Index malých podnikateľov
2019

Malí podnikatelia nie sú len pilierom európskeho hospodárstva – sú kľúčoví aj pre miestnu ekonomiku. Do komunít, v ktorých pôsobia, bytostne patria a prispievajú k sociálnej mobilite, zvyšujú konkurenciu a prepájajú vidiecke a mestské oblasti. Štruktúra malých podnikov je flexibilná a agilná, a to až do takej miery, že často dokážu predstihnúť aj veľké korporácie a lepšie zareagovať na zmeny nálady zákazníkov, nové požiadavky trhu a meniace sa trendy.

V celej Európe sú podnikatelia pripravení súperiť s veteránmi, ktorí na trhu pôsobia dlhodobo. V niektorých krajinách a mestách sú však malí podnikatelia podporovaní viac ako v iných. V Indexe malých podnikateľov, ktorý pripravila spoločnosť SumUp, nájdete prehľad európskych miest, v ktorých sú podmienky na podnikanie priaznivejšie. Zamerali sme sa na aktuálny stav malých podnikov v najväčších mestách Európy, a to vrátane podmienok na trhu s nehnuteľnosťami, stimulov od tretích strán a súvisiacej podpory.

„Byrokracia a zložitá hierarchia ambicióznych ľudí unavuje, takže sa v rámci svojho podnikania snažia byť agilní, prispôsobiví a zameraní na potreby zákazníkov,“ uviedol Marc Alexander Christ, spoluzakladateľ spoločnosti SumUp. „V SumUp vieme, že podnikateľ musí byť dostatočne húževnatý a motivovaný, aby prekonal prekážky, na ktoré naráža na začiatku alebo počas toho, ako sa snaží expandovať. Medzi faktory, ktoré dokážu mnohé veci zjednodušiť, patrí aj rýchly a jednoduchý spôsob platby. Malým podnikateľom preto ponúkame riešenia, ktoré sú transparentné a umožňujú bezproblémové spracovanie platieb."

Legenda

Malý podnik

🛍 Obchody

☕ Kaviareň/bar

🍴 Reštaurácia

💼 Obchodník

💅 Salón krásy

🚖 Taxi služba

Hustota osídlenia

👪 Na obyvateľa

📍 Na km²

Prenájom a predaj nehnuteľností

🔑 Dostupnosť

💵 Cena

Vládna podpora

💰 Dotácie

⚖ Dane

🚀 Iniciatívy

📈 Investície

Miesto Malý podnik Hustota osídlenia Prenájom a predaj
nehnuteľností
Apoio Governamental
# Cidade País Área População 🛍 🍴 💼 💅 🚖 👪 📍 🔑 💵 💰 🚀 📈 Total
1 Valencia Španielsko 135 792,055 3.00 9.36 9.00 6.45 8.00 7.73 6.00 9.27 7.09 7.09 9.16 5.18 5.08 5.05 10.00
2 Madrid Španielsko 606 3,198,645 9.64 9.91 9.82 9.27 9.64 9.82 4.91 8.91 9.73 3.00 9.16 5.18 8.98 5.05 9.91
3 Viedeň Rakúsko 415 1,867,582 9.27 9.18 9.27 8.36 9.09 8.64 4.18 7.82 9.64 3.36 9.25 5.18 9.35 3.18 9.82
4 Berlín Nemecko 1,030 3,520,031 9.82 9.64 9.73 9.55 9.82 9.27 3.91 6.27 9.82 3.18 6.63 3.18 9.72 6.93 9.73
5 Barcelona Španielsko 101 1,611,010 6.91 9.73 9.55 7.36 9.27 9.36 6.36 9.64 8.91 2.82 9.16 5.18 8.42 5.05 9.64
6 Varšava Poľsko 517 1,744,735 8.64 7.18 7.64 9.82 8.73 9.64 5.09 7.00 8.73 5.91 1.84 9.00 8.24 0.00 9.55
7 Essen Nemecko 210 582,624 9.45 5.00 7.09 9.00 7.91 2.64 8.82 8.82 6.82 7.27 6.63 3.18 3.60 6.93 9.45
8 Atény Grécko 412 664,046 9.36 8.00 8.00 2.09 4.64 9.73 9.64 8.36 4.55 8.55 7.75 3.55 9.26 2.88 9.36
9 Praha Česká republika 496 1,280,508 7.45 8.91 8.91 9.73 9.73 8.82 6.27 6.64 8.27 4.91 2.88 9.00 7.77 1.20 9.27
10 Birmingham Spojené kráľovstvo 599 1,085,810 8.73 9.09 6.09 8.73 9.36 5.09 5.73 5.09 8.00 4.36 4.94 9.00 9.07 9.51 9.18
11 Glasgow Škótsko 265 1,209,143 4.91 8.09 5.27 5.91 7.00 8.45 2.82 6.18 8.36 5.27 4.94 9.00 7.96 9.51 9.09
12 Düsseldorf Nemecko 224 612,178 8.91 6.09 8.09 9.09 8.18 4.91 8.55 8.73 7.27 4.64 6.63 3.18 6.20 6.93 9.00
13 Hamburg Nemecko 747 873,062 9.73 8.45 9.36 9.18 9.55 7.82 9.09 5.45 8.09 2.73 6.63 3.18 8.79 6.93 8.91
14 Sevilla Španielsko 141 698,040 3.64 9.55 8.36 4.36 5.91 7.09 5.91 9.00 6.36 6.55 9.16 5.18 3.41 5.05 8.82
15 Duisburg Nemecko 233 491,231 8.36 3.82 5.82 8.27 7.73 1.82 8.36 7.18 6.09 8.00 6.63 3.18 2.48 6.93 8.73
16 Paríž Francúzsko 105 10,460,118 9.91 9.82 10.00 9.91 9.91 9.91 1.55 9.91 10.00 1.27 2.69 1.45 9.81 8.02 8.64
17 Londýn Spojené kráľovstvo 1,738 8,135,667 10.00 10.00 9.91 10.00 10.00 10.00 3.18 7.27 9.91 0.00 4.94 9.00 10.00 9.51 8.55
18 Neapol Taliansko 117 972,130 1.64 6.91 7.45 2.73 7.09 6.73 2.18 8.18 7.55 6.64 7.47 6.00 9.54 2.48 8.45
19 Zürich Švajčiarsko 88 1,354,140 7.18 4.82 7.55 9.64 7.36 8.55 3.45 9.45 9.27 1.09 - 9.09 7.40 9.70 8.36
20 Miláno Taliansko 182 1,348,707 8.00 9.00 9.45 3.73 8.55 8.73 4.73 9.36 8.45 2.09 7.47 6.00 9.63 2.48 8.27
21 Mníchov Taliansko 1,508 2,869,113 9.55 8.27 9.09 8.18 9.18 7.91 9.18 7.91 7.64 1.73 6.63 3.18 8.89 6.93 8.18
22 Rím Nemecko 385 707,150 7.82 9.27 9.64 3.45 9.45 9.18 2.64 2.45 9.55 2.64 7.47 6.00 9.91 2.48 8.18
