CVR-nummer - Hvad er et CVR-nummer?

Et CVR-nummer er en virksomheds identifikationsnummer, og kommer af forkortelsen Det Centrale Virksomhedsregister.

De fleste virksomheder har et CVR-nummer, men det er ikke nødvendigt at have et CVR-nummer, når der skal sendes en faktura. I SumUp Fakturaer kan du designe dine egne fakturaer - også selvom du ikke har et CVR-nummer.

Skriv en faktura uden at have et CVR-nummer

Der er 8 tal i et CVR-nummer, og nummeret bliver brugt, når virksomheden skal identificeres over for eksempelvis kunder, myndighederne eller SKAT.

Hvordan får man et CVR-nummer?

For at få et CVR-nummer skal man ind på Erhvervssyrelsens hjemmeside. Her logger man ind med sit NemId og følger anvisningerne. Når du får et CVR-nummer, bliver du samtidig tilmeldt moms. Det er gratis at anskaffe sig et CVR-nummer.

Før man kan få et CVR-nummer, er det dog vigtigt at vælge, hvilken virksomhedsform man vil have i sit firma. Man skal altså vælge blandt følgende:

  • Enkeltmandsvirksomhed

  • Personlig ejet mindre virksomhed

  • Anpartsselskab

  • Aktieselskab

  • Interessentskab

  • Iværksætterselskab (Denne virksomhedsform vil fra 15. oktober 2021 ikke længere være mulig at stifte.)

Skal en virksomhed have et CVR-nummer?

Det kræves næsten altid, at man har et CVR-nummer. Der findes kun én undtagelse, og det er, når virksomheden har en omsætning på mindre end 50.000 kr. over en 12-måneders periode. Dette betyder altså ikke, at du skal have et overskud på 50.000 kr., men du skal blot sælge varer for mere end 50.000 kr.

Den eneste virksomhedsform som ikke er tilladt at omsætte for mere, end 50.000 kr., er personlig ejet mindre virksomheder.

Hvis omsætningen løber op over de 50.000 kr, eller man forventer, at det vil ske, skal virksomheden momsregistreres og have et CVR-nummer.

Hvad kan man bruge et CVR-nummer til?

Fra en kundes synspunkt, kan et CVR-nummer bruges til at finde oplysninger om virksomheden. Hvis man som en virksomhed skal sende en faktura til en anden virksomhed, kan man ved hjælp af CVR-registret finde de nødvendige oplysninger.

Selvom man har en virksomhed, der ikke omsætter for mere end 50.000 kr. årligt, kan det være en god idé at få et CVR-nummer alligevel. Udadtil kan det nemlig virke mere professionelt at handle hos en virksomhed, der har et CVR-nummer.

Lav professionelle fakturaer med SumUp Fakturaer