Adatvédelmi szabályzat SumUp Személyes szolgáltatások

Utolsó frissítés: 2022.02.07

Frissítés: 2020.12.12

Hatálybalépés dátuma: 2020.04.22

Jelen Adatvédelmi szabályzat azt írja le, hogy a SumUp EU Payments UAB, Konstitucijos ave. 21C, 08130 Vilnius, Litvánia és leányvállalatai (együttesen: „SumUp”, „mi” és ezek ragozott alakjai) hogyan gyűjtik, használják fel, hozzák nyilvánosságra, őrzik meg vagy dolgozzák fel egyéb módon az ön adatait, amikor ön („ön”, „a felhasználó”) személyes célokra használja a Szolgáltatásainkat. Az ön személyes adatainak védelme igen fontos számunkra.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Adatvédelmi szabályzatot. Ha bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdése van, forduljon hozzánk a [email protected] e-mail-címen. Jelen Adatvédelmi szabályzat a SumUp Személyes szolgáltatások általános szerződési feltételeivel („Személyes feltételek”) együtt alkalmazandó a SumUp Személyes feltételek szerinti Szolgáltatásainak nyújtására, beleértve a SumUp.io mobilalkalmazás („Alkalmazás”, „SumUp.io”) használatát, amelyet mobiltelefonjára („eszköz”, „elektronikus eszköz”) tölthet le és telepíthet és/vagy a SumUp kereskedői által kibocsátott ajándékkártyák vásárlásával és felhasználásával kapcsolatos személyes adatainak feldolgozását.

Jelen Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik annak a kereskedőnek a saját adatvédelmi gyakorlatára, akinek az ajándékkártyáit a Szolgáltatáson keresztül értékesítik. További kiegészítő adatvédelmi nyilatkozatot vagy szabályzatot biztosíthatunk egyének számára általunk kínált, konkrét termékek vagy szolgáltatások vonatkozásában a személyes adatok gyűjtésekor. Ezek a kiegészítő adatvédelmi szabályzatok vagy nyilatkozatok szabályozzák azt, ahogyan az adott termékkel vagy szolgáltatással összefüggésben feldolgozzuk az információkat.

Amikor egy másik adatkezelő nevében járunk el adatfeldolgozóként, bizonyos személyes adatokat csak az adatkezelő utasítása alapján gyűjtünk, használunk és hozunk nyilvánosságra, és az ön személyes adatainak feldolgozására az ő utasításai és adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. Az érintett Szolgáltatástól függően kereskedőinkkel együtt közös adatkezelőként járhatunk el az ön személyes adatainak vonatkozásában. Harmadik fél webhelyeire mutató linkekre nem a mi, hanem a harmadik fél adatvédelmi szabályzata és felhasználási feltételei vonatkoznak, kivéve, ha azt egyértelműen másként nem jelezzük.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

Amikor igénybe veszi a Szolgáltatásainkat, az alábbi információkat gyűjtjük és dolgozzuk fel önről:

 • Azonosító/elérhetőségi adatok. A SumUp.io esetén –az Alkalmazás letöltésekor és az arra való feliratkozáskor – ön megadja a nekünk mobiltelefonszámát. Küldünk egy PIN-kódot a mobiltelefonszámára, hogy felhasználóként azonosítsuk önt, és megakadályozhassuk az esetleges csalásokat. Megadhat egy négyjegyű PIN-kódot, amire az Alkalmazáson keresztül kezdeményezett összes fizetéshez szükség lesz, vagy használhat Arcfelismerés/Ujjlenyomat funkciót a készülékén, hogy biztonságosan tárolja készülékén a négyjegyű PIN-kódot. Az alapul szolgáló biometrikus adataihoz nem kapunk hozzáférést. Ajándékkártyák esetében az ajándékkártyát kibocsátó kereskedő neve, az ajándékkártyát megrendelő és/vagy a kedvezményezett (ha eltér) vezeték- és keresztneve és e-mail-címe. E kötelező adatok megadása nélkül nem fog tudni ajándékkártyát rendelni/küldeni.

 • Olyan információk, amelyeket az ajándékkártyák kedvezményezettjeiről kapunk. Amikor a Szolgáltatás felhasználója ajándékba vásárol ajándékkártyát, megkapjuk a kedvezményezett teljes nevét, e-mail-címét és telefonszámát. Az ajándékvásárlónak rendelkeznie kell a kedvezményezett engedélyével, hogy megadja nekünk a kedvezményezett elérhetőségeit, hogy kézbesíthessük az ajándékkártyát. Amikor az ajándékkártyás e-mailt elküldik a kedvezményezettnek, tájékoztatást kap az adatai feldolgozásáról.

