PRIVACYBELEID SumUp persoonlijke diensten

Laatst bijgewerkt op 12.12.2020

Ingangsdatum 22 april 2020

Dit privacybeleid beschrijft hoe SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, D02 K580 Ierland en de dochterondernemingen (gezamenlijk "SumUp", "wij", "ons") uw gegevens verzamelt, gebruikt, openbaar maakt, behoudt of anderszins verwerkt wanneer u ("u", "gebruiker") onze Diensten gebruikt voor persoonlijk gebruik. Uw privacy is zeer belangrijk voor ons.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door. Bij vragen omtrent privacy kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Dit Privacybeleid, samen met de Algemene voorwaarden van de SumUp persoonlijke diensten ("Persoonlijke voorwaarden") zijn van toepassing op het leveren van diensten van SumUp volgens de persoonlijke voorwaarden, inclusief het gebruik van de mobiele app SumUp.io (de "Applicatie", "SumUp.io") die kan worden gedownload en geïnstalleerd op uw mobiele telefoon ("apparaat", "elektronisch apparaat") en/of op het verwerken van uw persoonsgegevens in verband met de aankoop en het gebruik van cadeaubonnen uitgegeven door verkopers van SumUp.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op privacypraktijken van de verkoper waarvan de cadeaubonnen worden verkocht via de Dienst. We kunnen bijkomende of aanvullende privacykennisgevingen of beleidslijnen geven aan personen voor specifieke producten of diensten die we aanbieden op het moment dat we persoonlijke informatie verzamelen. Deze aanvullende privacybeleidslijnen of -kennisgevingen zullen bepalen hoe we de informatie kunnen verwerken in het kader van het specifieke product of dienst.

Wanneer we handelen als gegevensbeheerder in naam van een andere beheerder, verzamelen, gebruiken en geven we bepaalde persoonlijke informatie enkel vrij volgens de richtlijnen van de beheerder en onze verwerking van uw persoonlijke informatie is onderhevig aan hun instructies en privacybeleidslijnen. Afhankelijk van de Dienst hier van toepassing kunnen we handelen als gezamenlijke beheerder met onze verkopers van uw persoonsgegevens. Links naar websites van derden zijn onderhevig aan privacybeleidslijnen en gebruiksvoorwaarden van derden, niet die van ons, tenzij het anderszins duidelijk wordt vermeld.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verzamelen en verwerken de volgende informatie over u wanneer u onze Diensten gebruikt:

 • Identificatie/contactgegevens. Voor SumUp.io - wanneer je de applicatie downloadt en registreert – geeft u ons uw mobiele telefoonnummer. We zullen een pincode sturen naar uw mobiele telefoonnummer om u te authenticeren als een gebruiker en om mogelijke fraude te voorkomen. U kunt een viercijferige pincode toevoegen die nodig zal zijn voor alle betalingen die worden gedaan via de applicatie en u kunt optioneel FaceID/vingerafdruk gebruiken op uw apparaat om de viercijferige pincode op te slaan op uw apparaat. We krijgen toegang tot uw onderliggende biometrische gegevens. Voor cadeaubonnen – naam van de verkoper die de cadeaubon uitgeeft, voor- en familienaam en e-mailadres van de persoon die de cadeaubon bestelt en/of de ontvanger (indien iemand anders). Als u deze vereiste gegevens niet verstrekt kunt u geen cadeaubon bestellen/versturen.

 • Informatie die we krijgen over ontvangers van cadeaubonnen. Wanneer een gebruiker van de Dienst een cadeaubon als geschenk koopt, krijgen we de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de ontvanger. De koper van het geschenk moet de toestemming van de ontvanger hebben om ons de contactgegevens van de ontvanger te verstrekken, zodat we de cadeaubon kunnen bezorgen. De ontvanger van het geschenk wordt geïnformeerd over de verwerking van zijn/haar gegevens wanneer de e-mail met de cadeaubon naar hem/haar wordt verzonden.

