Ajándékkártya kiegészítő felhasználási feltételek

Az alábbiakban ismertetett SumUp ajándékkártya szolgáltatások (a továbbiakban: „ajándékkártya szolgáltatások”) használatával Ön elismeri, hogy a SumUp szolgáltatásaink használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek („Feltételek”), az itt lévő, ajándékkártyák használatára vonatkozó kiegészítő feltételek („Ajándékkártya feltételek”), valamint az ajándékkártya szolgáltatásokra vonatkozó összes többi feltétel és irányelv kötelező hatályú Önre nézve. Ha vállalkozása céljára használja az ajándékkártya szolgáltatásokat, akkor beleegyezik, hogy elfogadja jelen ajándékkártya feltételeket. Ha a jelen dokumentum másképp nem rendelkezik, a nagybetűs "feltételek" ugyanazt jelenti, mint ahogy a Feltételekben szerepel".  

Ajándékkártya szolgáltatások

Ajándékkártya szolgáltatásaink lehetővé teszik, hogy Ön online ajándékkártyákat („ajándékkártyák”) kínáljon és adjon el ügyfeleinek, amelyeket az ügyfél a SumUp fizetésfeldolgozó szolgáltatásával rendelhet meg és fizethet ki. Az ajándékkártya szolgáltatásokkal az ajándékkártyák ügyfelek részére történő értékesítéséhez mobil fizetési linkeket hozhat létre és küldhet el. Az ajándékkártya csak elektronikus úton kerül kézbesítésre, és előfordulhat, hogy csak a rendelés leadását követő néhány órával később kézbesítjük. A SumUp fenntartja a jogot, hogy bármilyen okból késleltesse vagy elutasítsa az ajándékkártyák vásárlását. Az összes kiállított ajándékkártyát megtalálhatja a tranzakció előzményekben, mint befejezett tranzakciót. A kibocsátott ajándékkártyák, az ajándékkártya tulajdonosok, az ajándékkártya összegek és az ajándékkártya felhasználás nyomon követése az Ön feladata. Az ajándékkártyákat kizárólag az EGT-ben, az Egyesült Királyságban vagy Svájcban kínálhatja az ügyfeleknek, a weboldalunkon elérhető, az SumUp által támogatott területek listájának megfelelően. Ön vállalja, hogy megfizeti az ajándékkártya szolgáltatások használatáért fizetendő díjakat, a weboldalunkon időről időre közzétettek szerint. 

Ha az ajándékkártya szolgáltatásokat használva Ön ajándékkártyákat kínál ügyfeleinek, akkor Ön (és nem a SumUp) az ajándékkártyák kibocsátója és adminisztrátora, és Ön felel az áruk vagy szolgáltatások nyújtásáért az Ajándékkártya feltételeknek megfelelően. Az ajándékkártyák csak közvetlenül Önnél válthatók be. Az ajándékkártyákon nem engedélyezheti a visszatérítést vagy visszafizetést, kivéve a fogyasztók törvényi jogaival összhangban. Az ajándékkártyák nem fizetési eszközök, és Ön nem eszközölhet készpénz visszatérítést vagy készpénzfizetést az ajándékkártyákról, kivéve, ha ezt alkalmazandó törvény előírja. A kibocsátás napjától számított harminchat (36) hónapnál hosszabb ideig érvényes ajándékkártyákat nem állíthat ki. 

Ön nem jogosult 1000 GBP-t meghaladó (vagy ennek megfelelő más pénznemben kifejezett) értékű ajándékkártya kibocsátására, illetve a korábban már kibocsátott ajándékkártya értékének növelésére, hogy az meghaladja az egy nap alatt kifizetett 1000 GBP-t. Ön egy nap alatt egy személy részére nem jogosult 5000 GBP-nél nagyobb értékben ajándékkártyát kibocsátani. Ha egy vásárlás meghaladja az ügyfél ajándékkártya egyenlegét, az ügyfél a fennmaradó összeget egy másik fizetési módszer alkalmazásával kell, hogy kifizesse. Abban az esetben, ha számláját lezárják, felfüggesztik vagy megszüntetik, az ajándékkártyák fel nem használt egyenlegének az ügyfelek számára elérhetőnek kell maradnia

Az összes ajándékkártya és a kapcsolódó alapok az Ön kizárólagos tulajdonát képezik. Az ajándékkártyák értékesítésével, az ajándékkártyák használatával vagy visszaélésével, valamint az ajándékkártyákból eredő vagy azokkal kapcsolatos bármely harmadik fél általi követelésért kizárólag Ön felel. Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön felelős az ajándékkártyáival kapcsolatos minden igény kezeléséért. Az Ön ajándékkártyáival kapcsolatos minden panasszal, kérdéssel és megjegyzéssel Önnek kell foglalkoznia és azokat Önnek kell kezelnie (pl. visszatérítések, promóciók, vevői elégedettség stb.). Továbbá kizárólag Ön felelős az ajándékkártyákkal kapcsolatos adókötelezettségeinek teljesítéséért és szükség esetén az ügyfelek értesítéséről a vonatkozó adókról.

Ha ajándékkártyáit harmadik fél platformján (például a Facebookon, a Instagramon vagy hasonló közösségi hálózaton) keresztül reklámozza a nyilvánosság számára, akkor kizárólag Ön felel azért, hogy betartsa ezen harmadik fél alkalmazandó feltételeit vagy követelményeit, és Ön kármentesíti és kártalanítja a SumUp-ot minden veszteségért, költségért, kárért vagy kötelezettségért, amelyek a SumUp-nál felmerülhetnek vagy fennállhatnak az Ön nemteljesítése miatt. 

Korlátozások 

Jelen ajándékkártya feltételek elfogadásával Ön megerősíti és elfogadja, hogy nem használja az ajándékkártya szolgáltatásokat olyan árukhoz, szolgáltatásokhoz vagy üzleti tevékenységekhez, amelyek a Feltételeinkben meghatározott korlátozott üzleti kategóriák hatálya alá tartoznak. Saját megítélésünk szerint fenntartjuk magunknak a jogot, hogy további tiltott tranzakciós vagy üzleti kategóriákat adjunk hozzá akár ezekhez az ajándékkártya felhasználási feltételekhez, a feltételekhez vagy elfogadható felhasználási feltételeket tegyünk közzé a SumUp weboldala Támogatóközpont részen. Továbbá megerősíti és vállalja, hogy betartja a harmadik fél általi, az ajándékkártyákat a nyilvánosság felé történő népszerűsítésére használt platformok által kiszabott korlátozásokat. A SumUp saját belátása szerint döntheti el, hogy az ajándékkártya szolgáltatások Ön általi használata a korlátozott üzleti kategóriák hatálya alá tartozik-e, és ezért nem felel meg a Feltételeknek vagy a jelen Ajándékkártya feltételeknek. Fenntartjuk a jogot minden olyan Fiók felfüggesztésére vagy felmondására, amely megsérti a fenti korlátozások bármelyikét. 

Jogszabályi megfelelés

Meg kell felelnie az ajándékkártyákra alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek , ideértve, de nem kizárólag, a kapcsolódó pénzkiadást, a fizetési szolgáltatásokat, az ÁFÁ-t és a fogyasztói jogokat, továbbá csak Ön felel, beleértve, de nem kizárólag a termékek és szolgáltatások minőségére, lejárati időre és díjakra, visszatérítésekre és visszafizetésekre, ügyfelekkel való szerződéskötésre, ügyfélszolgálatra és kommunikációra, valamint adatvédelmi törvényekre vonatkozó jogi megfelelést.

A SumUp feltételezi, hogy az ajándékkártyák ajánlásával Ön nem bocsát ki elektronikus pénzt az alkalmazandó e-pénzről szóló törvény értelmében, és nem is nyújt szabályozott fizetési szolgáltatásokat az alkalmazandó pénzforgalmi jogszabályok értelmében. A kétségek elkerülése végett az Ön kizárólagos felelősségébe tartozik az alkalmazandó jogszabályok felmérése, és annak eldöntése, hogy az ajándékkártyák kiajánlása vagy az ajándékkártya szolgáltatás igénybevétele igényel-e bármilyen engedélyezést vagy az illetékes hatóság engedélyét, vagy kapcsolódik-e hozzá bármilyen jelentési kötelezettség. A SumUp-nak nem felelőssége az ajándékkártyák kiajánlásával/az ajándékkártya szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos üzleti tevékenységeinek áttekintése, illetve a szabályozási kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás vagy tájékoztatás, ideértve, de nem korlátozva az e-pénzre vagy a fizetési szolgáltatásokra vonatkozó előírások betartását. 

Egyéb rendelkezések 

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az ajándékkártya és az ajándékkártya szolgáltatásokat bármikor, bármilyen okból módosításuk vagy megszüntessük, bármilyen értesítés nélkül. Az ajándékkártya szolgáltatás, az ajándékkártya szolgáltatások használata, illetve az ajándékkártya szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyetlen részét sem sokszorosíthatja, másolhatja, értékesítheti tovább vagy hasznosíthatja kifejezett írásbeli engedélyünk nélkül.

A SumUp nem köteles megakadályozni az ajándékkártya vásárlásával vagy eladásával kapcsolatos szolgáltatási hibákat, csalásokat vagy veszteségeket, és nem vállal azokért felelősséget. A SumUp nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jótállást az ajándékkártyákkal kapcsolatban, és a lehető legteljesebb mértékben elutasítja a garanciavállalást. Ön mentesíti a SumUp-ot (és annak társult és leányvállalatait, tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait és ügynökeit) az ajándékkártyák vásárlásával és használatával, illetve az ügyfelekkel fennálló vitákkal, illetve az alkalmazandó szabályozási követelmények be nem tartásával kapcsolatos mindennemű igényektől. 

Személyes adatok feldolgozása

Annak érdekében, hogy az ajándékkártya szolgáltatásokat a Kiegészítő feltételek alapján nyújthassa Önnek, a SumUp feldolgozza az ajándékkártya szolgáltatások ügyfeleinek személyes adatait. Jelen Adatvédelmi megállapodás („angolul Data Protection Agreement, vagy DPA”) szabályozza a személyes adatok feldolgozását a SumUp ajándékkártya szolgáltatásainak vagy a kapcsolódó szolgáltatásoknak a Kiegészítő feltételek értelmében történő nyújtása kapcsán, azok céljaira és érvényességi ideje alatt. Az Adatvédelmi megállapodás ("DPA”) az ajándékkártyák kiegészítő használati feltételeinek szerves részét képezi és annak hatálya alá tartozik.