Momsregler - Hvad er momsregler?

Momsregler omhandler de regler, der bl.a. bestemmer, hvornår der skal indberettes moms, hvornår en virksomhed kan fritages for moms, og hvordan moms skal indberettes.

Hold styr på din moms på fakturaer med SumUp Fakturaer, så din virksomhed overholder de momsregler, der er.

Lav en faktura med eller uden moms med SumUp Fakturaer

Langt de fleste virksomheder i Danmark skal betale moms, og derfor er der en del regler, som virksomhederne skal følge. Der er blevet lavet et regelsæt således, at alle virksomheder ved, hvordan de skal forholde sig, når det kommer til moms.

Hvem skal betale moms, og hvem er fritaget for moms?

Det er de færreste virksomheder, der er fritaget moms. Den overordnede regel er nemlig, at hvis en virksomhed sælger en vare eller ydelse, som der modtages betaling for, er virksomheden forpligtet til at betale moms.

De virksomheder, der har en omsætning på under 50.000 kr. over en 12-måneders periode, er fritaget fra moms. Den type virksomhed kaldes personlig ejet mindre virksomhed, og er den største undtagelse til reglen. Med dette sagt kan den type virksomhed stadig lade sig momsregistrere, da det kan have andre fordele såsom at kunne trække ting fra i regnskabet.

Når en virksomhed oprettes, og det forventes at der kommer en omsætning på over 50.000 kr, skal virksomeheden lade sig momsregistreres hos Erhvervsstyrelsen, hvilket kan gøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

En virksomhed kan derudover fritages for moms, hvis virksomheden eksempelvis arbejder inden for sundhedsområdet, eller hvis virksomheden er en bank.

Hvordan afregnes moms?

Når en virksomhed skal lave momsafregning, skal virksomheden kende den indgående moms og den udgående moms. Den indgående moms dækker over den moms, som er på en vare, der bliver købt af virksomheden. Den udgående moms dækker over den moms, der er på en vare, som virksomheden sælger.

Virksomheden skal finde ud af, om der er et momsbeløb til gode eller, om virksomheden skylder moms.

Hvis en virksomhed har moms til gode betyder det, at virksomheden har mere indgående moms end udgående moms. Skylder virksomheden derimod moms betyder det, at virksomheden har mere udgående moms end indgående moms.

Lad os tage et eksempel

Virksomheden Far & Søn ApS har en samlet indgående moms på 60.000 kr., men har en samlet udgående moms på 70.000 kr. I dette tilfælde har Far & Søn ApS mere udgående moms end indgående, hvilket betyder at virksomheden skylder 10.000 kr. i moms.

Omvendt, hvis Far & Søn ApS havde en samlet indgående moms på 80.000 kr., men stadig havde en samlet udgående moms på 70.000 kr, havde virksomheden 10.000 kr. tilgode i moms.

I første tilfælde skal Far & Søn ApS indbetale det overskydende beløb til SKAT, og i det andet tilfælde vil SKAT udbetale differencen.

Hvor ofte skal moms indberettes?

Hvor ofte en virksomhed skal lave momsindberetning afhænger af, hvor høj en omsætning virksomheden har. Omsætningen baseres på en 12-måneders periode.

  • Omsætter en virksomhed for 0-5 mio. kr., skal virksomheden afregne moms halvårligt

  • Omsætter en virksomhed for 5-50 mio. kr., skal virksomheden afregne moms kvartalsvis

  • Omsætter en virksomhed for mere end 50 mio. kr., skal virksomheden afregne moms månedlig

Det skal her påpeges, at alle nystartede virksomheder skal indberette moms hvert kvartal de første 18 måneder af virksomhedens levetid. Det betyder, at for en ny virksomhed skal der ske en momsindberetning 6 gange de første 18 måneder.

Hvordan indberettes moms?

Alt efter hvor ofte virksomheden skal indberette moms, er der forskellige tidsfrister, som virksomhederne skal overholde. Alle fristerne kan ses på SKAT's hjemmeside, og det er vigtigt at fristerne overholdes, ellers kan SKAT udstede en bøde til virksomheden alt efter omfanget.

Selve momsen skal indberettes på Tast Selv Erhverv, hvor virksomheden skal indtaste den indgående og udgående moms - så regner SKAT selv ud, om du skal have moms tilbage eller ej.