 • Financiële informatie. Voor SumUp.io - u kunt uw pasgegevens (een of meer pinpassen/creditcards) bijvoegen en deze opslaan in onze tokenisatiedienst. Pasgegevens zijn de naam van de eigenaar van de pas, het pasnummer, de vervaldatum en CVV./CVC U kunt op elk moment pasgegevens toevoegen en verwijderen. Het is niet verplicht om uw pasgegevens in te voeren in de Applicatie. Als u echter aan onze verkopers wilt betalen (via een aan u door hen verstrekte link of een QR-code), moet u uw pasgegevens invoeren voor elke transactie die wordt uitgevoerd. Als u uw pasgegevens in de Applicatie invoert, is het enige dat u dient te doen om onze verkopers te betalen, het bevestigen van de betaalmethode en het bedrag, aangezien uw pasgegevens veilig worden opgeslagen in de Applicatie. Voor mobiele betalingen via een link en de aankoop van cadeaubonnen - pasgegevens - de naam van de eigenaar van de pas, kaartnummer, vervaldatum en CVV. Zonder deze gegevens te verstrekken, kunnen we uw betaling niet verwerken.

 • Voor SumUp.io - als u bereid bent te betalen via QR-code, heeft de Applicatie toegang tot de camera van uw apparaat. Er wordt u expliciet om autorisatie gevraagd. Dit is geen verplichte vereiste autorisatie voor de Applicatie, maar zonder dit is betaling via QR-code niet mogelijk. De camerafeed wordt alleen gebruikt om te scannen voor QR-codes en wordt niet met ons gedeeld.

 • Transactie-informatie omvat gegevens over soorten, variëteit en gebruik van de bestelde producten, de leveringsmethode, betalingen en andere details van producten en diensten die u bij ons hebt gekocht. Voor SumUp.io - wanneer u onze Applicatie gebruikt om betalingen te doen, te accepteren, aan te vragen of vast te leggen, verzamelen we informatie over wanneer en waar de transacties plaatsvinden, de namen van de partijen betrokken bij de transactie, een beschrijving van de transacties, de betalingsbedragen, facturerings- en verzendingsinformatie, en de apparaten en betaalmethoden die zijn gebruikt om de transacties te voltooien. Voor cadeaubonnen - informatie over de cadeaubonnen die u koopt en de persoonlijke boodschap/inhoud die u eventueel hebt gekozen om toe te voegen bij een bestelling van een cadeaubon, het bedrag en het saldo van de cadeaubon.

 • Technische gegevens bestaan uit het internetprotocol (IP) adres, uw locatie, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en versie, tijdzone-instelling en locatie, types en versies van de browserplug-ins, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten en/of om een mobiele betaling te doen. Voor de Applicatie - apparaatinformatie en IP-adres. Informatie over uw apparaat, inclusief uw hardwaremodel, besturingssysteem en versie, schermresolutie, apparaatnaam, uniek apparaat-ID, mobiele netwerkinformatie en informatie over de interactie van het apparaat met onze Applicatie.

 • Gebruik informatie zoals informatie over hoe u de Dienst gebruikt en met ons communiceert, inclusief informatie die verband houdt met alle inhoud die u aan ons verstrekt. Meer specifiek voor de Applicatie - informatie over hoe u onze Applicatie gebruikt, inclusief uw toegangstijd, gegevens over "aanmelding" en "afmelding", land- en taalinstellingen op uw apparaat, Internetprotocol ("IP") adres, de domeinnaam van uw internetprovider, mobiel apparaat en besturingssysteem, wat u bezoekt op onze Applicatie, inhoud die u bekijkt, functies die u gebruikt, de datum en tijd van uw bezoek aan of gebruik van de diensten, gegevens over hoe u met onze diensten communiceert, voorvallen bij communicatie met de gebruiker (inclusief crashes) en andere clickstream-gegevens.

 • Marketing- en communicatiegegevens bestaan uit uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren.

 • Feedback of correspondentie, zoals informatie die u verstrekt wanneer u ons contacteert met vragen, feedback of anderszins met ons correspondeert, inclusief online.

 • Profielgegevens, indien van toepassing, bestaan uit uw gebruikersnaam/wachtwoord, aankopen of bestellingen die door u zijn gedaan, uw voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.

We verzamelen, gebruiken en delen ook samengestelde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor om het even welk doel. Samengestelde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden volgens de wetgeving niet beschouwd als persoonsgegevens, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke Dienst. We verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens) . We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en misdrijven. Voeg dergelijke gegevens niet toe in het gratis bericht voor cadeaubonnen.

