt opgegeven voor een andere ontvanger dan uzelf, stuurt SumUp de cadeaubon naar de opgegeven contactgegevens van de ontvanger. U machtigt SumUp om de naam en contactgegevens van u en de ontvanger bekend te maken aan de verkoper.

SumUp behoudt zich het recht voor om aankopen van cadeaubonnen om welke reden dan ook uit te stellen of te weigeren. Er kunnen limieten gelden voor het bedrag en het aantal cadeaubonnen dat u kunt kopen. SumUp is niet verantwoordelijk voor verlies of schade als gevolg van een verloren of gestolen cadeaubon of gebruik zonder toestemming. 

Elke toekomstige dienst, aankoop of andere relevante inwisseling die u zou kunnen krijgen met een cadeaubon, wordt uitsluitend geregeld door de voorwaarden van de respectievelijke SumUp-verkoper. Als de SumUp-verkoper failliet gaat of anderszins uw cadeaubon niet respecteert, zijn er mogelijk geen inwisselingsopties voor uw cadeaubon en is SumUp niet verantwoordelijk om u dergelijke opties aan te bieden. SumUp geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de cadeaubonnen en wijst elke garantie in de ruimst mogelijke zin af. Voor een geschil met een SumUp-verkoper die cadeaubonnen aanbiedt, ontslaat u SumUp (en filialen en dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten) van alle claims die verband houden met een dergelijk geschil.

Rente en valuta  

Uw betalingen worden verwerkt in de valuta van de respectievelijke SumUp-verkoper. Als uw bankrekening of betalingsbron in een andere valuta wordt beheerd, kunnen er door uw bank extra kosten in rekening worden gebracht voor het wisselen van valuta. SumUp kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor transactiekosten die door uw bank of betalingsinstelling worden aangerekend voor het wisselen van valuta.

SumUp rekent u geen transactiekosten aan voor uw betalingen.

Mislukte betalingen

Het is mogelijk dat we uw betaling niet kunnen verwerken als:

 • uw betalingsbron onvoldoende saldo heeft voor het geld dat nodig is om uw betaling te doen;

 • we redenen hebben om aan te nemen dat er sprake is van ongeoorloofd gebruik van of beveiligingsbedreigingen voor uw Account of betalingsbron;

 • uw bank of uw kaartverstrekker de betaling niet autoriseert;

 • We hebben redenen om aan te nemen dat er een beperkte activiteit heeft plaatsgevonden in verband met uw Account of het betalingsverzoek, of dat u anderszins deze gebruiksvoorwaarden schendt.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor dergelijke mislukte betalingen. Voor meer hulp kunt u contact met ons opnemen of met uw bank of kaartverstrekker. 

Beperkte activiteiten 

U mag wat betreft uw gebruik van de Diensten of tijdens uw interacties met SumUp, de SumUp-verkopers of andere derde partijen het volgende niet doen:

 • de Diensten gebruiken om een wet, statuut, verordening of regelgeving te overtreden;

 • de diensten gebruiken voor illegale doeleinden van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot fraude, witwassen van geld, onwettig seksueel georiënteerde materialen of diensten, namaakproducten, onwettige gokactiviteiten, de financiering van terroristische organisaties, de aankoop of verkoop of de facilitering van de aankoop of verkoop van illegale goederen of diensten, die bij wet verboden zijn. SumUp zal elke verdachte activiteit melden en samenwerken met elke relevante wetshandhavingsinstantie of toezichthouder;

 • de Diensten gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of eraan deel te nemen;

 • use the Services for payment for goods or services that are related to gambling services, whether illegal or not, under any applicable laws; that are related to sex shops or pornographic entertainment (except for adult entertainment magazines); that are related to weapons or illegal drugs or products; that are related to alcohol or tobacco to the extent that alcohol and tobacco represent the only products sold by the merchant. A detailed list of all restricted business for payments is available on the SumUp website;

 • de Diensten gebruiken op een manier waarvan wij of Visa, MasterCard, American Express, Discover of een ander netwerk voor elektronische geldoverdracht van mening zijn dat dit een overtreding is van de toepasselijke regels van het elektronisch betalingsnetwerk, kaartmaatschappijen of netwerkregels of geldende wetgeving;  

