Dodavanje opcija u knjižnicu artikala

Opcije vam omogućuju da klijentima ponudite veći izbor artikala prije nego što izvrše kupnju. To im omogućuje odabir artikala koji su prilagođeni njihovim osobnim potrebama i preferencijama.

Što su opcije?

Opcije su jedinstveni atributi koje možete dodijeliti artiklima. U osnovi je to suprotno od "jedna veličina za sve", opcije označavaju raznolikost značajki koje artikli sadrže i pomažu kupcu da ih prilagodi prije naplate. Mogu uključivati različite veličine, boje ili materijale. Primjeri ove tri opcije mogu biti S, plava i koža. Opcije vam pomažu stvoriti specifične varijante vaših artikala, pružajući širi raspon izbora za klijente u vašoj trgovini.

Razlike između opcija i varijanti

Varijante su artikli s određenom kombinacijom opcija. Na primjer, možete imati pulover koji dolazi u tri veličine – S,M i L. Osim toga, možete ga ponuditi u više opcija boja kao što su crna, bijela i siva. Jedna od varijacija ovog artikla bila bi L, sivopulover. Na jedan artikl se može primijeniti najviše 300 varijanti.

Globalne naspram prilagođenim opcijama

Možete dodati opcije koje se primjenjuju na općoj razini na sve artikle. Međutim, također možete promijeniti opcije za pojedinačne artikle bez da utječete na ostale artikle u svojoj knjižnici artikala.

Za dodavanje ili uređivanje globalnih opcija:

  • Idite na Artikli > Predlošci seta opcija i odaberite Izradi predložak seta opcija.

Za dodavanje ili uređivanje prilagođenih opcija:

  • Idite na Artikli > Knjižnica artikala i odaberite artikl. Promjene koje napravite u opcijama primjenjivat će se samo na taj artikl i neće utjecati ni na jedan drugi artikl u vašoj knjižnici.

Na artikl je moguće primijeniti najviše 4 opcije u uređivaču artikala. Nema ograničenja na broj primjenjivih globalnih opcija.

Idi u moju trgovinu

SumUp Team