 • Pénzügyi információk A SumUp.io esetén csatolhatja kártyaadatait (egy vagy több bank-/hitelkártyát), és azokat tokenizálás szolgáltatásunkban tárolhatja. A kártyaadatok a kártyabirtokos teljes nevét, a kártyaszámot, a lejárat dátumát és a CVV/CVC-t jelentik. Bármikor megadhatja és törölheti a kártyaadatokat. Nem kötelező megadnia a kártyaadatokat az Alkalmazásban. Ha azonban fizetni szeretne kereskedőinknek (az általuk megadott linken vagy QR-kódon keresztül), akkor minden egyes tranzakciónál meg kell adnia a kártyaadatait. Ha megadja a kártyaadatait az Alkalmazásban, akkor a kereskedők részére történő fizetéskor mindössze a fizetési módot és az összeget kell megerősítenie, mivel a kártyaadatait biztonságosan tárolja az Alkalmazás. Linken keresztül történő mobil fizetések és ajándékkártya vásárlása esetén a kártyaadatok a kártyabirtokos neve, a kártya száma, lejárati dátuma és a CVV. Ha nem adja meg ezeket az adatokat, nem fogjuk tudni feldolgozni a fizetését.

 • A SumUp.io esetén, ha QR-kóddal kíván fizetni, az Alkalmazásnak hozzá kell férnie készüléke kamerájához. Erre kifejezetten engedélyt fogunk kérni öntől. Az engedélyt nem kötelező megadni az Alkalmazáshoz, de e nélkül a QR-kóddal történő fizetés nem lehetséges. A kamera felvételeit csak QR-kódok beolvasására használjuk, és nem kapunk hozzáférést hozzá.

 • A tranzakciós információk közé tartozik a megrendelt termék típusa, változata és felhasználása, a kézbesítés módja, a fizetések és egyéb részletek a tőlünk vásárolt termékekre és szolgáltatásokra vonatkozóan. A SumUp.io esetében, amikor Alkalmazásunkat fizetések teljesítésére, elfogadására, kérésére vagy rögzítésére használja, a tranzakciók időpontjáról és helyéről, a tranzakcióban részt vevő felek nevéről, a tranzakciók leírásáról, a fizetési összegekről, a számlázásról és a szállításról, valamint a tranzakciók teljesítéséhez használt eszközökről és fizetési módokról gyűjtünk információkat. Ajándékkártyák esetén a megvásárolt ajándékkártyákra vonatkozó információk, valamint az ajándékkártya megrendelésekor választható személyes üzenetet/tartalom, az ajándékkártya összege és egyenlege.

 • A műszaki adatok magukban foglalják az IP-címet, az ön tartózkodási helyét, bejelentkezési adatait, a böngésző típusát és verzióját, az időzóna beállításait és helyét, a böngésző pluginjának típusait és verzióit, az operációs rendszert és a platformot, valamint az ön Szolgáltatásainkhoz és/vagy a mobilfizetéshez való hozzáférésekor használt eszközök egyéb technológiáit. Az Alkalmazás esetén az eszközinformációk és az IP-cím. Információk az ön készülékéről, ideértve a hardvermodellt, az operációs rendszert és a verziót, a képernyő felbontását, az eszköz nevét, az egyedi eszközazonosítót, a mobilhálózati információkat, valamint az eszköz és az Alkalmazásunk közötti interakcióval kapcsolatos információkat.

 • Használatra vonatkozó információk, például arra vonatkozóan, hogy miként használja a Szolgáltatást, hogyan történik a velünk való interakció, ideértve a nekünk benyújtott tartalmakkal kapcsolatos információkat is. Még specifikusabban az Alkalmazás vonatkozásában: információk arról, hogyan használja az Alkalmazást, ideértve a hozzáférés időtartamát, a „bejelentkezési” és a „kijelentkezési” információkat, eszköze ország- és nyelvbeállításait, az Internet Protokoll („IP”) címet, az internetszolgáltatója, a mobileszköze és az operációs rendszere domainnevét, az Alkalmazásban meglátogatott tartalmat, az ön által megtekintett tartalmakat, az ön által használt funkciókat, a szolgáltatások látogatásának vagy használatának dátumát és idejét, a szolgáltatásainkkal való interakciói adatait, felhasználói interakciós eseményeket (beleértve az összeomlásokat) és egyéb kattintásos adatokat.