23 Turín Taliansko 130 888,683 3.36 5.55 7.36 3.18 7.82 5.64 2.45 7.73 7.18 6.73 7.47 6.00 8.33 2.48 8.00
24 Bukurešť Rumunsko 285 1,912,515 6.00 4.27 6.73 3.27 2.45 9.45 2.27 7.36 8.18 9.09 2.13 9.36 9.16 3.67 7.91
25 Liverpool Spojené kráľovstvo 200 552,267 3.73 8.82 4.91 7.91 8.91 5.36 6.91 7.64 5.45 5.36 4.94 9.00 7.03 9.51 7.82
26 Dortmund Nemecko 280 586,181 9.09 3.73 6.18 7.45 6.82 2.91 7.73 6.55 6.91 6.27 6.63 3.18 3.69 6.93 7.73
27 Štokholm Švédsko 382 1,562,136 6.73 7.82 7.82 7.64 8.09 9.09 3.00 6.09 9.18 1.82 3.06 6.36 8.05 9.90 7.64
28 Kolín nad Rýnom Nemecko 1,627 1,060,582 8.82 7.36 8.55 8.45 9.00 4.64 5.64 1.82 8.64 3.45 6.63 3.18 7.59 6.93 7.55
29 Frankfurt nad Mohanom Maďarsko 2,538 2,587,904 8.45 7.73 8.82 7.82 8.82 6.00 7.82 7.09 7.73 2.18 6.63 3.18 7.22 6.93 7.45
30 Budapešť Nemecko 314 732,688 9.18 6.00 8.27 3.55 4.73 8.91 1.45 1.36 9.45 7.91 3.25 1.55 7.96 2.68 7.45
31 Brusel Belgicko 1,517 1,550,299 5.73 7.64 8.73 5.09 7.18 4.82 1.73 1.45 9.36 3.82 10.00 3.36 7.68 3.37 7.27
32 Krakov Poľsko 327 755,471 6.36 5.73 4.36 7.09 6.36 8.36 5.00 5.27 6.00 7.64 1.84 9.00 4.80 0.00 7.18
33 Sofia Bulharsko 492 590,336 7.00 4.45 5.45 2.64 3.55 9.09 7.27 4.09 3.82 9.55 3.72 10.00 7.12 1.59 7.09
34 Lipsko Nemecko 196 560,472 8.18 4.64 5.36 5.82 5.00 3.09 6.18 6.91 6.64 6.91 6.63 3.18 3.32 6.93 7.00
35 Marseille Francúzsko 1,732 1,559,789 4.36 5.82 7.73 5.36 7.64 5.91 1.36 1.18 9.09 5.45 2.69 1.45 5.18 8.02 6.91
36 Drážďany Nemecko 298 543,825 7.36 3.91 4.73 6.09 5.45 2.36 5.55 4.91 6.45 7.18 6.63 3.18 3.04 6.93 6.82
37 Lyon Francúzsko 1,171 1,551,108 5.18 7.00 8.64 6.73 8.64 4.27 1.82 1.55 9.00 4.00 2.69 1.45 4.99 8.02 6.73
38 Edinburgh Škótsko 125 482,005 7.55 7.91 5.91 4.82 6.27 6.64 8.27 9.09 5.00 2.91 4.94 9.00 6.94 9.51 6.64
39 Bochum Nemecko 145 364,742 6.55 2.18 2.91 7.27 4.27 1.45 6.82 6.82 5.09 8.82 6.63 3.18 1.84 6.93 6.55
40 Amsterdam Holandsko 1,140 821,752 8.55 8.55 8.45 5.55 5.27 7.00 6.64 2.27 8.55 1.36 8.13 5.18 8.70 7.33 6.45
41 Lisabon Portugalsko 84 504,718 4.73 9.45 9.18 9.45 4.45 8.00 9.27 9.55 4.27 3.64 3.16 6.45 8.61 3.08 6.36
42 Dublin Írsko 318 544,107 5.82 8.36 6.64 6.18 7.55 9.55 9.45 8.00 5.64 1.18 2.22 5.18 8.52 9.60 6.27
43 Katovice Poľsko 165 302,397 7.73 3.18 1.91 9.36 6.18 4.45 9.55 8.55 2.09 9.64 1.84 9.00 1.28 0.00 6.18
44 Manchester Spojené kráľovstvo 630 256,984 6.27 8.73 6.55 8.91 8.45 4.55 9.82 3.27 2.27 3.73 4.94 9.00 9.44 9.51 6.09
45 Kodaň Dánsko 607 605,366 8.09 8.64 8.18 8.64 8.36 6.18 8.64 4.36 7.00 1.55 7.56 6.18 0.00 7.53 6.00
46 Leeds Spojené kráľovstvo 488 474,632 6.82 8.18 4.82 7.73 6.64 2.82 7.45 3.64 4.91 4.09 4.94 9.00 8.14 9.51 5.91
47 Leicester Spojené kráľovstvo 225 443,760 8.27 5.91 3.64 6.82 5.18 1.91 7.91 6.45 4.64 5.55 4.94 9.00 6.57 9.51 5.82
48 Poznaň Poľsko 262 540,365 5.00 2.27 2.55 8.09 7.27 7.55 6.09 5.64 4.73 8.09 1.84 9.00 4.06 0.00 5.73
