Momsrapport - Hvad er en momsrapport?

En momsrapport er et økonomisk dokument, der angiver en virksomheds momspligtige transaktioner over en specifik periode. Momsrapporten er en opgørelse over, hvor meget moms virksomheden skal betale til SKAT.

Som bruger af SumUp Fakturaer kan du lave og sende fakturaer med og uden moms, alt efter om du skal aflægge momsrapport eller ej.

Når man beregner moms på sin momsrapport, anvender man indgående moms (købsmoms) og udgående moms (salgsmoms). Købsmoms er momsen på dine indkøbte varer, hvor salgsmomsen er momsafgiften på de varer eller ydelser, din virksomhed har solgt.

Dog skal indgående og udgående moms gøres op hver for sig i et regnskab, hvilket er en del af de momsregler, som SKAT har opstillet.

Hvem skal indberette moms?

Hvis din virksomhed er momsregistreret, skal du indberette moms. Alle virksomheder, der opfylder de følgende krav, er forpligtet til at momsregistrere sig hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og indberette moms til SKAT:

  • Virksomheden sælger varer eller ydelser, som den modtager betaling for.

  • Virksomhedens omsætning overstiger 50.000 kr inden for en periode på 12 måneder.

Der er dog undtagelser, som blandet andet gælder for virksomheder inden for sundhedsbehandlinger, uddannelser og banker. Hvis du driver virksomhed inden for en af ovenstående brancher, er du højst sandsynligt fritaget for moms.

Hvor ofte skal man indberette moms?

Momsperioden afhænger af virksomhedens størrelse. Typisk vil nystartede virksomheder blive kontaktet af SKAT omkring momsindberetning. Momsindberetning kan også gå under navnet momsafregning.

Virksomheder, som har en årlig omsætning på mellem 0-5 mio. kr., skal indberette moms hvert halve år. Dette bliver først vurderet efter et enkelt til to år, og en sådan vurdering udfører SKAT automatisk.

Ligger virksomhedens omsætning mellem 5-50 millioner kroner om året, skal virksomheden lave momsindberetning hvert kvartal. Omsætter din virksomhed for mere end 50 millioner kroner om året, skal du indberette moms på månedlig basis.

Indgående moms og udgående moms

Indgående moms er et beløb, som virksomheden har “lagt ud for”, og som virksomheden skal have tilbage af staten. På den anden side er udgående moms det beløb, virksomheden har opkrævet hos sine kunder, og som virksomheden skal betale til SKAT.

Når du så skal indberette moms til SKAT, trækker du indgående moms fra udgående moms, og differencen bliver indbetalt til SKAT. Hvis indgående moms er højere end udgående moms, får din virksomhed penge tilbage fra SKAT.

Hvis beløbet på din virksomheds salgsmoms er højere end købsmomsen, betyder det, at din virksomhed omsætter for mere, end den køber for, hvilket er tegn på en sund virksomhed.