Momsafregning - Hvad er momsafregning?

Momsafregning udgør afregningen af dem moms, en virksomhed skylder eller har til gode.

Hvis du er momsregistreret og derfor sender fakturaer med moms, skal du regne ud, hvor meget moms, du får ind i virksomheden.

Helt basalt udregner man forskellen mellem den indgående moms (købsmoms) og den udgående moms (salgsmoms). Hvis en virksomhed har mere indgående moms end udgående moms, skylder virksomheden moms til SKAT. SKAT har opstillet en række momsregler, som virksomheder skal følge.

Momsen tilhører SKAT

Man skal her huske, at moms jo er en afgift, og derfor skal virksomheden ikke tjene penge på moms. Ved indgående moms, har virksomheden betalt moms, som en del af prisen for varen eller ydelsen.

Ved udgående moms, har virksomheden modtaget moms, som en del af prisen for varen eller ydelsen. Groft sagt er indgående moms en udgift for virksomheden imens, at udgående moms er en indtægt.

Man skal huske, at moms jo netop ikke er noget, som tilhører virksomheden, men derimod SKAT. Hvis virksomheden derfor har skabt en profit af moms, tilfalder dette beløb SKAT.

Hvor ofte skal der laves momsafregning?

Hvor ofte en virksomhed skal afregne moms afhænger af, hvor stor en omsætning en virksomhed har over en årlig periode.

  • Hvis en virksomhed omsætter for 0 - 5 mio. kr. årligt, skal der ske en halvårlig momsafregning.

  • Hvis en virksomhed omsætter for 5 - 50 mio. kr. årligt, skal der ske en kvartalsvis momsafregning.

  • Hvis en virksomhed omsætter for mere end 50 mio. kr. årligt, skal der ske en månedlig momsafregning.

En lille ekstra bemærkning er her, at alle nyopstartede virksomheder, skal i de første 18 måneder afregne moms hvert kvartal. Her spiller omsætningen ikke nogen rolle, og det gælder derfor alle virksomhedsformer.