Momsregistrering - Hvad er momsregistrering?

Momsregistrering er, når en virksomheder tilmelder sig moms.

Uanset om du er momsregistreret eller ej, kan du sende fakturaer med SumUp Fakturaer. Start nu og anvend moms på dine fakturaer.

Lav en faktura med eller uden moms med SumUp Fakturaer

En virksomhed skal lade sig momsregistrere, hvis virksomheden sælger varer eller ydelser, der er momspligtige. Her skal det dog siges, at hvis en virksomhed har en omsætning på under 50.000 kr. årligt, er virksomheden ikke forpligtet til at lade sig momsregistrere og hermed betale moms.

Hvilke virksomheder skal ikke momsregistreres?

Det er ikke kun virksomheder, der har en omsætning på under 50.000 kr. årligt, der ikke skal betale moms. Det gælder også virksomheder, der arbejder inden for visse brancher. Det er eksempelvis virksomheder såsom banker, forsikringsselskaber, uddannelsesinstitutioner og lignende, der også er fritaget for moms.

Selvom virksomheder, der har en omsætning på under 50.000 kr. årligt, ikke er forpligtet til at lade sig momsregistrere, har virksomheden stadig muligheden for at gøre det.

Hvilke fordele er der ved at lade sig momsregistrere?

Selvom en virksomhed har en omsætning på under 50.000 kr. årligt, kan der stadig være fordele i at lade sig momsregistrere helt frivilligt. Det er nemlig sådan, at hvis virksomheden alligevel lader sig momsregistrere, kan virksomheden trække visse udgifter fra i SKAT, hvilket i sidste ende kan spare virksomheden for penge.

Oftest lader virksomheder med en lille omsætning sig momsregistrere, hvis de alligevel handler med andre momsregistrerede virksomheder. Ved at gøre det kommer der en ligevægt mellem den indgående moms og den udgående moms.

Hvordan kan en virksomhed blive momsregistreret?

For at blive momsregistreret skal det gøres via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor man skal tilmelde virksomheden til moms på Virk.dk. Ved at logge på med Erhvervs NemId skal der blot udfyldes en registreringsblanket, som skal sendes digitalt, hvorefter den skal godkendes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Når registreringen er gået igennem, er virksomheden fra det øjeblik forpligtet til at betale moms og hermed lave momsindberetninger til SKAT. Hvor ofte en virksomhed skal indberette moms afhænger af, hvor stor en omsætning virksomheden har.

  • Omsætter virksomheden for 0-5 mio. kr. over en 12-måneders periode, skal virksomheden lave momsafregning hvert halve år

  • Omsætter virksomheden for 5-50 mio. kr. over en 12-måneders periode, skal virksomheden lave momsafregning hvert kvartal

  • Omsætter virksomheden for over 50 mio. kr. over en 12-måneders periode, skal virksomheden indberette moms hver måned

Som en sidenote skal alle nye virksomheder indberette moms hvert kvartal de første 18 måneder af virksomhedens levetid.