Hovedkort - Hvad er et hovedkort?

Et hovedkort er et skattekort, der tages i brug ved den primære indtægt.

Få styr på alle skattekortene og hvilket skattekort man skal vælge med SumUp Fakturaer.

Alle personer har et frikort, som er et beløb, man kan tjene uden at betale skat af beløbet. Når det beløb er opbrugt, bliver hovedkortet tages i brug, som der betales skat af. Det er typisk den primære indtægt, der kører over hovedkortet, og hvis man har en anden indtægt kører dette over bikortet.

Hovedkortet må kun bruges ét sted, hvor at bikortet kan bruges af flere arbejdsgivere.

Hvornår skal man bruge sit hovedkort eller bikort?

Der er som påpeget forskel på hovedkort og bikort, men det er ikke alle, der kommer til at bruge et bikort. Man bør vælge at bruge sit hovedkort, der hvor ens indtægt er størst, hvilket for mange er i et lønmodtagerjob. Derimod skal bikortet bruges der, hvor man skaber en supplerende indtægt.

Den supplerende indtægt kan for nogen være, hvis de har startet en ny virksomhed, som de er begyndt at tjene lidt penge på. For nogle studerende vil de typisk bruge hovedkortet til deres SU, og bikortet hvis de har en supplerende indtægt i form af studiejob.

Hvis du er fuldtids selvstændig, skal din indtægt fra virksomheden køre over hovedkortet, da det så vil være din primære indtægt.

Hvordan ændrer man sit hovedkort og bikort?

Som med alt andet så kan ens jobsituation ændre sig, og derfor har man mulighed for at ændre fra hovedkort til bikort og omvendt. Hvis man ønsker at ændre brugen af ens skattekort, skal man henvende sig til ens arbejdsgiver, som derefter skal foretage ændringen. Er man selvstændig, skal man selv sørge for at hente det nye skattekort hos skat, hvorefter ændringen finder sted.

Selve hovedkortet kan ændre sig i takt med, at man enten tjener mere eller mindre og gør brug af nye fradrag. Skal der ske en ændring af hovedkortet skal dette gøres i forskudsopgørelsen, hvor alle oplysninger omkring indtægt og trækprocent findes.

Hvilken skat skal man betale på hovedkortet?

Man betaler fuld skat på sit hovedkort når frikortet er opbrugt. Hvor meget der skal betales i A-skat afhænger af, hvad der står i forskudsopgørelsen, da det er her trækprocenten og frikortet står. I Danmark har man et progressivt skattesystem, hvilket betyder at jo mere man tjener, jo mere skal man betale i skat.

Det betyder, at hvis du har en høj indtægt, vil din trækprocent også være højere, end hvis du har en væsentlig mindre indkomst. Udover den almindelige skat betaler alle også et am-bidrag på 8%, som alle skal betale.

Det er kun muligt for én arbejdsgiver at bruge hovedkortet, da der vil blive betalt for lidt i skat, hvis flere bruger det.

Hvilke fradrag har man på sit hovedkort?

Der er en række fradrag, man kan gøre brug af, hvis man opfylder kravene for at gøre brug af det. Alle der er i arbejde, har som udgangspunkt et beskæftigelsesfradrag der er samme størrelse som frikortets beløb. Hvis man kan gøre brug af andre fradrag øges frikortets beløb automatisk. De mest typiske fradrag er:

  • Kørselsfradrag: Et fradrag man kan få, hvis man har 12 km. eller mere hver vej til arbejde

  • Beskæftigelsesfradrag: Et fradrag man kan få, hvis man har et job

  • Rentefradrag: Et fradrag man kan få, hvis man har optaget et lån

  • Håndværkerfradrag: Et fradrag man kan få, hvis man har købt visse håndværksmæssige ydelser

For at gøre brug af ovenstående fradrag, og de andre fradrag der findes, skal man selv gå ind og rette det på forskudsopgørelsen. Det er op til den enkelte at sørge for, at man aktiverer fradragene, og man må som alt andet ikke snyde, når det kommer til fradrag.