 • de Diensten gebruiken om de gebruiksbeperkingen die door een verkoper zijn opgelegd aan de door hen geleverde diensten te misbruiken, te exploiteren of te omzeilen;

 • de Diensten gebruiken om goederen of diensten te verkrijgen zonder het verschuldigde bedrag gedeeltelijk of volledig te betalen; 

 • deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere overeenkomst of beleid schenden die u met SumUp bent overeengekomen;

 • inbreuk maken op de rechten inzake copyright, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere intellectuele eigendomsrechten van SumUp of een derde partij, of rechten inzake publiciteit of privacy;

 • zich gedragen op een manier die lasterlijk, smadelijk, bedreigend of intimiderend is wanneer gebruik wordt gemaakt van SumUp;

 • ons valse, onnauwkeurige of misleidende informatie verstrekken;

 • meer dan één Account aanmaken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

 • ons instructies geven om namens u iets te verzenden of te ontvangen waarvan we redelijkerwijs menen dat het mogelijk frauduleuze bedragen zijn; 

 • de Diensten gebruiken op een manier die waarschijnlijk zal leiden tot klachten, geschillen, transactiekosten, boetes, straffen of andere aansprakelijkheid jegens SumUp, andere gebruikers, derden of u;

 • ervoor zorgen dat we een onevenredig aantal claims ontvangen die zijn afgesloten ten gunste van de eiser met betrekking tot uw Account;

 • acties ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op onze infrastructuur leggen; virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere computerprogrammeerroutines faciliteren die systemen, gegevens of informatie kunnen beschadigen, nadelig kunnen verstoren, heimelijk onderscheppen of onteigenen; een anonieme proxy gebruiken; een robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces gebruiken om onze app of website te controleren of kopiëren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; of de Diensten verstoren of proberen te verstoren;

 • actie ondernemen waardoor we de diensten van onze internetproviders, betalingsverwerkers of andere leveranciers kunnen verliezen;

 • onze werknemers, agenten of andere gebruikers lastig vallen;

 • weigeren mee te werken aan een onderzoek of bevestiging te geven van uw identiteit of enige informatie die u ons verstrekt;

 • weigeren of nalaten om verdere informatie over u of uw bedrijfsactiviteiten te verstrekken waar we redelijkerwijs om kunnen vragen;

 • de App of de Diensten integreren of gebruiken zonder volledig te voldoen aan alle verplichte vereisten die aan u zijn meegedeeld;

 • uw mobiele pincode onthullen aan iemand of de App van iemand anders gebruiken. 

U moet ervoor zorgen dat u de Diensten alleen gebruikt voor transacties wat betreft de aankoop van goederen en diensten in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Het aanvaarden van betalingen via de App is geen indicatie van de rechtmatigheid van de aankoop of de levering van goederen en diensten.

Als we, naar eigen goeddunken, menen dat u betrokken bent bij een van deze activiteiten, of anderszins de wet- en regelgeving hebt overtreden met behulp van de Diensten, kunnen we een aantal acties ondernemen om SumUp of SumUp-verkopers te beschermen, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • uw toegang tot uw Account of een of al onze diensten sluiten, opschorten of beperken;

 • contact opnemen met SumUp-verkopers die met u hebben gehandeld; contact opnemen met uw bank of creditcardverstrekker; en/of andere gebruikers, wetshandhavers of getroffen derden van uw acties waarschuwen;

 • bijwerken van onjuiste informatie die u ons heeft verstrekt;

 • juridische stappen tegen u ondernemen;

 • onze overeenkomst met u beëindigen;

 • een betaling geheel of gedeeltelijk ongedaan maken; en/of

 • uw toegang tot uw Account of tot de App permanent blokkeren.

De SumUp.io App

Als deel van de Diensten kunt u de App downloaden en installeren op uw smartphone vanuit een officiële app store (Google of Apple). Het downloaden en gebruiken van de App is gratis. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toegang tot het datanetwerk die nodig is om de Diensten te gebruiken. De data- en berichtentarieven en -transactiekosten van uw mobiele netwerk kunnen van toepassing zijn als u de Diensten opent of gebruikt vanaf uw smartphone. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen en bijwerken van compatibele hardware of apparaten die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten en de App. We kunnen niet garanderen dat de App met alle hardware of apparaten zal werken. Bovendien kunnen de Diensten onderhevig zijn aan storingen en vertragingen die inherent zijn aan het gebruik van internet en elektronische communicatie.