49 Norimberg Nemecko 374 509,975 7.09 5.64 6.91 6.64 7.45 2.55 6.73 4.45 6.27 4.73 6.63 3.18 4.43 6.93 5.64
50 Stuttgart Nemecko 292 310,492 9.09 6.64 7.91 8.55 8.27 3.45 9.91 7.45 4.00 3.09 6.63 3.18 6.38 6.93 5.55
51 Toulouse Francúzsko 811 879,683 5.64 5.18 7.18 5.00 6.91 7.55 3.64 2.09 7.82 5.00 2.69 1.45 4.06 8.02 5.45
52 Malaga Španielsko 395 561,435 2.55 7.55 7.27 4.45 4.36 7.27 4.64 3.00 5.55 6.09 9.16 5.18 3.60 5.05 5.36
53 Bristol Spojené kráľovstvo 144 535,907 7.27 7.27 4.27 6.91 5.82 3.55 6.55 8.64 5.36 2.55 4.94 9.00 7.31 9.51 5.27
54 Cardiff Spojené kráľovstvo 102 335,145 7.64 6.73 4.00 5.64 5.36 4.09 8.91 9.18 3.00 4.27 4.94 9.00 5.92 9.51 5.18
55 Riga Lotyšsko 304 640,527 5.36 4.18 3.55 1.55 3.09 6.55 3.09 3.73 5.82 8.73 9.63 6.64 0.00 2.58 5.09
56 Haag Holandsko 114 1,022,256 6.64 4.00 5.55 4.73 4.00 2.55 1.91 8.27 8.82 2.45 8.13 5.18 5.55 7.33 5.00
57 Lodž Poľsko 293 696,708 6.09 2.09 2.18 2.55 2.91 8.18 3.36 4.64 5.73 9.36 1.84 9.00 2.86 0.00 4.91
58 Alicante Španielsko 202 227,415 5.45 6.45 5.73 4.18 2.64 5.45 9.36 5.73 2.00 8.27 9.16 5.18 2.11 5.05 4.82
59 Wakefield Spojené kráľovstvo 339 340,800 5.36 6.82 2.00 7.18 5.73 0.00 7.36 3.55 3.18 7.00 4.94 9.00 - 9.51 4.73
60 Helsinki Fínsko 680 631,695 6.45 6.36 5.18 5.18 6.09 5.27 4.55 2.18 7.36 2.00 9.53 6.64 6.47 8.12 4.64
61 Antverpy Belgicko 204.5 718,730 4.18 5.45 6.45 4.27 4.55 1.36 2.36 4.73 7.45 5.09 10.00 3.36 5.82 3.37 4.55
62 Brémy Nemecko 405 557,464 6.18 3.00 5.09 6.36 6.73 1.55 4.45 2.73 6.55 5.82 6.63 3.18 3.88 6.93 4.45
63 Vilnius Litva 401 544,386 2.64 2.73 3.18 1.64 1.91 5.73 2.00 1.64 5.18 8.18 3.44 9.55 5.27 3.87 4.36
64 Bilbao Španielsko 18 351,355 4.00 7.45 4.45 5.27 5.09 6.45 8.00 9.73 3.55 4.55 9.16 5.18 1.74 5.05 4.27
65 Janov Taliansko 244 585,128 5.09 6.18 6.36 2.45 4.82 4.00 3.27 4.55 5.27 6.18 7.47 6.00 5.45 2.48 4.18
66 Oslo Nórsko 454 634,293 4.64 4.91 6.09 8.00 6.55 6.09 4.82 3.09 6.73 1.64 - 6.18 6.01 7.43 4.09
67 Sheffield Spojené kráľovstvo 167 255,755 3.45 6.55 3.00 7.55 4.91 3.91 8.45 5.91 2.18 5.73 4.94 9.00 6.85 9.51 4.00
68 Palermo Taliansko 159 674,085 1.91 2.91 3.91 2.18 3.00 1.64 0.00 2.36 5.91 7.73 7.47 6.00 7.49 2.48 3.91
69 Hannover Nemecko 218 259,749 5.91 4.36 5.64 6.27 6.45 3.27 9.00 5.55 3.27 5.64 6.63 3.18 4.62 6.93 3.82
70 Murcia Španielsko 1 437,665 1.09 2.64 2.09 3.91 1.82 3.73 1.18 10.00 4.36 8.36 9.16 5.18 1.93 5.05 3.73
71 Palma de Mallorca Španielsko 209 402,045 3.82 7.09 7.00 3.82 3.27 7.36 7.09 5.82 3.91 4.18 9.16 5.18 3.78 5.05 3.64
72 Bielefeld Nemecko 257 333,090 5.55 1.82 2.27 4.64 3.18 1.18 5.18 3.36 4.45 8.45 6.63 3.18 1.74 6.93 3.55
73 Solún Grécko 112 315,196 3.09 3.55 3.82 3.00 1.73 6.27 5.27 6.36 1.82 9.45 7.75 3.55 5.64 2.88 3.45
74 Córdoba Španielsko 1,255 328,325 1.18 5.09 3.27 3.64 2.82 3.64 2.73 0.00 2.91 10.00 9.16 5.18 1.09 5.05 3.36
