Frikort - Hvad er et frikort?

Et frikort er et skattekort, der bruges, hvis man har har en indkomst, der ikke kræver, at man betaler skat.

Som selvstændig er det vigtigt at vide, hvilket skattekort man skal bruge, så man ikke ender med et skattesmæk.

Alle mennesker kan få det, der kaldes et frikort, som gør det muligt at tjene en bestemt mængde penge uden at skulle betale skat af det. Det er først, når beløbet overstiges, at der skal betales skat af indtægten. Det er hovedkortet, der tages i brug, når frikortet er opbrugt.

Frikortet bruges oftest af unge, der lige har fået et fritidsjob, og som har en forholdsvis lav årlig indkomst, der holder sig inden for frikortets grænser. Frikortet kan derudover bruges af flere forskellige arbejdsgivere. Sammen med bikortet og hovedkortet udgør de de samlede skattekort.

Frikortets beløb fastsættes ud fra ens samlede indkomst, og er samme beløb som en persons samlede fradrag. Alle med et arbejde kan få et beskæftigelsesfradrag, men andre fradrag kan øge frikortets beløb.

Hvor meget skat betaler man på sit frikort?

Som nævnt betaler man ikke skat af ens indtægt, hvis indtægten ikke overstiger frikortets beløb. Der er ikke et fast beløb på alle danskeres frikort, da frikortets størrelse afhænger af, hvad der står i ens forskudsopgørelse.

Selvom der ikke betales skat af den indtægt, der kører over frikortet, så skal der stadig betales AM-bidrag, som er 8% af indtægten, der betales til arbejdsmarkedet.

Opret et frikort

Alle danskere får et frikort så snart, at de fylder 15 år, så det er kun, hvis man får et job før den alder, at man selv skal kontakte skat, som så kan oprette frikortet for en. Man kan tjekke, om man har et frikort eller oprette et ved at følge disse trin:

  1. Log ind på TastSelv

  2. Kig i forskudsopgørelsen og se om der står et frikortsbeløb - hvis der står et frikortsbeløb, så har du allerede et frikort, og du behøver ikke gennemgå resten af trinene

  3. Hvis der ikke stod et frikortsbeløb, er det fordi, at du ikke har udfyldt din forventede indtægt. Den forventede indtægt indtastes i felt 201

  4. I felt 366 skal du skrive, hvornår du startede med at arbejde, og afslut oprettelsen med at klikke på 'Beregn'

  5. Tjek tallene igennem og hvis alt ser rigtigt ud, skal du klikke på 'Godkend', hvorefter frikortet oprettes.

Du har nu aktiveret dit frikort!

Hvor meget må man tjene på et frikort?

Det er forskelligt fra person til person, hvor meget man må tjene på sit frikort, da det afhænger af den enkelte persons forventede indtægt for det kommende år. Derudover spiller diverse fradrag også en rolle, da fradrag er med til at hæve fribeløbet.

Man kan se, hvor meget man må tjene på frikortet ved at logge ind på TastSelv. Hvis man har et frikort, vil der stå et frikortsbløb, som er det beløb, man kan tjene på sit frikort. Bruger man derimod sit hovedkort, så vil beløbet stå som et fradrag i stedet. Tallet udgør det samme, men forskellen ligger bare i, hvilket skattekort der bruges.

Skal man bruge sit hovedkort eller frikort?

Hovedkort og frikort er ikke det samme, men der er dog en sammenhæng mellem dem. Man skal se frikortet som det kort, der bruges, hvis man har en meget lille indtægt, og som er så lav, at der ikke betales skat af den. Når frikortet overstiges bliver ens indkomst flyttet over på hovedkortet, hvor der bliver trukket A-skat af indkomsten.

Dog betaler man ikke fuld skat på hovedkortet, da der vil være et fradrag, som også kaldes fribeløbet. Man skifter automatisk fra frikort til hovedkort, når frikortet er opbrugt.