Νομική Σημείωση

Copyright 2019, SumUp EU Payments UAB. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.


SumUp EU Payments UAB

Konstitucijos Ave. 21C, 08130 Vilnius, Lithuania

Αρ. εγγραφής εταιρείας: 305074395

Δήλωση συμμόρφωσης και πιστοποιήσεις CE προϊόντος

Air CE Declaration of Conformity

Air UKCA Declaration of Conformity

Air Cradle CE Declaration of Conformity

Air Cradle UKCA Declaration of Conformity

3G+ CE Declaration of Conformity

3G+ UKCA Declaration of Conformity

3G+ Printer CE Declaration of Conformity

3G+ Printer UKCA Declaration of Conformity

Solo CE Declaration of Conformity

Solo Printer CE Declaration of Conformity

Τα τερματικά POS μας έχουν λάβει από μια σειρά ρυθμιστικών φορέων πλήρη πιστοποίηση, όπως: