Hvordan laver du fakturaer til andre EU-lande?

Som selvstændig kan du komme ud for, at dine kunder ikke befinder sig inden for landets grænser. Det kan være, at du skal sælge dine produkter, eller yde en service, i et andet land. I denne artikel vil jeg gøre dig klogere på, hvordan du laver en faktura, som skal sendes til et andet EU-land.

Send en faktura til et andet EU-land

Ændre sprog og valuta i fakturaen

Det første du skal være opmærksom på er, at der kan være en sprogbarriere mellem dig og kunden. Det kan være svært for kunden at vide, hvad der faktureres for, hvis teksten på fakturaen er skrevet på et sprog, som kunden ikke forstår. Selvfølgelig kan teksten oversættes, men da der ofte er flere alternativer til ét enkelt ord, kan kunden misforstå, hvad der egentlig faktureres for.

Der kan også opstå uoverensstemmelser, når det kommer til beløbet på fakturaen. Valutakursen kan være forskellig fra dag til dag, og derfor er det en god ide, at man fakturerer i kundens egen valuta. Så hvis du eksempelvis sender en faktura til en kunde fra Østrig, er det en god idé at skrive fakturaens tekst på engelsk samt at angive beløbet i Euro.

Med SumUp Fakturaer kan du selv vælge, hvilken valuta der skal faktureres i. På den måde undgår du misforståelser mellem kunden og dig. Du kan derudover også ændre sproget i fakturaen.

Få styr på momsen når du skal sende en faktura

Når du skal sende en faktura, til et andet EU-land, er det vigtigt at have styr på momsen, da det til tider kan være lidt kompliceret. Jeg vil prøve at gøre det mere simpelt og gennemgå de situationer, som du kan komme ud for, når du skal fakturere en kunde i et andet EU-land.

Hvis din virksomhed ikke er momsregistreret

Hvis du driver en virksomhed, som ikke er momsregistreret, er det bedst at undlade moms på fakturaen. På den måde bliver kunden ikke forvirret, og begge parter undgår misforståelser. Du kan aktivt vælge, om moms skal fremgå af dine fakturaer eller ej, når du bruger SumUp Fakturaer.

Hvis du er momsregistreret og sælger produkter

Hvis du driver en momsregistreret virksomhed, som sælger produkter, skal du være opmærksom på, om du sælger til en virksomhed eller en privatperson.

Sælger du et produkt til en momsregistreret virksomhed i EU, skal du ikke opkræve moms på fakturaen. En virksomhed er momsregistreret, når virksomheden har et gyldigt EU momsnummer. Virksomheden er selv ansvarlig for at beregne og betale momsen efter eget lands momssats.

Hvis du sælger til en virksomhed, der ikke er momsregistreret, skal du opkræve moms på fakturaen.

Sælger du et produkt, til en privatperson inden for EU skal du, som udgangspunkt, opkræve moms. Du skal momsregistrere dig i landet, og momsbeløbet afhænger af momssatsen i det pågældende land. I visse tilfælde skal du ikke opkræve moms, og det er eksempelvis, hvis din omsætning er under 50.000 kr. årligt.

Hvis du er momsregistreret og sælger ydelser

Handler du med en virksomhed som ikke er momsregistreret, skal du opkræve moms efter dit eget lands momssats. Derimod, hvis du handler med en virksomhed, som er momsregistreret, skal du angive på fakturaen, at kunden betaler sit eget lands momssats.

Sælger du ydelser til en privatperson, skal du opkræve dit eget lands moms med mindre, at der sælges ydelser såsom: telekommunikationstjenester, spredningstjenester og elektroniske tjenester. Hvis der sælges en af de ovenstående tjenester, opkræves der moms efter kundens egen momssats.

Det er vigtigt at nævne, at der er flere undtagelser, når det kommer til, hvornår der opkræves moms, og hvornår der ikke gør. For at være på den sikre side, kan du altid rådføre dig med en revisor, før du kaster dig ud i det. Hellere tjek en ekstra gang end at lave ged i den.

Hvordan sikrer jeg mig, at min faktura overholder EU-kravene?

Hvis du allerede kender til de krav der er, når du sender en faktura til dine danske kunder, er du godt på vej. Din faktura til andre EU-lande skal indeholde følgende:

 • Fakturanummer 

 • Information på din virksomhed (navn, adresse, telefonnummer)

 • Information på din kunde (navn, adrese, telefonnummer)

 • Beskrivelse af vare og/eller ydelse

 • Varens pris

 • Varens antal

 • En dato på, hvornår fakturaen er sendt

 • En dato på, hvornår kunden senest skal betale

 • Det fakturerede beløb

Er din virksomhed momsregistreret? Hvis ja, så skal din faktura også indeholde følgende:

 • Din virksomheds momsnummer

 • Kundens momsnummer (gælder kun, hvis kunden er en virksomhed)

 • Hvilken momssats der bruges

 • Det beløb, som skal betales i moms.

 • Hvis momssatsen er 0%, skal der kort skrives, hvorfor den er på 0%.

Vi ved, at det kan være svært at finde rundt i, men nu er du forhåbentlig blevet lidt klogere på, hvordan du sender en faktura til et andet EU-land. Hvis du stadig sidder med spørgsmål, kan det være en ide at kontakte en revisor - så sikrer du dig, at tingene bliver gjort korrekt. Du kan lave fakturaer til andre EU-lande med SumUp Fakturaer.