Told - Hvad er told?

Told er en afgift, der kommer på varer og serviceydelser, som bliver importeret.

Det er vigtigt at lave korrekte fakturaer, når tolden skal beregnes. Her er det godt at bruge et faktureringsprogram såsom SumUp Fakturaer, der sørger for, at værdien på fakturaen er helt korrekt.

Der kommer told på en vare, når varen kommer uden fra EU. Der kan eksempelvis komme told på en vare, når du importerer fra lande, såsom Kina eller USA.

Hvornår skal jeg betale told?

Hvis du handler med lande udenfor EU, skal du betale told. På SKAT's hjemmeside kan du beregne, hvor meget told du skal betale, for en specifik vare. Her indtaster du varen, varens pris, moms, og andre relevante informationer.

Du skal derfor ikke: betale told, når du handler med andre EU-lande. Danmark er medlem af EU, og det gør, at Danmark frit kan handle med de andre EU-lande. EU har hermed lavet en toldunion.

Hvordan beregnes told?

I Danmark har vi et toldvæsen, som beregner varens samlede toldværdi. Den samlede toldværdi er omkostningerne for varerne, samt fragten og andre afgifter. Da der ofte forekommer en faktura eller en følgeseddel, beregnes varens værdi ud fra det, som står beskrevet på denne.

Hvis der ikke er en vedlagt faktura eller følgeseddel, skal tolderne vurdere, hvad varen er værd.

Når du eksempelvis importerer varer fra Kina, er det ikke sikkert, at de bliver fløjet direkte til Danmark. I mange tilfælde bliver varen først fløjet til eksempelvis Düsseldorf, hvorefter det bliver transporteret videre til Danmark. Düsseldorf vil i dette eksempel blive registreret, som indførelsessted, da det er her, at varen ankommer til EU.

Du skal derfor ikke betale told af den fragt, der foregår fra Düsseldorf til Danmark, og den fragtomkostning, skal derfor ikke regnes med i den samlede toldværdi.

Hvad skal jeg være opmærksom på med told?

Før du kan begynde, at importere varer uden for EU, skal du være opmærksom på én ting. Det er ikke nok, at din virksomhed er momsregistreret. Hvis du vælger at importere varer fra ikke-EU lande, skal din virksomhed tilmeldes, som importør hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Når dette er gjort, kan du starte importeringen.

Grunden til, at din virksomhed skal registreres som importør er, at SKAT ikke frigiver varerne før, at tolden er betalt. Varerne bliver knyttet til virksomhedens CVR-nummer så tolderne ved, hvilken virksomhed varerne tilhører.

En anden ting du skal være opmærksom på er at importerer du en vare, der koster under 80 kr., så skal du ikke betale told af den. Det skal dog siges, at de 80 kr. er varens pris inklusiv fragt. Der er visse varer, som du altid skal betale told af, og det er bl.a.: Tobak, spiritus, øl, vin, cigaretter og parfume.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler told?

Hvis du ikke betaler told, kan du blive straffet, med alt fra en bøde til fængselsstraf, alt afhængig af omfanget. Hvis dine varer, bliver taget i tolden, skal du betale den told, der kræves for, at du kan få dine varer udleveret. Told er hermed en udgift, når der importeres uden for EU.

Hvis du ikke betaler din told, får du gæld til det offentlige.