Hvilke fradrag kan man få i en virksomhed?

Der findes en lang række fradrag, man som virksomhed kan være berettiget til, og hvis man er, kan man trække det fra i skat. Dette gør, at man kan spare en del penge, og derfor er det en god ide at sætte sig ind i, hvilke mulige fradrag man kan få. Du kan også tage fat i din revisor, der kan hjælpe med blandt andet, hvilke fradrag du kan få.

Skriv en faktura med SumUp Fakturaer

Som grundregel kan man fratrække de udgifter, der har været med til at "erhverve, sikre og vedligeholde indtægten". I denne artikel vil de 5 mest almindelige fradrag blive gennemgået, men der findes en lang række af fradrag, virksomheder kan være berettiget til.

Fradrag ved kørsel i privat bil

Man kan få fradrag, hvis man har gjort brug af ens private bil for at ordne en opgave for egen virksomhed. Det kan eksempelvis være, hvis man har kørt ud til en kunde for at afholde et møde eller er kørt til et lager for at hente varer.

Fradraget kan kun fås, hvis alle omkostningerne til bilen betales fra ejerens private økonomi. Det er omkostningerne til benzin, forsikring af bilen og andre værkstedsregninger, der skal være betalt af ejeren.

Skattefri rejsegodtgørelse

Virksomheder kan få skattefri rejsegodtgørelse, hvis der er en arbejdsrelateret rejse, der varer over 24 timer og inkluderer minimum én overnatning. Der kan blive udbetalt 214 kr. pr. døgn for logi og 509 kr. pr. døgn for kost og småbehov.

Det er sådan, at man maksimum kan få fradrag for 28.000 kr. om året, så hvis man har rejseudgifter på eksempelvis 50.000 kr. årligt, vil man kun kunne få fradrag for de første 28.000 kr.

Fradrag ved brug af hjemmekontor

Mange selvstændige vælger i starten at arbejde hjemmefra, da det simpelthen er både nemmere og billigere end at skaffe en kontorplads et andet sted. Udover at det kan være nemmere, kan det muligvis også have en skattemæssig fordel, hvis der er en række krav, der bliver opfyldt.

Man skal kunne opfylde følgende krav:

  • Hjemmekontoret skal være indrettet som et sted, hvor man arbejder, og ikke som et privat værested

  • Hjemmekontoret skal anvendes i en væsentlig grad og ikke bare et par timer ugentligt

For at det første krav kan opfyldes, skal det være tydeligt, at rummet ikke bliver brugt i private sammenhænge. Det dur altså ikke, hvis værelset eksempelvis bliver brugt som et gennemgangsværelse, eller hvis hele familiens poolbord er placeret der. Det vil klart være en fordel, hvis værelset har sin egen indgang, eller hvis værelset er placeret afsides fra boligens andre rum.

For at det andet krav kan opfyldes, skal det være tydeligt at kontoret bliver brugt i en væsentlig grad. Med dette menes der, at virksomheden eksempelvis har kunder dagligt, der benytter lokalet - så bliver kontoret brugt i en væsentlig grad. Kravet kan dog være svært at opfylde, hvis firmaet også har en anden adresse, hvor behandlingerne eksempelvis finder sted. Her ville man ikke anse hjemmekontoret for at blive brugt i en høj nok grad til at få fradrag.

Hvilke udgifter kan trækkes fra i forbindelse med hjemmekontoret?

For at vide hvilke udgifter der kan trækkes fra, er det vigtigt at regne ud, hvor meget hjemmekontorets areal udgør af boligens samlede areal. Grunden til det er, at hvis hjemmekontoret eksempelvis udgør 15% af boligens samlede areal, er det muligt at få fradrag for 15% af de udgifter, der er til el og varme.

Det er dog ikke altid, at man kan trække disse udgifter fra. En virksomhed kan eksempelvis ikke trække vand-udgiften fra, hvis ikke at virksomheden bruger vand i den daglige drift - og her menes ikke at man drikker vand fra hanen. Det er eksempelvis, hvis man driver en frisørsalon hjemmefra, og man i den forbindelse bruger vand til at vaske hår på kunderne.

Fradrag hvis der gives gaver til ansatte

Der kan være mange årsager til, at man har lyst til at give sine ansatte en gave. De fleste ansatte får en gave, når det er jul, imens at andre også får i forbindelse med jubilæer, fødselsdage og runde fødselsdage.

Når en virksomhed giver en ansat en gave, kan udgiften trækkes fra, hvis den blot kategoriseres som driftomkostninger. Der findes hertil en lang række regler alt efter, hvor stort beløbet er, hvad gaven er samt i hvilken forbindelse gaven gives.

Fradrag i forbindelse med donationer til velgørenhed

Hvis din virksomhed donerer til velgørenhed, kan donationen blive trukket fra i skat. Fradragets værdi er 26%, men i 2020 kan en virksomhed maksimum få fradrag af 16.600 kr. Doneres der mere end det, er det kun de 16.600 kr., der kan trækkes fra i skat.

I praksis fungerer det sådan, at hvis virksomheden i forbindelse med donationen blot oplyser CVR-nummeret, får virksomheden automatisk fradraget.