Bikort - Hvad er et bikort?

Et bikort er et skattekort, der tages i brug, hvis en person har flere indtægter.

Det er vigtigt at have styr på, hvilket skattekort man skal bruge, når man er selvstændig.

Det er ikke alle personer, der har eller gør brug af et bikort, da det kun tages i brug, hvis man har flere indtægter. Det kan eksempelvis være, hvis man arbejder som lønmodtager, men samtidig driver en mindre virksomhed ved siden af. Så vil bikortet tages i brug i den indtægt, der er mindst.

Bikortet udgør sammen med hovedkortet og frikortet en persons samlede skattekort. Det er muligt at bruge bikortet flere steder, hvis der er flere indkomster.

Hvilken skat betales på bikortet?

Modsat hovedkort betaler man fuld a-skat af sin indkomst, når indtægten kører over bikortet. Den skat man betaler på sit bikort hedder trækprocent, og trækprocenten er en individuel sats. Skatten på bikortet afhænger af, hvor høj en indkomst man har i løbet af året.

Hvis man har en trækprocent på 37% betyder det, at der bliver trukket 37% i skat på den indtægt, der kører over bikortet. Der er ikke et fribeløb på bikortet, da fribeløbet kun bliver brugt, når indtægten kører over hovedkortet.

Skal man bruge sit hovedkort eller bikort?

De fleste mennesker bruger kun deres hovedkort, hvis de har en supplerende indkomst. Unge mennesker på SU bruger eksempelvis deres hovedkort i forbindelse med SU og bruger så deres bikort til den supplerende løn igennem et studiejob. Nogen bruger dog deres hovedkort eller bikort omvendt alt efter, hvor deres indtægt er størst.

Hvis man er lønmodtager vil ens løn formodentlig gå over hovedkortet, da det er der, hvor man har et fribeløb. Man skal bruge hovedkortet der, hvor indtægten er højest, og man skal bruge bikortet der, hvor indtægten er lavest.

Hvordan ændrer man sit hovedkort og bikort

Det er muligt at ændre brugen af både hovedkort og bikort, hvis indkomsten ændrer sig. Det kan være, at man før har arbejdet fuldtid som lønmodtager, men at man går ned på deltid, da man er ved at gå selvstændig. Så er det muligt at bede sin arbejdsgiver om at bruge et andet skattekort.

Med det sagt er det ikke arbejdsgiverens ansvar, at der bliver brugt det korrekte skattekort, men man skal selv gøre dem opmærksom på skiftet og sørge for, at tingene er i orden. Arbejdsgiveren skal gå ind og hente det nye skattekort hos Skattestyrelsen, så det er vigtigt at fortælle grundigt, hvilket skattekort der skal tages i brug.

Hvis eksempelvis hovedkortet bruges to steder kan det ende med et stort skattesmæk, da man derfor betaler for lidt i skat. Derfor: vær opmærksom!

Hvad er forskellen på frikort og bikort?

Frikort er noget andet end bikort, da frikort er et beløb, man må tjene uden at betale skat af det. Frikortet kan ses som ens samlede fradrag. Hvis man tjener mindre end det beløb over en 14-dages eller måneds lang periode, betales der derfor intet skat. Man skal dog stadig betale am-bidrag af beløbet selvom det er skattefrit.

Frikortet bliver automatisk taget i brug så snart, at der kommer en indtægt. Hvor meget man betaler i skat, når frikortet er opbrugt bliver beregnet på forskudsopgørelsen. Det er på forskudsopgørelsen, at man kan se trækprocenten, samt hvor meget man har sat sin indkomst til det kommende skatteår.

Der er altså ikke noget frikort på ens bikort, da der betales fuld skat på bikortet.