Informatie voor minderjarigen

Onze Diensten zijn niet gericht op personen onder de 18 jaar. Als we daadwerkelijk weten dat informatie die we verzamelen werd verstrekt door een persoon onder de 18 jaar, zullen we die informatie onmiddellijk verwijderen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens en op welke juridische gronden?

We verzamelen en kunnen informatie over u gebruiken wanneer u onze Applicatie downloadt en ervoor registreert. We verwerken uw persoonsgegevens om:

 • te bepalen of de Applicatie beschikbaar is in uw land. We verwerken locatiegegevens waar u het gebruik van de diensten hebt aangevraagd, maar voordat u akkoord gaat met de Persoonlijke voorwaarden, moeten we controleren of we uw verzoek kunnen verwerken. Zonder deze informatie kunnen we niet bevestigen of we u de diensten kunnen aanbieden zoals beschreven in de Persoonlijke voorwaarden.

 • onze Diensten aan te bieden (inclusief het bestellen en verzenden van cadeaubonnen) en u te ondersteunen bij het gebruik van deze die zijn gebaseerd op onze Persoonlijke voorwaarden (uitvoering van een contract) en uw beslissing en wens om onze Diensten te gebruiken.

 • uw pinpas/creditcardgegevens op te slaan op basis van onze Persoonlijke voorwaarden (uitvoering van een contract) en uw beslissing en wens om onze Diensten/Applicatie te gebruiken en pasgegevens op te slaan. Merk op dat u ervoor kunt kiezen om geen pasgegevens op te slaan in de Applicatie en als u ervoor kiest om uw pasgegevens op te slaan, kunt u deze op elk moment wijzigen en verwijderen uit de Applicatie.

 • uw profiel op te stellen en te onderhouden voor het aanbieden van de Dienst (indien van toepassing) op basis van onze Persoonlijke voorwaarden (uitvoering van een contract) en uw beslissing en wens om onze Diensten/Applicatie te gebruiken.

 • betalingen te faciliteren, inclusief mobiele betalingen via een link of QR-code tussen u en verkopers van SumUp op basis van onze Persoonlijke voorwaarden (uitvoering van een contract). U ontvangt betalingslink(s) en/of QR-code(s) van onze verkopers via een communicatiekanaal dat door de verkoper en u is gekozen. SumUp faciliteert de uitvoering van de betaling die verschuldigd is aan de verkoper.

 • gegevens van voorbije transacties weer te geven. Voor de Applicatie verstrekken we u informatie over uw transactiegeschiedenis. Daarom moeten we deze informatie verzamelen en verwerken om aan onze verplichtingen volgens de Persoonlijke voorwaarden te voldoen en ons rechtmatig belang na te streven om u transparante en efficiënte diensten aan te bieden.

 • te bewijzen dat transacties zijn uitgevoerd en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen zoals vereist door de wetgeving, te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u en onze verkopers en te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet beperkt tot de AML- en CTF-wetgeving waar dit van toepassing is) en ons rechtmatig belang na te streven om ons te beschermen tegen potentiële claims.

 • met u te communiceren over de Diensten en onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, om onze rechtmatige belangen na te streven om de gebruikers van onze Diensten tijdig te informeren over functiewijzigingen en gerelateerde Diensten en om onderhoud en ondersteuning te garanderen.

 • u marketingcommunicatie, updates over nieuwe producten en/of diensten van SumUp en / of SumUp-verkopers te sturen, indien u daarmee akkoord bent gegaan, afhankelijk van uw toestemming (bijvoorbeeld via push-notificaties, sms, e-mails). U hebt het recht om op om het even welk moment uw toestemming in te trekken.

 • onze rechten te beschermen en fraude of andere illegale activiteiten te onderzoeken en te voorkomen en voor elk ander doel dat u wordt bekendgemaakt in verband met onze Applicatie en/of Diensten om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we hebben en/of om ons rechtmatig belang na te streven om misbruik van de Applicatie en/of onze Diensten te voorkomen als onderdeel van onze inspanningen om onze Diensten veilig en beveiligd te houden.