SumUp geeft u het recht om deze App enkel te gebruiken voor uw persoonlijk gebruik op het mobiele product dat u bezit of beheert en zoals toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden. U mag deze App of enige informatie of software die aan deze app is gekoppeld niet wijzigen, kopiëren, publiceren, in licentie geven, verkopen of anderszins commercialiseren. U moet de App-software regelmatig controleren en, indien beschikbaar, bijwerken. We behouden ons het recht voor om de App van tijd tot tijd te wijzigen. U mag de rechten niet verhuren, leasen of anderszins overdragen naar deze App. U mag deze App niet gebruiken op een manier die een SumUp-website op enigerlei wijze zou kunnen schaden of het gebruik of genot van een SumUp-website door een partij zou kunnen verstoren.

U downloadt en gebruikt deze app naar eigen goeddunken en risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw hardwareapparaat/apparaten of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of gebruiken van deze App. Uw recht om deze App te gebruiken, wordt onmiddellijk beëindigd als u een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden overtreedt.

Uw account

Wanneer u de App voor het eerst opent, wordt u om uw telefoonnummer gevraagd, aangezien de App hiermee verbinding maakt. We zullen uw telefoonnummer verifiëren door een sms-bericht te verzenden met een pincode voor eenmalig gebruik. Na verificatie moet u deze Persoonlijke gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid aanvaarden om uw Account te kunnen aanmaken en de Diensten te kunnen gebruiken. U kunt slechts één Account maken en behouden. Anderszins kunnen we aanvullende Accounts opschorten of verwijderen en we doen dit naar eigen goeddunken.

Door een Account te openen, verklaart en garandeert u dat uw opening van de Account bij ons geen wet- of regelgeving schendt die op u van toepassing is. U dient ons te vrijwaren voor alle verliezen die wij lijden in verband met uw schending van deze rubriek.

Uw informatie 

U kunt de Diensten op de app gaan gebruiken zodra u uw pinpas of creditcard als betalingsbron aan uw Account toevoegt. U mag alleen een pinpas of creditcard aan uw rekening toevoegen als u de genoemde houder van de rekening voor die betalingsbron bent. We nemen elke overtreding van deze vereiste zeer ernstig en behandelen elke poging om een betalingsbron toe te voegen waarvan u niet de genoemde houder bent, als een frauduleuze handeling. U kunt meer dan één betalingsbron aan uw Account toevoegen. Uw bank of kaartverstrekker kan u ook helpen met problemen wanneer u een betalingsbron toevoegt. U kunt betalingsbronnen op elk moment uit uw Account verwijderen.

Bij het toevoegen van een betalingsbron is het mogelijk dat we proberen de authenticiteit ervan te verifiëren door er een minimale vergoeding voor in rekening te brengen, die zo snel mogelijk (doorgaans onmiddellijk) wordt terugbetaald.  

U moet ervoor zorgen dat de informatie die u op uw Account verstrekt altijd volledig, nauwkeurig en actueel is, aangezien wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat voortvloeit uit uw verzuim om dit te doen. Houd uw betalingsbroninformatie actueel (bijv. creditcardnummer en vervaldatum). Als de door u verstrekte informatie verandert, moet u uw Account zo snel mogelijk bijwerken in het instellingenmenu van de SumUp.io-app.

We kunnen u te allen tijde vragen om de juistheid van uw informatie te bevestigen. Om te voorkomen dat onze Diensten worden gebruikt voor onwettige doeleinden, zoals witwassen of terrorismefinanciering, kunnen we u daarnaast vragen om aanvullende informatie en documentatie vragen als dat in dit verband nodig is. Het niet voldoen aan dergelijke verzoeken kan leiden tot een opschorting van onze Dienst totdat we de gevraagde informatie hebben ontvangen.

We slaan informatie over uw transacties op in de App. We stellen u in staat om informatie over uw transacties in de App te zien, inclusief een lijst met ontvangers van betalingen, betalingsbedragen, valuta's, datums en de status van de betalingen.

