Indgående moms - Hvad er indgående moms?

Indgående moms, også kaldes købsmoms, er den moms, der er pålagt en vare eller ydelse, som en virksomhed køber.

Som bruger af SumUp Fakturaer kan du vælge, om der skal forekomme moms på dine fakturaer eller ej. Medmindre du er momsfritaget, skal du have moms på dine fakturaer.

Der findes to former for moms: Indgående moms (købsmoms) og udgående moms(salgsmoms).

Hvornår betaler man indgående moms?

Når du, som virksomhed, køber et produkt, eller en ydelse, er der i de fleste tilfælde pålagt en afgift, som kaldes indgående moms. Der kan eksempelvis være moms på de råvarer, eller kontorstole, en virksomhed anskaffer sig. Det kaldes indgående moms, da man udover at købe en vare eller ydelse, også får momsen ind i virksomheden. En god huskeregel er, at momsen følger varen.

Indgående moms og EU

Hvis du handler med andre EU-lande, skal du være opmærksom på, at du er omfattet af omvendt betalingspligt. Det betyder, at du som køber selv skal gå ind og betale momsen efter den danske momssats.

Derfor er den moms, virksomheden har betalt for at få varen eller ydelsen, et beløb, som er til gode hos SKAT. For at se, om man skylder SKAT penge eller ej, skal der periodevis laves en momsafregning og en momsrapport, hvilket vil blive gennemgået længere nede.

Hvornår betaler man ikke indgående moms?

Der betales ikke indgående moms, når der ikke fremgår af fakturaen, at der skal betales moms. Der er visse varer og ydelser, som man ikke betaler moms af. Det kan eksempelvis være forsikringer, flyrejser og velgørenhed.

Her skal du dog være opmærksom på, at selvom der ikke fremgår et momsbeløb på fakturaen, kan det være at du stadig skal betale moms. Det er netop her, at omvendt betalingspligt kommer ind i billedet, fordi du her selv skal gå ind og beregne den moms, der skal betales.

Hvis du modtager en faktura, hvorpå der står, at fragten er fritaget fra moms, er der tale om omvendt betalingspligt.

Hvad er momsafregning?

Momsafregning går ud på, at virksomheden regner ud, om de skylder moms, eller om de skal have moms tilbage. Helt basalt udregner man forskellen mellem den indgående moms (købsmoms) og den udgående moms (salgsmoms).

Hvis en virksomhed har mere indgående moms end udgående moms, skylder virksomheden moms til SKAT. Indgående moms skal ses som en udgift for virksomheden imens, at udgående moms er en indtægt.