 • onze diensten te verbeteren en voor algemene bedrijfsontwikkeling, zoals het verbeteren van risicomodellen om bijvoorbeeld fraude te minimaliseren, nieuwe producten en functies te ontwikkelen en nieuwe zakelijke kansen te verkennen op basis van ons rechtmatig belang om ons bedrijf en onze diensten te ontwikkelen en te verbeteren.

 • te reageren op uw verzoeken, vragen en feedback, geschillen op te lossen op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen, afhankelijk van het type geschil en ons rechtmatig belang, om het belang van SumUp te beschermen.

Hoe delen we uw informatie?

We kunnen informatie over u delen met de ondernemingen van onze groep en andere gelieerde ondernemingen voor de hierboven uiteengezette doeleinden en, aangezien het nodig is, om onze Diensten aan u aan te bieden en onze verplichtingen te vervullen in overeenstemming met onze Algemene voorwaarden en Persoonlijke voorwaarden. We zullen uw gegevens delen als we van mening zijn dat bekendmaking redelijkerwijs noodzakelijk is (i) om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken (bijv. van belastingdiensten, wetshandhavingsinstanties, enz.); (ii) om onze Algemene voorwaarden, Persoonlijke voorwaarden of andere toepasselijke overeenkomsten of beleidsregels af te dwingen of na te leven; (iii) om onze rechten of eigendommen, of de veiligheid of integriteit van onze diensten te beschermen; of (iv) om ons, gebruikers van onze diensten of het publiek te beschermen tegen schade, fraude of mogelijk verboden of illegale activiteiten. We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven aan professionele adviseurs, zoals advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars, indien dit nodig is in de loop van de professionele diensten die zij aan ons verlenen. We kunnen informatie delen met onder contract staande serviceproviders die helpen met delen van onze bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld opslag en achterliggend draaien van de Diensten van de app - AWS/Amazon, fraudepreventie, betalingsverwerking of technologische diensten zoals crashrapporten). Onze contracten schrijven voor dat deze dienstverleners uw informatie alleen gebruiken in verband met de diensten die ze voor ons uitvoeren en niet voor hun eigen of andermans voordeel. Wanneer u een cadeaubon via de Dienst verstuurt en uw naam opgeeft, zullen we die informatie aan de ontvanger bekendmaken. Wanneer SumUp Diensten uitvoert, inclusief het verkopen of beheren van cadeaubonnen, voor een verkoper, kan het persoonlijke informatie met die verkoper delen. SumUp kan bijvoorbeeld informatie over de klanten van een verkoper verzamelen van of namens de verkoper, zoals wanneer we cadeaubonnen aanbieden of verkopen, en SumUp kan persoonlijke informatie over die klanten aan de verkoper verstrekken. In sommige gevallen kunnen we de naam en contactgegevens van personen die de cadeaubon van een verkoper kopen aan de verkoper verstrekken. We kunnen u ook de mogelijkheid bieden om u aan te melden om marketing- of promotionele communicatie-e-mails van verkopers te ontvangen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van verkopers die onze Services gebruiken. We kunnen ook samengestelde informatie delen met derden die u of een individuele gebruiker van de Applicatie niet specifiek identificeert.

Informatie internationaal overdragen

We kunnen informatie die over u is verzameld, overdragen aan leden van onze bedrijvengroep en derde partijen, inclusief degenen die namens ons handelen en die zich mogelijk bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") of landen die volgens de Europese Commissie een gepaste gegevensbescherming hebben. Deze andere landen bieden mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor de over u verzamelde informatie, hoewel we te allen tijde uw informatie zullen blijven verzamelen, opslaan en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). SumUp zal ervoor zorgen dat we gegevens alleen delen met organisaties die voldoen aan een adequaat niveau van gegevensbescherming in overeenstemming met de toepasselijke Wetgeving inzake gegevensbescherming en dat er toereikende contractuele overeenkomsten zijn gesloten met deze partijen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

We zullen persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is om het doel van een dergelijke verwerking te bereiken, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. We bewaren uw persoonsgegevens alleen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke en regelgevende vereisten (dit kan AML-doeleinden omvatten waarvoor we verplicht zijn om de transactiegegevens te bewaren gedurende ten minste 5 jaar nadat de transactie is gedaan). Uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd of verwijderd zodra ze niet langer relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Hoe beschermen we uw informatie?