75 Las Palmas Španielsko 101 381,270 3.27 3.27 4.55 2.91 2.55 8.09 5.82 8.45 3.64 6.00 9.16 5.18 2.48 5.05 3.27
76 Tallinn Estónsko 159 426,538 2.27 2.55 2.64 1.82 1.45 5.82 2.55 3.91 4.09 6.82 9.44 9.64 4.25 10.00 3.18
77 Göteborg Švédsko 204 581,821 4.55 3.64 4.18 4.00 4.18 7.18 3.82 5.36 6.18 3.55 3.06 6.36 4.71 9.90 3.09
78 Gdansk Poľsko 262 219,072 4.09 3.09 2.45 8.82 3.73 7.64 9.73 5.18 1.55 7.82 1.84 9.00 2.48 0.00 3.00
79 Štetín Poľsko 310 404,461 4.82 1.64 1.36 6.00 2.27 6.82 5.36 3.45 3.09 9.18 1.84 9.00 1.56 0.00 2.91
80 Bratislava Slovensko 530 424,428 7.91 5.36 5.00 3.09 3.91 5.55 7.55 2.55 3.73 6.45 0.00 9.00 5.36 1.30 2.82
81 Rotterdam Holandsko 319 307,001 4.45 4.73 4.09 5.73 3.36 5.18 7.18 2.91 4.82 2.36 8.13 5.18 6.29 7.33 2.73
82 Coventry Spojené kráľovstvo 81 325,949 1.73 4.55 1.73 7.00 4.09 3.82 4.36 7.55 2.82 1.91 4.94 9.00 4.90 9.51 2.64
83 Temešvár Rumunsko 131 306,462 1.27 1.27 1.18 1.27 1.09 8.27 4.09 5.00 1.73 9.73 2.13 9.36 3.23 3.67 2.55
84 Florencia Taliansko 102 382,533 1.82 6.27 6.82 2.82 6.00 3.36 4.00 6.73 3.36 4.45 7.47 6.00 6.75 2.48 2.45
85 Kluž Rumunsko 180 303,047 2.18 2.00 1.82 1.45 1.36 6.91 4.27 3.82 1.64 9.27 2.13 9.36 4.15 3.67 2.36
86 Nice Francúzsko 744 941,777 2.45 4.09 6.27 4.09 5.55 2.27 1.09 1.27 7.91 3.27 2.69 1.45 3.13 8.02 2.27
87 Utrecht Holandsko 99 171,620 3.55 2.36 2.36 5.45 2.00 2.09 8.18 6.00 2.36 2.27 8.13 5.18 4.34 7.33 2.18
88 Bologna Taliansko 180 387,515 2.91 5.27 4.64 2.36 5.64 3.27 3.73 4.27 3.45 5.18 7.47 6.00 6.66 2.48 2.09
89 Lublin Poľsko 147 157,574 2.73 1.36 1.27 4.55 2.36 5.00 8.09 4.18 1.18 8.91 1.84 9.00 1.37 0.00 2.00
90 Plovdiv Bulharsko 102 343,424 2.09 1.45 1.64 1.18 1.55 4.36 2.09 4.00 1.91 9.91 3.72 10.00 2.67 1.59 1.91
91 Nikózia Cyprus 111 330,000 3.18 1.91 3.36 1.36 2.18 2.18 2.91 4.82 2.73 7.36 9.34 9.73 1.56 3.97 1.82
92 Ľubľana Slovinsko 164 279,631 2.45 3.45 2.73 2.00 1.64 4.18 3.55 3.18 2.55 6.36 9.72 9.00 4.62 2.98 1.73
93 Varna Bulharsko 238 162,170 1.36 1.55 1.55 1.73 1.18 6.36 6.45 2.00 1.09 9.82 3.72 10.00 2.21 1.59 1.64
94 Kaunas Litva 157 295,269 1.55 1.27 1.45 1.09 1.27 3.00 1.27 1.73 2.45 8.64 3.44 9.55 2.95 3.87 1.55
95 Bydgoszcz Poľsko 176 166,712 2.00 1.09 1.09 4.91 3.45 4.73 7.00 2.82 1.27 9.00 1.84 9.00 1.19 0.00 1.45
96 Bari Taliansko 203 325,271 1.45 2.82 2.82 2.27 3.82 1.09 1.64 1.91 2.64 7.55 7.47 6.00 5.73 2.48 1.36
97 Luxemburg Luxembursko 51 114,303 2.82 1.73 3.73 1.91 2.09 2.73 8.73 8.09 1.36 1.45 9.81 3.64 6.10 5.15 1.27
98 Bonn Nemecko 1,295 318,809 3.91 2.45 3.45 6.55 3.64 1.73 5.45 1.09 4.18 4.82 6.63 3.18 2.67 6.93 1.18
99 Brno Česká republika 230 195,424 4.27 3.36 3.09 3.36 2.73 2.09 7.64 2.64 1.45 7.45 2.88 9.00 2.76 1.20 1.09
100 Valletta Malta 1 5,730 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 10.00 9.82 0.00 3.91 - 0.00 2.02 8.22 0.00

