Heeft u als kleine ondernemer een verzekering nodig?

Als u net vol enthousiasme met een nieuwe onderneming begonnen bent, denkt u waarschijnlijk niet als eerste aan het afsluiten van een verzekering. Desondanks is het toch verstandig vroeg over het verzekeren van uw onderneming na te denken.

Verstuur nu uw eerste factuur!

Sommige verzekeringen moet u verplicht afsluiten als u aan bepaalde criteria voldoet, zoals het in dienst hebben van personeel of als u met voertuigen werkt. Terwijl andere verzekeringen niet verplicht, maar wel sterk aan te raden zijn.

Afhankelijk van de industrie waarin u werkzaam bent, zijn er misschien verzekeringen die heel specifiek voor uw branche zijn, dan kan het verstandig zijn om met iemand in gesprek te gaan die veel kennis over deze branche heeft.

Soorten verzekeringen voor kleine bedrijven

Er bestaan heel veel verschillende categorieën verzekeringen voor ondernemers, wij zetten hier de meest voorkomende voor u op een rij:

Bedrijfsverzekeringen

Bedrijfsverzekeringen dekken risico's af die met uw bedrijf te maken hebben. Deze categorie bestaat uit heel veel verschillende soorten verzekeringen, zo zijn er verzekeringen die zich richten op bedrijfsactiviteiten, hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan verzekeringen voor schadeclaims in het geval dat u of uw werknemer een fout gemaakt hebben of verzekeringen voor schade aan essentiële bedrijfsmiddelen.

Er zijn nog veel andere bedrijfsverzekeringen te bedenken, zoals verzekeringen voor gebouwen, inventaris, goederen, etc. Een veelvoorkomende soort verzekering is die met betrekking tot verkeer en vervoer. Heeft u bijvoorbeeld een bedrijf met meerdere bestelbusjes? Dan is het handig om u tegen verkeersschade te verzekeren.

Personeelsverzekeringen

Heeft u personeel in dienst? Dan kan het belangrijk zijn dat u bepaalde personeelsverzekeringen afsluit. Zo kunt u een verzuimverzekering afsluiten, zodat het loon van een zieke werknemers (gedeeltelijk) vergoed wordt door de verzekeraar. Dit kan u heel veel geld schelen aangezien u als werkgever, verplicht bent maximaal 2 jaar lang loon moet doorbetalen aan zieke werknemers.

U kunt ook verzekeringen afsluiten voor werknemers in geval dat zij arbeidsongeschikt worden of andere schade oplopen door een bedrijfsongeval. Het is natuurlijk al vervelend genoeg als een personeelslid door een ongeval niet in staat is te werken, maar ook financieel gezien kan dit een grote klap zijn.

Ondernemersverzekeringen

Tot slot bestaan er verzekeringen die betrekking hebben op jou als ondernemer. Zo kunt u uzelf laten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en, in het ergste geval kunt u uw nabestaanden indekken mocht u overlijden.

In tegenstelling tot werknemers, heeft u als ondernemer niet automatisch recht op een uitkering. U moet er zelf voor zorgen dat u verzekerd bent of dat u genoeg geld achter de hand hebt om voor jezelf (en uw gezin) te zorgen.

Wat moet u zich wel of niet verzekeren?

Uiteindelijk kent u uw onderneming als geen ander en heeft u waarschijnlijk een heel goed beeld van de risico's die u loopt en de kosten die aan deze risico's gebonden zijn. Risico's kunnen per onderneming natuurlijk fors uiteen lopen, zo zal een zzp'er hele andere risico's lopen dan een mkb, en een IT-bedrijf zal weer andere risico's lopen dan een bouwbedrijf.

Natuurlijk is het belangrijk dat u verzekerd bent tegen de grootste risico's, maar pas op dat u zich geen onnodige verzekeringen laat aanpraten. Verzekeraars kunnen soms goed zijn de indruk te wekken dat u een heel groot risico loopt terwijl het eigenlijk wel meevalt.

Een statistische aanpak

Met een simpele berekening kunt u uitrekenen of het verstandig is u ergens tegen te verzekeren. U doet dit door de verwachte waarde van de verzekering te vergelijken met de verwachte waarde van een incident.

Stel u overweegt uw onderneming te verzekeren tegen brand, diefstal en waterschade, in de tabel ziet u de kans dat dit scenario zich binnen een jaar voordoet en wat dit scenario u zou kosten:

Kans op brand en kosten | 0.01% | €1.000.000

Kans op diefstal en kosten | 0.1% | €1.000.000

Kans op waterschade en kosten | 1% | €1.000.000

Het verzekeren tegen elk van deze risico's kost €1.000 per jaar, u kunt nu voor elk scenario de verwachte waarde berekenen met de volgende formule:

Verwachte waarde = Kans in % / 100 × prijs of kosten

Nu kunt u van elk scenario de verwachte waarde berekenen en deze vergelijken met de verwachte waarde van het aanschaffen van de verzekering, als de verwachte waarde van de verzekering hoger uitvalt dan de verwachte waarde van het scenario, is het geen goed idee om de verzekering af te sluiten.

De verwachte waarde van de verzekering is altijd 100% / 100 × €1.000 = €1.000, de reden dat u 100% gebruikt is dat als u de verzekering afsluit, u gegarandeerd het bedrag moet betalen.

Verwachte waarde brand = 0.01% / 100 × €1.000.000 = €100, dit bedrag is aanzienlijk lager dan de kosten van de verzekering, u kunt dus beter geen verzekering afsluiten tegen brand.

Verwachte waarde diefstal = 0.1% / 100 × €1.000.000 = €1.000, de verwachte waarde is hetzelfde als de kosten van de verzekering, vanuit statistisch oogpunt maakt het dus niet uit of u de verzekering afsluit.

Verwachte waarde waterschade = 1% / 100 × €1.000.000 = €10.000, aangezien het bedrag hoger uitvalt dan de kosten van de verzekering is het verstandig de verzekering af te sluiten.