We verwerken persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en we hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor onrechtmatige doeleinden of openbaar worden gemaakt aan onbevoegde derden en anderszins worden beschermd tegen misbruik, verlies, wijziging of vernietiging. De technische en organisatorische maatregelen die we hebben getroffen, zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te garanderen dat past bij de risico's die zijn verbonden aan onze gegevensverwerkingsactiviteiten, met name accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot uw persoonlijke gegevens, waaronder toegangscontrole tot gebouwen, faciliteiten, systemen en gegevens, controle op openbaarmaking, invoercontrole, taakcontrole, beschikbaarheidscontrole en segregatiecontrole.

Wat zijn uw rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens?

U hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om:

 • toegang krijgen tot uw persoonsgegevens die door ons worden bewaard;

 • de rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens die we bijhouden aan te vragen;

 • te verzoeken dat we stoppen met het verwerken van uw gegevens;

 • bezwaar te maken tegen profileringsactiviteiten op basis van onze eigen rechtmatige belangen;

 • bezwaar te maken tegen uitsluitend geautomatiseerde verwerking; en

 • bovendien kunt u waar u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, deze op elk moment intrekken.

 • te vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken (terwijl we bijvoorbeeld uw zorgen met deze informatie verifiëren of onderzoeken);

 • te vragen dat uw gegevens worden overgedragen naar een derde (dataportabiliteit).

Als u een van uw hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u met uw vraag contact met ons opnemen via [email protected]. Merk op dat we mogelijk uw identiteit moeten verifiëren voordat we toegang verlenen of anderszins uw informatie wijzigen of corrigeren. Voor de gegevens van de SumUp io app kunt u uw persoonlijke gegevens op elk moment doornemen en bijwerken in uw accountinstellingen door u aan te melden bij uw account. U kunt alle informatie in de Applicatie openen, verwijderen en wijzigen. Merk op dat we alleen rechtstreeks op u reageren in gevallen waarin we de beheerder van uw persoonsgegevens zijn. Waar we handelen als een gegevensverwerker namens een verkoper, sturen we uw verzoek door naar de verkoper die de gegevensbeheerder is van uw persoonsgegevens. Als u niet tevreden bent, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. SumUp zal volledig meewerken aan elk onderzoek van deze aard en zal ernaar streven om alle vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. De relevante autoriteit voor elk land is te vinden op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Afmelden voor marketingberichten

U kunt zich afmelden voor marketinggerelateerde communicatie van SumUp of de verkopers van SumUp, als SumUp verantwoordelijk is voor deze berichten. Dit doet u door de instructies voor afmelding of uitschrijving te volgen aan de onderkant van het bericht of door contact met ons op te nemen via [email protected]. Het is mogelijk dat u verder niet-marketinggerelateerde e-mails blijft krijgen.

Uw account verwijderen in SumUp.io

Als u uw Applicatie wilt verwijderen, kunt u dit op om het even welk moment doen. Merk op dat het verwijderen van de Applicatie niet automatisch uw gegevens verwijdert of uw account deactiveert. Als u langer dan 2 jaar niet actief bent in de Applicatie, kunnen we uw account verwijderen. Merk op dat u contact met ons moet opnemen als u uw account wilt laten sluiten en uw gegevens permanent wilt verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We wijzigen af en toe dit privacybeleid door een herziene versie te plaatsen en de rubriek 'Laatst bijgewerkt op' hierboven bij te werken. De herziene versie gaat van kracht op het moment dat we deze posten. We zullen u indien mogelijk binnen een redelijke termijn voordien op de hoogte stellen van substantiële wijzigingen in de manier waarop we uw informatie gebruiken, inclusief via e-mail, als u een e-mailadres heeft opgegeven. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, kunt u uw account op elk moment annuleren en/of de applicatie verwijderen. Uw verder gebruik van onze Applicatie vormt uw toestemming voor elke wijziging in dit Privacybeleid.

Vertalingen

De Engelstalige versie van dit Privacybeleid zal bindend zijn. Alle vertalingen of andere taalversies van dit Privacybeleid worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de Engelse versie en een vertaling of andere taalversie van dit Privacybeleid, heeft de Engelstalige versie de overhand.