Sluiten van uw Account

U kunt uw Account op om het even welk moment sluiten door contact op te nemen met onze ondersteuning via de instellingen van de App.

We kunnen uw Account naar eigen goeddunken sluiten of als we besluiten de App of de Dienst stop te zetten door u een maand van tevoren op de hoogte te stellen. Bovendien kunnen we uw Account op om het even welk moment sluiten door u een bericht te sturen over het sluiten van uw Account en, indien mogelijk, de redenen voor het sluiten van uw Account, als: 

 • u een inbreuk hebt gepleegd op deze Gebruiksvoorwaarden en/of wij anderszins het recht hebben om uw Account te sluiten volgens deze gebruiksvoorwaarden;

 • u een wet of regelgeving schendt die van toepassing is op uw gebruik van onze Diensten of als we redenen hebben om dit aan te nemen, of als we redenen hebben om aan te nemen dat u op enigerlei wijze betrokken bent bij frauduleuze activiteiten, witwassen van geld, terrorismefinanciering of andere criminele activiteiten;

 • u een onaanvaardbaar krediet- of frauderisico voor ons vormt;

 • we vermoeden dat uw Account is geopend zonder uw toestemming of dat het is gehackt of vanwege andere veiligheidsredenen.

In bepaalde gevallen kunnen we uw toegang tot uw Account eenvoudigweg beperken (bijv. uw pinpas- of creditcardverstrekker of bank ons meldt dat iemand uw betalingsbron gebruikt zonder uw toestemming; er bestaat een risico van aansprakelijkheid of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving). De problemen met uw Account moeten worden opgelost voordat een beperking kan worden verwijderd. 

Wanneer uw Account wordt gesloten:

 • wordt de overeenkomst tussen u en ons onmiddellijk beëindigd, behalve wanneer we verplicht zijn om te gaan met de sluiting van uw Account en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;

 • kunnen we alle lopende betalingen annuleren;

 • blijft u volgens deze gebruiksvoorwaarden aansprakelijk voor alle uitstaande verplichtingen met betrekking tot uw Account vóór de sluiting;

 • kunnen we uw accountgegevens in onze database bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Veiligheid 

Betalen met de App is veiliger dan met een plastic creditcard of pinpas. Uw kaartnummer en identiteit worden niet gedeeld met de verkoper. De App ondersteunt tweefactorauthenticatie. Gebruik geen pincode die voor anderen gemakkelijk te raden is en deel uw pincode in geen geval met anderen. U moet ervoor zorgen dat alleen u toegang hebt tot de informatie die naar uw mobiele telefoonnummer is verzonden.

Wanneer u uw smartphone kwijtraakt of een onbevoegde toegang krijgt tot uw Account of u vermoedt dat er frauduleuze activiteiten op uw Account hebben plaatsgevonden, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via onze standaard communicatiekanalen. In het geval van frauduleuze activiteiten met uw betalingsbron, kunt u contact opnemen met uw bank of kaartverstrekker om deze op te schorten. 

In het geval van (vermoedelijk) ongeoorloofd gebruik van of beveiligingsbedreigingen voor uw app of Account, sturen we een bericht met meer informatie en instructies over wat u moet doen naar het geverifieerde communicatiekanaal dat u in de app heeft geregistreerd.

Intellectuele eigendom

SumUp bezit, of is de licentiehouder van, alle rechten, titels en belangen in en naar de Services, de website, de App, handelsmerken, logo's, inhoud en gerelateerde technologie, inclusief alle rechten onder octrooi, copyright, handelsgeheim, handelsmerk of oneerlijke concurrentiewetgeving, en alle andere eigendomsrechten, inclusief alle aanvragen, vernieuwingen, uitbreidingen en restauraties daarvan.  Andere vermelde bedrijfs-, product- of dienstnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke bedrijven.

U mag geen broncode wijzigen, aanpassen, vertalen, er afgeleide werken van maken, decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins proberen om broncode af te leiden van onze App en technologieën voor betalingsverwerking en u zult de kennisgeving over copyright, handelsmerken of andere eigendomsrechten van SumUp die verbonden zijn met, opgenomen zijn in of geopend werden in samenhang met onze Diensten niet verwijderen, verbergen of wijzigen.

