Faillissement - Wat is faillissement?

Als ondernemer wilt u natuurlijk dat uw bedrijf goed loopt en zoveel mogelijk winst maakt, anno 2020 zijn de omstandigheden ideaal na een recordaantal jaar van economische groei.

Ondanks dat u misschien geen directe aanleiding heeft om faillissement te overwegen, kan het natuurlijk nooit kwaad om u in te lezen over hoe u failliet gaat en wat de gevolgen hiervan zijn.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Faillissement, ook wel bankroet genoemd, is een situatie waarin gerechtelijk beslag wordt gelegd op het vermogen van een onderneming en de onderneming de zeggenschap over dit vermogen verliest.

Alle rechtsvormen kunnen failliet worden verklaard, dit geldt voor rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak en rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid zoals de bv.

Redenen voor faillissement

Er zijn ontzettend veel mogelijke oorzaken dat een onderneming er zo slecht voorstaat dat faillissement de enige uitweg is, een aantal voorbeelden van veel voorkomende oorzaken zijn: slecht management, onvoldoende kapitaal, gebrekkige visie, gebrekkig financieel inzicht, wanbetalingen, gebrek aan vraag, te veel concurrentie en te hoge kosten.

Om de kans op een eventueel faillissement in te schatten kunt u kijken naar de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit van een onderneming.

Solvabiliteit is een financieel ratio dat aangeeft in welke mate een onderneming over de lange en korte termijn aan haar verplichting kan voldoen. Als een bedrijf niet genoeg solvabiliteit heeft kan een bedrijf in de toekomst in de problemen komen en zelfs failliet gaan.

In tegenstelling tot solvabiliteit gaat de liquiditeit over de mate waarin een bedrijf aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen. Als een onderneming niet liquide is kan dat natuurlijk problemen opleveren.

Tot slot geeft de rentabiliteit de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen; en de winstgevendheid van een onderneming, uiteraard heeft een winstgevende onderneming een veel kleinere kans om failliet te gaan dan een onderneming die verlies lijdt.

Faillissement aanvragen

Een onderneming kan faillissement aanvragen wanneer er twee of meer schuldeisers zijn. U dient een faillissementsaanvraag in bij de rechtsbank, als u door de rechter failliet verklaard wordt, mag u niet meer zelf beslissen over het geld en de bezittingen van uw onderneming.

Heeft u een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid zoals een vof dan kunt u ook (gedeeltelijk) zeggenschap verliezen over uw privébezittingen.

Het bankroet van een onderneming bestaat uit de volgende stappen:

  1. Faillietverklaring: De onderneming zelf of een schuldeiser kan een faillissementsverzoek indienen. Hierna wordt de onderneming door de rechtbank failliet verklaard.

  2. Beheer door de curator: Bij de faillietverklaring wordt een curator aangesteld die vanaf dat moment de bevoegdheid krijgt zoveel mogelijk schulden af te lossen door bijvoorbeeld uw bezittingen te verkopen. Overigens wordt het faillissement officieel bekendgemaakt in de Staatscourant en het faillissement wordt geregistreerd in het handelsregister van de KvK.

  3. Opheffing wegens gebrek aan baten: Dit is de meest voorkomende manier waarop een faillissement ten einde komt, wanneer de onderneming zo weinig bezittingen heeft dat de faillissementskosten niet meer betaald kunnen worden, wordt het faillissement opgeheven.

  4. Einde van het faillissement: Tot slot komt men tijdens de verificatievergadering tot een akkoord over de juistheid van de vorderingen van de schuldeisers en komt het faillissement ten einde.

Hoe vermijdt u faillissement?

Om een faillissement te voorkomen moet u ervoor zorgen dat de fundamenten van uw onderneming in orde zijn, een van de belangrijkste fundamenten is het bijhouden van een nauwkeurige boekhouding. Het is verstandig om vanaf het begin te investeren in een duidelijk inzicht in uw financiën.

Het gebruik van boekhoudsoftware kan u helpen uw inkomsten en uitgaven overzichtelijk bij te houden en kan u voorzien van een duidelijk overzicht van de stand van zaken binnen uw onderneming.