Aktie - Hvad er en aktie?

En aktie udgør en ejerandel i et aktieselskab - altså en investering i selskabet.

Fakturering for kan for mange være svært, men hvis du vælger at bruge SumUp Fakturaer, så bliver faktureringen meget nemmere.

Antallet og størrelsen af en aktie indikerer, hvor meget af aktieselskabet, aktionæren ejer. Man kalder ejeren af en aktie for aktionær.

Hvordan får man en aktie?

Før du kan købe en aktie, skal du oprette dig hos en børsmægler. Hos børsmægleren opretter du et depot, som er der, hvor du laver en kontant indbetaling. Børsmægleren hjælper dig med at købe dine aktier, og når du har købt aktien placeres aktien i dit depot.

Børsmægleren fungerer som mellemled mellem dig og aktieholderen, altså sælgeren af den aktie, du vil lave en investering i. Børsmægleren hjælper dig ikke gratis, da der betales et gebyr. Gebyret afhænger af, hvilken børsmægler du benytter dig af. Nogen børsmæglere opkræver kun et beløb, hver gang du køber en aktie, hvor at andre også tager et gebyr for depotet.

Helt enkelt foregår selve købet ved, at du giver et bud på en aktie, og det bud bliver enten accepteret eller afvist. Accepteres buddet ryger aktien ind i dit depot.

Hvad får du, når du køber en aktie?

Når du køber en aktie i en virksomhed, køber du en del af virksomheden. Hvor stor en del af virksomheden du køber afhænger af, hvor mange aktier der er i virksomheden.

Du deler virksomheden med andre personer eller virksomheder, der også har købt en aktie. Hvis det går godt i aktieselskabet, og selskabet har et overskud kan virksomhedens ledelse og bestyrelse vælge at udbetale et udbytte til aktieholderne.

Hvordan tjener jeg penge på mine aktier?

Der er to grundlæggende måder, hvorpå du kan tjene penge på dine aktier:

Første scenarie: Bestyrelsen og ledelsen i selskabet vælger at udbetale et udbytte til aktieholderne. Her får du et kontant beløb udbetalt. Man betaler udbytteskat af udbyttet.

Andet scenarie: Du sælger din aktie, når aktien er steget i værdi. Modsat taber du penge, hvis din aktie er faldet i værdi.

Hvor mange aktier er der i en virksomhed?

En virksomhed bestemmer selv, hvor mange aktier de vil have. Virksomheden angiver en værdi pr. aktie, og ved at samle værdien af alle aktierne har man virksomhedens aktiekapital.

Nogen virksomheder har færre aktier til en højere pris. Modsat findes der virksomheder, der har mange aktier til en lavere pris. Det gør ingen forskel for dig, om du køber en aktie i en virksomhed, som har mange eller få aktier - det er værdien af din aktie, der tæller.

Lad os tage et eksempel:

Emma vil gerne købe en aktie i en virksomhed og hun har 10.000 kr. at gøre godt med. Hun finder, sammen med en børsmægler, frem til to virksomheder, der på sigt kan give et godt afkast: Virksomhed A og Virksomhed B. Begge virksomheder er det samme værd. Hos Virksomhed A kan hun få en aktie for 10.000 kr., og hos Virksomhed B kan hun få to aktier for 10.000 kr.

Bare fordi, at Emma hos Virksomhed B kan få to aktier i stedet for 1 aktie, betyder det ikke, at det er bedre for Emma at eje to aktier frem for en. Det betyder kun, at hos Virksomhed B er der flere aktier i omløb til en billigere pris end hos Virksomhed A.

Emma kan derfor selv vælge, hvilken virksomhed hun vil investere i, da en aktie sagtens kan være lige så meget værd som to aktier.