Disclaimers

De Diensten en de App worden aangeboden "in de staat waarin deze zich bevinden" en "zoals beschikbaar". We wijzen alle verklaringen en garanties, expliciet, impliciet of wettelijk, af die niet uitdrukkelijk zijn beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel en niet-inbreuk. Bovendien geven we geen verklaring, waarborg of garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, tijdigheid, kwaliteit, geschiktheid of beschikbaarheid van de Diensten, of services of goederen die zijn betaald via het gebruik van de Diensten, of dat de Diensten ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn. We garanderen de kwaliteit, geschiktheid, veiligheid of bekwaamheid van externe leveranciers niet. U gaat ermee akkoord dat het volledige risico dat voortvloeit uit uw gebruik van de Diensten uitsluitend bij u blijft voor zover dit is toegestaan volgens de geldende wetgeving. 

SumUp geeft geen garantie, onderschrijft, garandeert of neemt geen verantwoordelijkheid voor producten of diensten die worden geadverteerd of aangeboden door SumUp-verkopers of andere derde partijen. SumUp heeft geen controle over of aansprakelijkheid voor goederen of diensten die zijn betaald voor het gebruik van de Diensten. We wijzen specifiek alle aansprakelijkheid af voor elke vorm die voortvloeit uit of verband houdt met uw aankoop of gebruik van cadeaubonnen.

Beperking van de aansprakelijkheid

Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot dergelijke schade die voortvloeit uit contractbreuk of inbreuk op de garantieplicht of uit nalatigheid of anderszins), die in verband staan met of anderszins voortvloeien uit gebruik van de Diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen die voortvloeien uit onze naleving van wettelijke en regelgevende vereisten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, aansprakelijkheid of verliezen die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van of vertrouwen op de Diensten of uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten; of (ii) relaties tussen u en een SumUp-verkoper. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging of falen van de prestaties als gevolg van oorzaken die buiten onze redelijke controle vallen. De maximale aansprakelijkheid voor ons zal volgens deze gebruiksvoorwaarden niet meer bedragen dan 5.000 euro.

Onze verplichtingen volgens deze Gebruiksvoorwaarden zijn beperkt tot het leveren van de Diensten en we doen geen uitspraken over of onderschrijven de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van goederen, diensten of cadeaubonnen die worden geleverd door een SumUp-verkoper. Elke aansprakelijkheid voor het gebruik of misbruik van goederen, diensten en cadeaubonnen van SumUp-verkopers en claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met goederen, diensten en cadeaubonnen die met de Diensten zijn betaald, zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de respectievelijke SumUp-verkoper. Alle retourneringen of terugbetalingen van dergelijke goederen, diensten en cadeaubonnen worden in overeenstemming met uw wettelijke consumentenrechten door u naar de respectievelijke SumUp-verkoper gestuurd (bijvoorbeeld in het geval ze niet van bevredigende kwaliteit zijn) en niet naar SumUp.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling of voor enige wettelijke aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of gewijzigd door een overeenkomst tussen de partijen.

De beperkingen in deze rubriek zijn niet bedoeld om de aansprakelijkheid te beperken of om uw rechten als consument te wijzigen, die volgens de geldende wetgeving niet kunnen worden uitgesloten. Omdat bepaalde rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor bepaalde schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in deze staten of rechtsgebieden beperkt voor zover dit wettelijk is toegestaan. Deze bepaling heeft geen invloed op de hieronder vermelde bepaling van het geldend recht.

Vrijwaring

Naast alle rechten en rechtsmiddelen die de partijen bij wet of in billijkheid ter beschikking staan, zult u ons en onze partners, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, leveranciers en opvolgers vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen van en tegen alle claims, kosten, verliezen, schade, oordelen, belastingaanslagen, boetes, rente en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit enige claim, actie, audit, onderzoek, enquête of andere procedure die door een persoon of entiteit is ingesteld die voortvloeit uit of verband houdt met: (a) elke feitelijke of vermeende schending van uw verklaringen, garanties of verplichtingen uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (b) uw onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de Diensten; (c) uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig recht op privacy, publiciteitsrechten of IP-rechten; (d) uw schending van toepasselijke wetgeving, regel of regelgeving; (e) de toegang en/of het gebruik van de Diensten van een andere partij in uw naam.

