Vare - Hvad er en vare?

En vare er en ting, der handles med, og som kan købes og sælges.

Gør det nemt at sende fakturaer ved at oprette dine varer i SumUp Fakturaer - så bliver faktureringen også meget hurtigere.

Brug SumUp Fakturaer som faktureringsprogram

Oftest er en vare en fysisk ting, som man kan tage og føle på, og det modsatte af en vare er en ydelse. Det er typisk handelsvirksomheder og produktionsvirksomheder, der handler med varer.

Nogle virksomheder sælger deres varer direkte til kunden, hvor at andre virksomheder bruger andre virskomheder, som mellemled, til at sælge deres varer.

Forskellige varetyper

Der findes overordnet tre typer af varer, som hver især betegner, hvor i produktionen varen befinder sig. De tre varetyper er:

  • Råvarer: Råvarer betegner den gruppe af varer, der ikke er blevet behandlet i produktionen

  • Halvfabrikata: Halvfabrikata betegner den gruppe af varer, der er i gang med at blive behandlet i produktionen, men som endnu ikke er blevet et færdigt produkt

  • Produkt: Produkt betegner den gruppe af varer, der har gennemgået produktionen og er færdigproduceret. Et produkt kaldes også for en færdigvare

Nogle virksomheder sælger udelukkende råvarer, imens at andre virksomheder sælger halvfabrikata eller produkter. Råvarer er eksempelvis træ, kul, olie og sukker, der skal indgå i en videre produktion før, at de bliver solgt til forbrugerne. Der kan være virksomheder, der udelukkende sælger råvarer til andre virksomheder, så virksomhederne selv kan bruge dem i produktion.

Fastsætte pris på en vare

Det kan umiddelbart virke som en uoverskuelig opgave at fastsætte prisen på de varer, som man sælger, men der er rent faktisk metoder at gøre det på. De tre prisfastsættelser er: omkostningsbaseret prisfastsættelse, efterspørgselsbaseret prisfastsættelse og konkurrencebaseret prisfastsættelse.

Når prisen fastsættes på baggrund af omkostningerne, så tager man de variable omkostninger pr. vare og tillægger den ønskede profit. Lad os antage at en virksomhed bruger 600 kr. på at producere og markedsføre en vare og ønsker at tjene 300 kr. på selvsamme vare, så skal produktets pris være på 900 kr.

Hvis prisen fastsættes på baggrund af efterspørgsel, så kigger man på, hvor prisfølsom produktet er. Her kigger på man på, hvor meget efterspørgslen vil stige eller falde ved en forøgelse eller mindskelse af prisen. Man kan også gå til prissættelsen mere psykologisk, hvor man får varen til at fremstå billigere end den rent faktisk er.

Rigtig mange varer koster eksempelvis 89,95, da det er mindre end 90,00 kr. selvom, at forskellen på de to priser kun er 5 øre. Alligevel vil mange kunder synes, at forskellen er meget større end den egentlig er.

Sættes prisen efter konkurrence så sætter man ofte varens pris på samme måde som ens konkurrenter. Hvis man eksempelvis sælger en bestemt kjole, så kan man med fordel kigge på konkurrenterne og se, hvordan de prissætter selvsamme vare.

Produkter i SumUp Fakturaer

I SumUp har virksomheder mulighed for at oprette alle deres varer og ydelser i et varekartotek, hvor alle varerne/ydelserne kan ses. Ved at oprette alle enhederne så er det væsentlig hurtigere at sende en faktura.

Opret en vare i SumUp Fakturaer ved at følge disse trin:

  1. Log ind på din SumUp Profil

  2. Klik på 'Produkter' ude i venstre side og klik herefter på 'Nyt produkt' øverst

  3. Du skal nu udfylde produktets navn, nettopris og moms

  4. Det er valgfrit, om du vil lave en beskrivelse eller tilføje billede af produktet, men det kan være en fordel at gøre det alligevel

  5. Når de valgte oplysninger er indskrevet, så skal du klikke på 'Gem'

Du vil efterfølgende kunne se alle dine produkter, hvis du klikker på 'Produkter' ude i venstre side, og du kan i højre hjørne søge blandt alle dine produkter.