Momsindberetning - Hvad er momsindberetning?

Momsindberetning omhandler virksomhedens registrering af moms til SKAT.

Du kan sende fakturaer med eller uden moms, når du sender en faktura gennem SumUp Fakturaer.

Momsindberetningen består af en virksomheds samlede indgående moms og samlede udgående moms inden for en vis periode. Hvor ofte en virksomhed skal indberette moms til SKAT afhænger af, hvor stor en omsætning virksomheden har.

Hvor ofte skal momsindberetning finde sted?

Virksomheder skal indberette moms halvårligt, kvartalsvis eller månedligt. SKAT opdeler virksomhederne efter disse momsregler:

  • Omsætning på 0-5 mio. kr.: Har en virksomhed en omsætning på 0-5 mio. kr., skal virksomheden indberette moms halvårligt

  • Omsætning på 5-50 mio. kr.: Har en virksomhed en omsætning på 5-50 mio. kr., skal virksomheden indberette moms kvartalsvis

  • Omsætning på 50 mio. kr. eller over: Har en virksomhed en omsætning på over 50 mio. kr, skal virksomheden indberette moms månedligt

En omsætning er det beløb, som virksomheden sælger for, hvilket ikke skal forveksles med termen overskud, som er det beløb, som virksomheden tjener.

Hvem skal indberette moms?

Virksomheder der har en omsætning, på mere end 50.000 kr. over en 12-måneders periode, skal momsregistreres, men selvom en virksomhed omsætter for mindre, kan virksomheden vælge at lade sig momsregistrere.

Alle virksomheder skal som udgangspunkt lave momsindberetning til SKAT. Der er dog visse undtagelser for virksomheder og institutioner, som ikke er momspligtige. Det er eksempelvis uddannelsesinstitutioner, banker, læger og andre organisationer.

Hvordan laver man en momsindberetning?

For at indberette din moms er du nødt til at have styr på virksomhedens indgående moms og udgående moms. Du skal altså have styr på, hvor stor en udgift du har haft i moms, og hvor stor en indtægt du har haft i moms. Begge tal skal du bruge for at kunne lave en momsindberetning.

Når den ting er på plads, skal du logge ind på SKAT's hjemmeside, hvor du skal logge ind på TastSelv Erhverv. Det er herinde du indtaster den indgående moms og den udgående moms.

Det er vigtigt at lave momsindberetningen til tiden, og det er også på SKAT's hjemmeside, at du kan finde datoer for momsfristerne.

Hvad sker der, hvis virksomheden glemmer at indberette moms?

Hvis man glemmer at indberette moms til tiden, giver SKAT virksomheden en bøde, da SKAT derfor selv skal igang med at beregne virksomhedens indgående og udgående moms. Derfor er det altid bedst og billigst selv at have styr på momsen.