 • A marketing- és kommunikációs adatok közé tartoznak az ön preferenciái a tőlünk és harmadik felektől kapott marketinganyagok vonatkozásában, valamint az ön kommunikációs preferenciái.

 • Visszajelzés vagy levelezés, például azok az információk, amiket ön ad meg, amikor kérdéseivel, visszajelzéssel vagy egyebek kapcsán felveszi velünk a kapcsolatot, beleértve az online kapcsolatot.

 • A Fiókadatok adott esetben magukban foglalják az ön felhasználónevét/jelszavát, az ön által végrehajtott vásárlásokat vagy rendeléseket, az ön preferenciáit, visszajelzéseit és felmérésekre adott válaszait.

Ezenkívül összesített adatokat, például statisztikai vagy demográfiai adatokat gyűjtünk, használunk és osztunk meg bármilyen célból. Az összesített adatok származhatnak az ön személyes adataiból, de törvény szerint nem tekintendők személyes adatoknak, mivel ezek az adatok közvetve vagy közvetlenül sem fedik fel az ön személyazonosságát. Például összesíthetjük az ön Használati adatait annak kiszámításához, hogy a felhasználók hány százaléka fér hozzá egy adott Szolgáltatáshoz. Nem gyűjtünk semmiféle, speciális kategóriába tartozó személyes adatot (ez magában foglalja a fajra vagy etnikumra, vallási vagy filozófiai meggyőződésre, szexuális életre, szexuális irányultságra, politikai véleményekre, szakszervezeti tagságra, egészségre vonatkozó adatait, valamint a genetikai és biometrikus adataira vonatkozó részleteket). Nem gyűjtünk továbbá semmilyen információt büntetőítéletekről és elkövetett bűncselekményekről. Kérjük, ne adjon meg ilyen típusú adatokat az ajándékkártyák ingyenes üzenetében.

Kiskorúak adatai

Szolgáltatásaink nem célozzák meg a 18 év alatti személyeket. Ha tudomást szerezünk arról, hogy az általunk kapott információkat 18 év alatti személy nyújtotta be, azokat haladéktalanul töröljük.

Miért dolgozzuk fel személyes adatait, és milyen jogi alapon?

Amikor Alkalmazásunkat letölti és regisztrál benne, információkat gyűjtünk és használhatunk fel önről. Személyes adatait az alábbi célokra dolgozzuk fel:

 • annak meghatározására, hogy az Alkalmazás elérhető-e az ön országában. A Helyre vonatkozó információkat akkor dolgozzuk fel, ha ön a szolgáltatások igénybevételét kérte, de mielőtt elfogadná a Személyes feltételeket, ellenőriznünk kell, hogy teljesíteni tudjuk-e a kérését. Ezen információk hiányában nem tudjuk megerősíteni, hogy a Személyes feltételek szerint nyújtani tudjuk-e önnek a szolgáltatásokat.

 • Szolgáltatásaink (beleértve az ajándékkártyák megrendelését és küldését is) biztosításához, és azok ön által történő igénybevételének támogatásához Személyes feltételeink (egy szerződés teljesítése), valamint az ön Szolgáltatásaink igénybevételére vonatkozó döntése és szándéka alapján.

 • betéti/hitelkártyája adatainak tárolására Személyes feltételeink (egy szerződés teljesítése), valamint az ön Szolgáltatásaink igénybevételére és kártyaadatai tárolására vonatkozó döntése és szándéka alapján. Felhívjuk figyelmét, hogy dönthet úgy, hogy nem tárolja kártyaadatait az Alkalmazásban, ha pedig a kártyaadatok tárolása mellett dönt, bármikor módosíthatja és törölheti azokat az Alkalmazásból.

 • fiókja létrehozására és fenntartására a Szolgáltatás nyújtásához (adott esetben) a Személyes feltételeink (szerződés teljesítése), valamint a Szolgáltatásaink/Alkalmazásunk igénybevételére vonatkozó döntése és szándéka alapján.

 • a fizetések megkönnyítésére az ön és a SumUp-kereskedők között a Személyes feltételeink alapján (szerződés teljesítése), ideértve a mobilfizetést linken vagy QR-kódon keresztül. Fizetési linke(ke)t és/vagy QR-kódo(ka)t a kereskedő és ön által választott kommunikációs csatornán keresztül fog kapni kereskedőinktől. A SumUp megkönnyíti a kereskedőnek járó fizetés teljesítését.