Metodika

Index malých podnikateľov 2019, ktorý pripravila spoločnosť SumUp, popisuje stav malého podnikania v Európe. Zamerali sme sa na štyri hlavné kategórie, ktoré nám umožnili získať komplexný prehľad o analyzovanej problematike. Index malých podnikateľov 2019 vychádza z výskumu nasledujúcich oblastí:

  • malé podniky – typ a celkový počet malých podnikov v danom meste
  • hustota – počet malých podnikov na obyvateľa a km²
  • prenájmy a nehnuteľnosti – možnosti získavania maloobchodných priestorov a ceny nájomného
  • externá podpora – finančné opatrenia a dotácie určené na podporu malého podnikania

Bodovanie

Každej kategórii sme pridelili body, ktoré nám po spočítaní umožnili zostaviť poradie jednotlivých miest v indexe. Bodovanie zohľadňuje rozdiely medzi jednotlivými typmi faktorov:

  • Pozitívne faktory: čím vyššia hodnota, tým lepší výsledok (obchody, kaviarne/bary, reštaurácie, remeselníci, salóny krásy, taxi služby, na obyvateľa, na km², dostupnosť, európske dotácie, iniciatívy, investície).
  • Negatívne faktory: čím vyššia hodnota, tým horší výsledok (ceny, dane).

V prípade priamych faktorov boli výsledky jednotlivých miest zoradené od najvyšších po najnižšie a mestá následne získali ekvivalentné hodnotenie na stupnici s maximom 10 podľa rovnice [1-(C-1)/(MAX(C)-1))*9+1]. V tejto rovnici sa C = príslušné mesto a výpočet *9+1 sa pridáva kvôli tomu, aby bol dosiahnutý počet bodov od čistej 0 po rovnú 10.

V prípade nepriamych faktorov boli výsledky jednotlivých miest zoradené od najnižších po najvyššie a mestá následne získali ekvivalentné hodnotenie na stupnici s maximom 10 podľa rovnice 1-(C-1)/(MAX(C)-1))*9+1. V tejto rovnici sa C = príslušné mesto a výpočet *9+1 sa pridáva kvôli tomu, aby bol dosiahnutý počet bodov od čistej 0 po rovnú 10.

Poradie

Celkové poradie bolo stanovené po tom, čo sme mali k dispozícii počty bodov. Váha jednotlivých kritérií pri stanovení celkového skóre bola nasledujúca: malé podniky (35 %), hustota (15 %), prenájmy a nehnuteľnosti (35 %), externá podpora (15 %).

Po zistení celkového skóre bola stupnica upravená tak, aby boli výsledky štandardizované. Výsledná stupnica tak mala rozpätie 1 – 10. Týmto spôsobom vzniklo poradie celkových skóre, pričom k najnižšiemu z nich bola priradená 0, k najvyššiemu bola priradená 10 a pomerná časť známok bola priradená k zostávajúcim hodnotám.

