Νομική Σημείωση

Copyright 2019, SumUp EU Payments UAB. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

SumUp EU Payments UAB

Konstitucijos Ave. 21C, 08130 Vilnius, Lithuania

Αρ. εγγραφής εταιρείας: 305074395

Δήλωση συμμόρφωσης και πιστοποιήσεις CE προϊόντος

Air CE Declaration of Conformity

Air UKCA Declaration of Conformity

Air Cradle CE Declaration of Conformity

Air Cradle UKCA Declaration of Conformity

3G+ CE Declaration of Conformity

3G+ UKCA Declaration of Conformity

3G+ Printer CE Declaration of Conformity

3G+ Printer UKCA Declaration of Conformity

Solo CE Declaration of Conformity

Solo Printer CE Declaration of Conformity

Pos Lite CE Declaration of Conformity

Τα τερματικά POS μας έχουν λάβει από μια σειρά ρυθμιστικών φορέων πλήρη πιστοποίηση, όπως: