Dodatni pogoji za uporabo darilnih kartic

Z uporabo storitev darilnih kartic SumUp, kot je opisano v nadaljevanju ("storitve darilnih kartic"), se strinjate, da vas zavezujejo splošni pogoji in določila družbe SumUp, določeni za uporabo naših storitev ("pogoji"), ti dodatni pogoji uporabe darilnih kartic ("pogoji darilnih kartic") ter vsi drugi pogoji in pravilniki, ki veljajo za storitve darilnih kartic. Če za svoje podjetje uporabljate storitve darilnih kartic, se strinjate, da sprejemate te pogoje darilnih kartic. Če v tem dokumentu ni drugače navedeno, imajo izrazi enak pomen, kot je določen v pogojih.  

Storitve darilnih kartic

Naše storitve darilnih kartic vam omogočajo ponudbo in prodajo darilnih kartic strankam na spletu ("darilne kartice"), ki jih stranka lahko naroči in plača s storitvijo obdelave plačil SumUp. S storitvami darilnih kartic lahko ustvarite in pošljete povezave za plačila prek plačilnih povezav ter na tak način darilne kartice prodate svojim strankam. Darilne kartice se dostavijo samo v elektronski obliki, pri dobavi lahko pride do zamude več ur po naročilu. SumUp si pridržuje pravico, da iz katerega koli razloga zakasni ali zavrne nakup darilnih kartic. Vse izdane darilne kartice lahko najdete kot zaključene transakcije v svoji zgodovini transakcij. Odgovorni ste za spremljanje izdanih darilnih kartic, lastnikov darilnih kartic, zneskov darilnih kartic in porabe darilnih kartic. Darilne kartice lahko ponujate samo strankam v EGP, Združenem kraljestvu ali Švici in ob upoštevanju seznama ozemelj, ki jih podpira SumUp, ki ga najdete na našem spletnem mestu. Strinjate se, da boste plačali naša nadomestila, ki veljajo za uporabo storitev darilnih kartic, kot so občasno objavljena na našem spletnem mestu. 

Če svojim strankam ponujate darilne kartice z uporabo storitev darilnih kartic, ste vi (in ne SumUp) izdajatelj in skrbnik vaših darilnih kartic in ste odgovorni za zagotavljanje blaga ali storitev v skladu s pogoji za uporabo darilnih kartic. Darilne kartice je mogoče unovčiti samo neposredno pri vas. Za darilne kartice ne smete dovoliti vračil ali povračil, razen v skladu z zakonskimi pravicami potrošnikov. Darilne kartice niso plačilni instrumenti in za darilne kartice ne smete zagotoviti vračila v gotovini ali dobropisa, razen če to zahteva veljavna zakonodaja. Darilnih kartic z veljavnostjo več kot šestintrideset (36) mesecev od datuma izdaje ne smete izdati. 

Niste upravičeni za izdajo darilne kartice, katere vrednost presega 1.000 EUR (ali njen ekvivalent v drugi valuti), ali dodajanje vrednosti na že izdano darilno kartico, katere vrednost presega 1.000 EUR, plačane isti dan. Niste upravičeni izdati darilnih kartic za več kot 5.000 EUR posamezni osebi v enem dnevu. Če nakup presega strankino stanje na darilni kartici, lahko stranka preostali znesek plača z drugim načinom plačila. V primeru, da je vaš račun zaprt, blokiran ali ukinjen, mora neizkoriščen preostanek vrednosti darilnih kartic ostati na voljo strankam.

Vse darilne kartice in z njimi povezana sredstva so samo vaša last. Vi prevzemate izključno odgovornost za kakršno koli jamstvo v zvezi s prodajo darilnih kartic, uporabo ali zlorabo vaših darilnih kartic in za kakršne koli zahtevke tretjih oseb, ki izhajajo iz vaše darilne kartice ali se nanašajo nanjo. Strinjate se, da ste izključno odgovorni za obravnavo vseh zahtevkov, povezanih z vašimi darilnimi karticami. Vse pritožbe, poizvedbe ali komentarje v zvezi z vašimi darilnimi karticami morate nasloviti in urejati sami (npr. vračila, promocije, zadovoljstvo strank itd.). Poleg tega ste izključno odgovorni za izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti v zvezi z darilnimi karticami in po potrebi za obveščanje strank o veljavnih davkih.

Če svoje darilne kartice javno oglašujete prek platforme tretjih oseb (kot je Facebook, Instagram ali podobno družbeno omrežje), ste izključno odgovorni za spoštovanje vseh veljavnih pogojev ali zahtev take tretje osebe in SumUp odvezujete odgovornosti in boste mu povrnili škodo za kakršne koli izgube, stroške, škodo ali obveznosti, ki se lahko pojavijo za SumUp ali jih ta utrpi zaradi vašega neskladnega ravnanja. 

Omejitve 

S sprejetjem teh pogojev za darilne kartice potrjujete in se strinjate, da storitev darilnih kartic ne boste uporabljali za blago, storitve ali poslovne dejavnosti, ki spadajo v področje omejenih poslovnih kategorij v skladu z našimi pogoji. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji dodajamo kategorije prepovedanih transakcij ali kategorij poslovanja z dodajanjem takšnih kategorij tem pogojem darilne kartice, pogojem ali pravilniku dovoljene uporabe, kar je objavljeno v Središču za podporo na našem spletnem mestu. Nadalje potrjujete in se strinjate, da boste ravnali v skladu s takšnimi omejitvami, ki jih določajo tretje platforme, ki jih lahko uporabite za promocijo svojih darilnih kartic v javnosti. SumUp lahko po lastni presoji odloči, ali vaša uporaba storitev darilnih kartic spada v področje omejenih poslovnih kategorij in zato ni v skladu s pogoji ali temi pogoji za uporabo darilnih kartic. Pridržujemo si pravico, da začasno onemogočimo ali ukinemo kateri koli račun, ki krši katero od zgornjih omejitev. 

Skladnost s predpisi

Ravnati morate v skladu z vsemi zakoni in predpisi, ki veljajo za vaše darilne kartice, med drugim tudi s tistimi, ki se nanašajo na izdajo denarja, plačilne storitve, DDV in pravice potrošnikov, in izključno ste odgovorni za ravnanje v skladu s predpisi, kar med drugim vključuje kakovost izdelkov in storitev, datume poteka veljavnosti in nadomestila, povračila in vračila, sklepanje pogodb s strankami, storitve za stranke in komunikacijo, ter zakoni o varstvu podatkov.

SumUp predvideva, da s ponudbo darilnih kartic ne izdajate elektronskega denarja v skladu z veljavno zakonodajo o e-denarju in ne zagotavljate reguliranih plačilnih storitev v skladu z veljavno zakonodajo o plačilnih storitvah. Da bi se izognili dvomom, je vaša izključna odgovornost, da ocenite veljavno zakonodajo in ugotovite, ali vaša ponudba darilnih kartic ali uporaba storitve darilnih kartic zahtevata kakršno koli obliko dovoljenja ali pooblastitev s strani pristojnega organa ter ali je zahtevano poročanje. SumUp ni odgovoren za pregled vaših poslovnih dejavnosti, povezanih s ponudbo darilnih kartic/uporabo storitve darilnih kartic, ali dajanje nasvetov ali drugo obveščanje o vseh regulativnih zadevah, kar med drugim vključuje ravnanje v skladu s predpisi za e-denar ali plačilne storitve. 

Druga določila 

Pridržujemo si pravico do spremembe ali ukinitve darilnih kartic in storitev darilnih kartic iz katerega koli razloga, brez predhodnega obvestila. Prepovedano je reproduciranje, podvajanje, kopiranje, prodaja, preprodaja ali izkoriščanje katerega koli dela storitve darilnih kartic, uporaba storitev darilnih kartic ali dostop do storitev darilnih kartic brez našega izrecnega pisnega dovoljenja.

SumUp ni dolžan preprečevati in ne odgovarja za kakršne koli izpade storitev, goljufije ali izgube, povezane z nakupom ali prodajo darilne kartice. Za darilne kartice SumUp ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih jamstev in se v največji možni meri odpoveduje vsem jamstvom. SumUp (in njegove podružnice in hčerinska podjetja, uradnike, direktorje, zaposlene in zastopnike) odvezujete kakršnih koli zahtevkov, povezanih s spori s strankami, povezanimi z nakupom in uporabo darilnih kartic, ali zaradi neupoštevanja veljavnih zakonskih zahtev. 

Obdelava osebnih podatkov

Za zagotovitev storitev darilnih kartic v skladu z dodatnimi pogoji SumUp obdeluje osebne podatke strank storitev darilnih kartic. Ta pogodba o varstvu podatkov ureja obdelavo osebnih podatkov za namene in v obdobju veljavnosti opravljanja storitev darilnih kartic SumUp ali povezanih storitev v skladu z dodatnimi pogoji. Pogodba o varstvu podatkov je sestavni del in predmet določb dodatnih pogojev uporabe za darilne kartice.