 • a tranzakciókkal kapcsolatos információk megjelenítésére. Az Alkalmazáshoz információkat nyújtunk a tranzakciói előzményeiről. Ezért gyűjtenünk kell és fel kell dolgoznunk ezeket az információkat, hogy teljesítsük a Személyes feltételekkel kapcsolatos kötelezettségeinket, és érvényesítsük jogos érdekeinket, hogy átlátható és hatékony szolgáltatásokat nyújthassunk önnek.

 • annak bizonyítására, hogy a tranzakciókat végrehajtottuk és a törvény által előírt kötelezettségeinket teljesítettük, hogy teljesíthessük az önnel és kereskedőinkkel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinket, és betarthassuk az alkalmazandó törvényeket (ideértve, de nem korlátozva az AML és a CTF jogszabályait, ahol alkalmazható), és érvényesítsük jogos érdekeinket, hogy megvédhessük magunkat a lehetséges követelésekkel szemben.

 • kommunikálni önnel a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, teljesíteni az ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeinket, érvényesíteni jogos érdekeinket, hogy Szolgáltatásaink felhasználóit időben tájékoztathassuk a funkcionalitás változásairól és a kapcsolódó Szolgáltatásokról, valamint biztosítsuk a karbantartást és a támogatást.

 • hogy marketingkommunikációt, a SumUp és/vagy a SumUp kereskedőinek új termékeiről és/vagy szolgáltatásairól szóló friss híreket küldjünk önnek, ha ebbe ön beleegyezett, az ön hozzájárulása alapján (például push értesítéssel, SMS-ben vagy e-mail-ben). Önnek joga van bármikor visszavonni a beleegyezését.

 • jogaink védelmére, csalás vagy más illegális tevékenység kivizsgálására és megelőzésére, valamint az Alkalmazásunkkal és/vagy Szolgáltatásainkkal kapcsolatban az ön rendelkezésére bocsátott bármely más célból, hogy eleget tegyünk egy jogi kötelezettségünknek, és/vagy jogos érdekeink érvényesítésére az Alkalmazással és/vagy Szolgáltatásainkkal való visszaélés megelőzése érdekében a Szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére irányuló erőfeszítéseink részeként.

 • szolgáltatásaink javítására és általános üzletfejlesztési célokra, akárcsak kockázati modellek fejlesztésére, pl. csalások minimalizálására, új termékek és funkciók fejlesztésére, új üzleti lehetőségek felfedezésére, vállalkozásunk és szolgáltatásaink fejlesztésére és javítására irányuló jogos érdekünk alapján.

 • kéréseire, kérdéseire és visszajelzésére történő válaszadás céljára, jogi vagy szerződéses kötelezettségek alapján fellépő viták rendezésére a vita típusától és jogos érdekünktől függően, a SumUp érdekeinek védelmére.

Hogyan osztjuk meg az ön adatait?