Mestá

Zoznam miest: Index malých podnikateľov 2019, ktorý pripravila spoločnosť SumUp, zahŕňa 100 európskych miest vybraných na základe počtu obyvateľov, a to vrátane všetkých hlavných miest v Európe bez ohľadu na členstvo v Európskej únii.

Počet obyvateľov: počet obyvateľov podľa najaktuálnejších údajov Štatistickej divízie OSN platných pre každé mesto.

Rozloha: rozloha mesta (km²) podľa údajov Štatistickej divízie OSN, webových stránok univerzít a Wikipédie.

Jednotlivé kategórie boli následne rozdelené na podfaktory.

V prípade malých podnikov boli skúmané nasledujúce kritériá:

Obchody: celkový počet obchodov v meste. Zdroj: OpenStreetMaps.

Kaviarne/bary: celkový počet kaviarní a barov v meste vypočítaný ako priemer z údajov podľa 3 rôznych zdrojov: OpenStreetMaps, Yelp a TripAdvisor.

Reštaurácie: celkový počet reštaurácií v meste vypočítaný ako priemer z údajov podľa 3 rôznych zdrojov: OpenStreetMaps, Yelp a TripAdvisor.

Remeselníci: celkový počet remeselníckych podnikov v meste vypočítaný ako priemer z údajov podľa 2 rôznych zdrojov: OpenStreetMaps a Yelp. Táto kategória zahŕňa: elektrikárov, inštalatérov, zámočníkov, tesárov a maliarov.

Salóny krásy: celkový počet podnikov, ktoré sa v meste venujú kozmetickým službám, vypočítaný ako priemer z údajov podľa 2 rôznych zdrojov: OpenStreetMaps a Yelp. Táto kategória zahŕňa: predajne kozmetiky, kaderníctva, masážne salóny, nechtové štúdia a tetovacie štúdiá.

Taxi služby: celkový počet taxíkov v tomto meste. Údaje boli získané zo správy „Study on passenger transport by taxi, hire car with driver and ridesharing in the EU“ (Štúdia osobnej prepravy vozidlami taxi, prenajatými vozidlami s vodičom a spolujazdou v EÚ), ktorú Európska komisia uskutočnila v roku 2016. V prípade miest, ktoré nie sú v správe zahrnuté, bol uskutočnený samostatný prieskum, pričom údaje boli získané z webových stránok štátnych úradov a z článkov zverejnených v médiách.

V prípade hustoty boli skúmané nasledujúce kritériá:

Na obyvateľa: počet malých podnikov na obyvateľa. Ide o percentuálny pomer počtu malých podnikov voči počtu obyvateľov mesta. Údaje o počte obyvateľov boli získané z posledného úradného sčítania.

Na km²: počet malých podnikov na km² vypočítaný z celkového počtu malých podnikov voči rozlohe mesta.

V prípade prenájmov a nehnuteľností boli skúmané nasledujúce kritériá:

Dostupnosť: výmera maloobchodnej plochy na osobu vypočítaná z výmery maloobchodnej plochy v danej krajine vydelenej počtom obyvateľov. Zdroj: štúdia GfK o kľúčových maloobchodných indikátoroch.

Cena: mesačný nájom za priestor s výmerou 85 m² vypočítaný ako priemer z údajov z 2 rôznych zdrojov: Expatistan a Numbeo.

V prípade externej podpory boli skúmané nasledujúce kritériá:

Európske dotácie: suma, ktorú Európska únia pridelila každej krajine v rámci programu EU COSME (Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov). Výsledok bol vyčíslený na obyvateľa.

Dane: percento príjmov spoločnosti, ktoré je zo zákona potrebné odviesť štátu. Zdroj: daňové prehľady PWC.

Iniciatívy: celkový počet používateľov sociálnych médií v danom meste, ktorí sa označujú za „malých podnikateľov“ a celkový počet používateľov sociálnych médií v danom meste, ktorí sa „zaujímajú“ o „témy súvisiace so start-upmi“, napr. o predajne začínajúcich firiem. Sledované na základe údajov o digitálnom správaní meranom ako „záujem“.

Investície: celkový rozvojový kapitál poskytnutý štátom. Údaje boli získané v amerických dolároch, pochádzajú z roku 2017 a boli prepočítané podľa aktuálnych výmenných kurzov (USD na € = 0,83). Zdroj: Venture Investment Data Review. Výsledok bol vyčíslený na obyvateľa.