Diverse

Communicatie

U kunt per e-mail contact met ons opnemen via adressen die beschikbaar zijn gemaakt in de app of website.

Afhankelijk van het soort Diensten dat u gebruikt, kunnen we u berichten sturen via de App, door deze op onze website(s) te plaatsen, deze via e-mail te sturen naar het e-mailadres in uw Account, indien van toepassing, telefonisch contact met u op te nemen, inclusief met een "tekst”/sms-bericht. Dergelijke communicatie en kennisgevingen worden beschouwd als door u te zijn ontvangen in vierentwintig (24) uur na de tijd die op onze website is gepost, of in de vierentwintig (24) uur na de tijd die naar u is gemaild. 

Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden

We hebben het recht om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen en wijzigingen en nieuwe functies in de App en de Diensten aan te brengen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf de datum waarop ze zijn bijgewerkt in de App en op onze website.  

Klachten

We streven ernaar om u een bevredigende en efficiënte dienst te leveren en het is ons beleid om ervoor te zorgen dat uw zorgen eerlijk en snel worden behandeld. Als u niet tevreden bent, opmerkingen of klachten heeft over de Diensten, dient u deze in eerste instantie aan ons te richten door contact op te nemen met onze afdeling klantendienst. We streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en u dient ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van alle bezorgdheden met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht. Geschillen

De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met de Engelse wetgeving.

Alle klachten over de App of de Diensten moeten in eerste instantie aan ons worden gericht door contact op te nemen met onze klantendienst. Alle juridische stappen tussen u en ons zullen worden onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales, uitgezonderd indien verboden door de EU-wetgeving. Voordat u het geschil voorlegt aan de rechtbank, proberen u en SumUp het geschil op te lossen door minnelijke onderhandelingen te voeren.

Geen afstandsverklaring

Ons verzuim om op te treden met betrekking tot een schending van een van uw verplichtingen volgens deze Gebruiksvoorwaarden door u of anderen doet geen afstand van ons recht om op te treden met betrekking tot volgende of soortgelijke schendingen.

Toepasselijke taal 

Als deze Gebruiksvoorwaarden in een andere taal worden vertaald, dient de vertaling enkel als referentie en geldt de Engelse versie.

Verwerking van persoonsgegevens

Om u onze diensten aan te kunnen bieden en daarna deze te kunnen beheren, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken. Door de voorwaarden van deze Overeenkomst te aanvaarden, bevestigt u dat u ons Privacybeleid hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Ons Privacybeleid is beschikbaar op https://sumup.nl/consumer/legal/privacy/ en/of op onze website en legt uit hoe we met uw gegevens omgaan. We hebben geprobeerd het Privacybeleid eenvoudig en duidelijk te houden! U gaat ermee akkoord dat u ons Privacybeleid hebt doorgenomen en dat u zich niet gedraagt (of weglaat om iets te doen) waardoor dit ons in strijd zou brengen met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Vragen over de omgang met persoonsgegevens door SumUp, informatie over de door SumUp verwerkte persoonsgegevens en elk verzoek tot correctie van onjuiste persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend door een e-mail te sturen naar [email protected]

Toewijzing

Niemand anders dan u zal onder deze Gebruiksvoorwaarden rechten hebben en de bepalingen van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Uw Account is persoonlijk voor u en u mag geen rechten onder de Gebruiksvoorwaarden toewijzen aan derden. Wij hebben het recht om onze rechten en plichten onder deze Gebruiksvoorwaarden vrij aan derden toe te wijzen en uw toestemming voor een dergelijke toewijzing wordt geacht te zijn verleend op grond van deze Gebruiksvoorwaarden.

Scheidbaarheidsclausule

De niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid van een clausule in deze Gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de afdwingbaarheid of geldigheid van een andere clausule. Elke niet-afdwingbare of ongeldige clausule wordt beschouwd als verwijderd uit deze Gebruiksvoorwaarden voor zover deze niet-afdwingbaar en ongeldig is. Daarom zullen deze Gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd en gehandhaafd alsof deze de genoemde clausule niet bevat voor zover deze niet afdwingbaar en ongeldig is.