Előfordulhat, hogy önnel kapcsolatos információkat osztunk meg a csoporthoz tartozó vállalatainkkal és más kapcsolt vállalkozásainkkal a fent vázolt célokra, és amennyire arra szükség van ahhoz, hogy nyújthassuk az ön részére a szolgáltatásainkat, és teljesítsük az Általános Szerződési Feltételeinkben és a Személyes Feltételeinkben foglalt kötelezettségeinket. Megosztjuk az ön adatait, amennyiben úgy véljük, hogy a nyilvánosságra hozatal ésszerűen szükséges (i) bármely vonatkozó törvénynek, rendeletnek, jogi eljárásnak vagy kormányzati kérésnek (pl. adóhatóságoktól, bűnüldöző szervektől stb.) való megfeleléshez; (ii) érvényesíteni vagy betartani Feltételeinket, Személyes Feltételeinket vagy egyéb vonatkozó megállapodásainkat vagy irányelveinket; (iii) jogaink vagy tulajdonunk, illetve szolgáltatásaink biztonságának vagy integritásának védelme érdekében; vagy (iv) megvédeni minket, szolgáltatásaink felhasználóit vagy a nyilvánosságot a károktól, csalásoktól vagy potenciálisan tiltott vagy illegális tevékenységektől. Személyes adatait átadhatjuk szakmai tanácsadóknak, például ügyvédeknek, bankároknak, könyvvizsgálóknak és biztosítóknak, amennyiben arra a nekünk nyújtott szakmai szolgáltatások során szükségünk van. Megoszthatunk információkat szerződéses szolgáltatókkal, akik üzleti tevékenységeink egyes részeiben segítenek (például az alkalmazás szolgáltatásainak tárolása és háttérfuttatása – AWS/Amazon, csalásmegelőzés, fizetésfeldolgozás vagy technológiai szolgáltatások, például hibajelentések). Szerződéseink előírják, hogy az ilyen szolgáltatók az ön adatait kizárólag a nekünk nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben használhatják fel, nem pedig saját vagy egyéb szereplők előnyére. Amikor ön ajándékkártyát küld a Szolgáltatáson keresztül, és megadja a nevét, ezt az információt közöljük a kedvezményezettel. Amikor a SumUp Szolgáltatásokat nyújt egy kereskedő számára, beleértve az ajándékkártyák értékesítését vagy kezelését, személyes adatokat oszthat meg az adott kereskedővel. Például a SumUp információkat kaphat a kereskedő ügyfeleiről a kereskedőtől vagy a kereskedő nevében, például amikor ajándékkártyákat kínál vagy értékesít, illetve a SumUp személyes adatokat nyújthat ezekről az ügyfelekről a kereskedő részére. Egyes esetekben megadhatjuk azoknak a személyeknek a nevét és elérhetőségeit, akik kereskedői ajándékkártyát vásárolnak a kereskedőtől. Arra is lehetőséget kínálhatunk önnek, hogy feliratkozzon kereskedők által küldött, marketing vagy promóciós célú e-mailekre. Nem vállalunk felelősséget a Szolgáltatásainkat használó kereskedők adatvédelmi gyakorlatáért. Harmadik felekkel is megoszthatunk olyan összesített információkat, amelyek nem azonosítják konkrétan sem önt, sem az Alkalmazás egyetlen felhasználóját sem.

Nemzetközi adattovábbítás

Az önről gyűjtött információkat továbbíthatjuk cégcsoportunk tagjai és harmadik felek számára, ideértve a nevünkben eljárókat is, amelyek az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli országokban vagy más, olyan országokban találhatóak, ahol az Európai Bizottság kielégítőnek ítélte meg az adatvédelmet. Előfordulhat, hogy ezek az országok nem nyújtják az önről gyűjtött információk azonos szintű védelmét, bár az ön adatainak gyűjtését, tárolását és felhasználását mindenkor a jelen Adatvédelmi szabályzat és az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) szerint fogjuk folytatni. A SumUp gondoskodik róla, hogy az adatokat csak azokkal a szervezetekkel osszuk meg, amelyek a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban megfelelnek az adatvédelem megfelelő szintjének, és hogy kielégítő szerződéses megállapodások legyenek érvényben minden ilyen féllel kapcsolatban.

Mennyi ideig tároljuk az ön adatait?

A személyes adatokat nem fogjuk hosszabb ideig kezelni, mint amennyire az ilyen adatkezelés céljának eléréséhez a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint szükség van. Az ön személyes adatait csak a jogi és szabályozási követelményeinknek való megfelelés biztosítása érdekében őrizzük meg (ez magában foglalhatja az AML-célokat is, amelyek esetében előírás szerint a tranzakciós adatokat a tranzakciót követően legalább 5 évig meg kell őriznünk). Személyes adatait anonimizáljuk vagy töröljük, amint azok már nem relevánsak abból a célból, amelyből gyűjtötték.

Hogyan védjük az ön adatait?

A személyes adatokat mindig az alkalmazandó törvények és rendeletek szerint dolgozzuk fel, és megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket hajtottunk végre annak megelőzésére, hogy személyes adatait törvénytelen célokra használják fel, vagy illetéktelen harmadik személyeknek adják tovább, valamint egyéb módon óvjuk őket a visszaéléstől, az elvesztéstől, módosítástól vagy megsemmisítéstől. Az általunk végrehajtott technikai és szervezési intézkedések célja, hogy biztosítsák az adatkezelési tevékenységeinkhez kapcsolódó kockázatoknak megfelelő biztonsági szintet, különösen az ön személyes adatainak véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy az azokhoz való hozzáférést, ideértve a helyiségek, létesítmények, rendszerek és adatok hozzáférésének, közzétételének, bevitelének ellenőrzését, a munkaköri ellenőrzést, a rendelkezésre állási ellenőrzést és az elkülönítési ellenőrzést.

