Hvordan får jeg et CVR-nummer?

CVR-nummer er en forkortelse for Det Centrale Virksomhedsregister, hvor alle danske registrerede virksomheder kan findes. Hvis en virksomhed omsætter for mere end 50.000 kr. skal virksomheden have et CVR-nummer. Omsættes der for mindre, er det valgfrit.

Skriv en faktura uden at have et CVR-nummer

Det er forholdsvist nemt at få et CVR-nummer i Danmark, og på nuværende tidspunkt er der mere end 290.000 registrerede virksomheder. Ud af dem er hele 35% enkeltmandsvirksomheder, men også virksomhedsformen anpartsselskaber er populært blandt de danske iværksættere.

Vælg virksomhedsform før du får et CVR-nummer

Før at man kan ansøge om et CVR-nummer, er der en anden ting, der skal tages stilling til. Det største valg der skal træffes forinden er, hvilken virksomhedsform man ønsker, at virksomheden skal have.

Der er følgende virksomhedsformer at vælge i mellem:

 • Enkeltmandsvirksomhed

 • Personlig ejet mindre virksomhed

 • Anpartsselskab

 • Aktieselskab

 • Interessentskab

Mange vælger fejlagtigt at skøjte over denne beslutning for hurtigt, da de bare vil i gang. Det kan dog give bagslag, da de forskellige virksomhedsformer også har forskellige krav og betydninger for virksomhedens drift.

Derfor er det utrolig vigtigt at sætte sig inde i alle virksomhedsformer, så valget bliver så velovervejet som muligt. Hvis du føler, at valget er svært at træffe, kan det måske hjælpe at læse denne artikel omkring valg af virksomhed.

Få et CVR-nummer på nettet

Måden hvorpå man anskaffer sig et CVR-nummer er enkelt: man går på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Her er det vigtigt at have sit NemId klart, da virksomheden skal tilknyttes en privatperson. I de fleste tilfælde vil det også være opretteren af virksomheden, der vil stå som firmaets ejer fremover.

Guide til at få et CVR-nummer:

 1. Gå til Erhvervsstyrelsens hjemmeside

 2. Log ind med NemId

 3. Godkend betingelserne og klik 'Fortsæt'

 4. Vælg den virksomhedsform der ønskes

 5. Vælg branchekoden

 6. Udfyld resterende informationer om virksomheden

 7. Godkend registreringen og vent på, at registreringen bliver bekræftet af Erhvervsstyrelsen

Alt efter hvilken virksomhedsform der vælges, kan der gå op til 14 dage før, at CVR-nummeret bliver sendt ud. Typisk går der 14 dage før, at enkeltmandsvirksomheder og personlig ejet mindre virksomheder får deres CVR-nummer. Med de andre virksomhedsformer går der oftest ikke mere end 24 timer.

Brug SumUp Fakturaer som enkeltmandsvirksomhed