Přidávání možností do knihovny položek

Díky možnostem poskytujete zákazníkům větší výběr, než se rozhodnou pro konkrétní položku. Mohou si tak vybírat položky, které nejlépe vyhovují jejich osobním potřebám a preferencím.

Co jsou možnosti?

Možnosti jsou jedinečné atributy, které můžete přiřadit položkám. Jsou v podstatě opakem univerzální nabídky pro všechny – jedná se o škálu charakteristik, aby si zákazníci mohli zvolit, co jim nejlépe vyhovuje. Může se jednat o různé velikosti, barvy či materiály. Jako příklady možností lze uvést malé, hnědéz kůže. Možnosti vám pomáhají vytvářet specifické variace položek a poskytují zákazníkům širší výběr.

Rozdíly mezi možnostmi a variantami

Varianty jsou položky se specifickou kombinací možností. Máte například skladem svetr ve třech velikostech – malá, střední a velká. Tento svetr může navíc být k dispozici v různých barvách jako černá, bílá a šedá. Jednou z variant této položky by byl svetrve velké velikostia šedé barvě. K jedné položce lze přidat až 300 variant.

Globální a vlastní možnosti

Můžete přidat možnosti, které se budou týkat všech položek obecně. Lze však také změnit možnosti u jednotlivých položek, čímž nebudou dotčeny jiné položky ve vaší knihovně.

Přidání či úprava globálních možností:

  • Přejděte na Položky > Šablony množiny možností a zvolte Vytvořit šablonu množiny možností.

Přidání či úprava vlastních možností:

  • Přejděte na možnost Položky > Knihovna položek a zvolte položku. Změny možností se budou vztahovat jen k dané položce a neovlivní ostatní položky z vaší knihovny.

V editoru položek lze ke každé položce přidat maximálně 4 možnosti. Počet globálních možností, které můžete vytvořit, není nikterak omezen.

Přejít do mého obchodu

SumUp Team