Melyek a személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogai?

Bizonyos körülmények között önnek joga van:

 • a birtokunkban lévő személyes adataihoz való hozzáférés biztosítását kérni;

 • a birtokunkban lévő személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni;

 • az ön adatai feldolgozásának felfüggesztését kérni;

 • kifogásolni a legitim érdekeinken alapuló profilozást;

 • kifogásolni a kizárólag automatikus feldolgozást; és

 • emellett, amennyiben hozzájárulását adta személyes adatainak általunk történő feldolgozásához, ezt bármikor visszavonhatja.

 • kérni, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását (miközben például ellenőrizzük vagy kivizsgáljuk az ezzel kapcsolatos információk kapcsán felmerült aggályait);

 • kérni az ön adatainak harmadik fél részére történő továbbítását (adathordozhatóság).

Ha élni kíván a fentiekben felsorolt jogaival, kérésével forduljon hozzánk a [email protected] e-mail-címen. Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy ellenőriznünk kell a személyazonosságát, mielőtt hozzáférést adunk, vagy egyéb módon megváltoztatnánk vagy helyesbítenénk az adatait. A SumUp io alkalmazás adatai vonatkozásában ön bármikor áttekintheti és frissítheti személyes adatait a fiókbeállításokban, a fiókjába való bejelentkezést követően. Az Alkalmazásban található összes információhoz hozzáférhet, törölheti és módosíthatja őket. Felhívjuk figyelmét, hogy csak akkor válaszolunk közvetlenül önnek, ha mi kezeljük az ön személyes adatait. Ha egy kereskedő nevében adatfeldolgozóként járunk el, kérését továbbítjuk ahhoz a kereskedőhöz, aki az ön személyes adatainak az adatkezelője. Ha nem elégedett, jogában áll panasszal élni az illetékes adatvédelmi hatóságnál. A SumUp teljes mértékben együtt fog működni az ilyen kivizsgálások során, és törekedni fog minden kérdés lehető legteljesebb megválaszolására. Az egyes országok illetékes hatóságai megtalálhatók az Európai Bizottság weboldalán: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Marketingkommunikációról való leiratkozás

A SumUp vagy a SumUp kereskedőinek marketinggel kapcsolatos kommunikációit az üzenet alján található lemondási vagy leiratkozási utasításokat követve, vagy a [email protected] e-mail-címre küldött üzenetben mondhatja le, amennyiben ezeket a marketingközléseket a SumUp küldi önnek. Előfordulhat, hogy ezt követően is kapni fog a szolgáltatással kapcsolatos és egyéb, nem marketing célú e-maileket.

SumUp.io fiókja törlése

Ha törölni kívánja az Alkalmazását, azt bármikor megteheti. Felhívjuk figyelmét, hogy az Alkalmazás törlésével nem törlődnek automatikusan az adatai, és nem deaktiválódik a fiókja. Ha ön 2 évnél hosszabb ideig nem aktív az Alkalmazásban, előfordulhat, hogy töröljük fiókját. Felhívjuk figyelmét, hogy ha be szeretné zárni a fiókját, és adatait véglegesen törölni szeretné, kapcsolatba kell lépnie velünk.

A jelen Adatvédelmi szabályzat változásai

Jelen Adatvédelmi szabályzatot időről időre módosítjuk egy felülvizsgált verzió közzétételével és a fenti „Utolsó frissítés” szakasz frissítésével. A felülvizsgált változat a közzététel időpontjában lesz hatályos. Az adatok felhasználását érintő lényeges változásokról ésszerű időben értesítjük önt, ha lehetséges, e-mailben is, amennyiben megadta nekünk e-mail-címét. Ha nem ért egyet ezekkel a változtatásokkal, fiókját és/vagy az alkalmazást bármikor törölheti. Amennyiben folytatja az Alkalmazás használatát, azzal hozzájárulását adja a jelen Adatvédelmi szabályzat mindennemű módosításához.

Fordítások

Jelen adatvédelmi szabályzat angol változata minősül irányadónak. Jelen Adatvédelmi szabályzat fordítása vagy bármely más nyelvű változata kizárólag az ön kényelmét szolgálja. Jelen Adatvédelmi szabályzat angol verziója és bármely fordítása vagy más nyelvű változata közötti ellentmondás esetén az angol nyelvű változat lesz az irányadó.