Valuta - Hvad er valuta?

Valuta er betegnelsen, for den officielle møntfod i et land.

Ved hjælp af SumUp Fakturaer kan du udforme professionelle fakturaer, og selv bestemme, hvilken valuta du vil fakturere dine kunder i. Du kan nemt skrive en faktura på engelsk eller andre sprog.

Send en faktura i en anden valuta

Hvert land kan sagtens have sin egen møntenhed. I Danmark har vi danske kroner (DKK), og i Sverige har de svenske kroner (SEK). Der findes i alt 180 møntenheder.

Kan flere lande have samme valuta?

Det ses ofte, at flere lande benytter sig af den samme valuta. Den amerikanske dollar bliver blandt andet brugt i mere end 30 lande, og euroen bliver brugt i 19 lande.

Der er nogle fordele ved, at flere lande deler samme møntkurs. En af fordelene er, at landene kan reducere transaktionsomkostningerne for virksomhederne, og derudover er det nemmere for befolkningen, at rejse mellem landene.

Valutakurser

En valutakurs viser det antal af en valuta, der skal til for, at købe en enhed af en anden valuta. Oftest er valutakursen angivet således, at den viser hvor mange danske kroner, der skal til for, at købe 100 enheder, af en udenlandsk valuta.

Hvis valutakursen på euroen(EUR) er 750, betyder det, at der skal 750 DKK til, at købe 100 EUR.

Du kan finde de mest brugte valutaer på nationalbankens hjemmeside. Hvis du har behov for, at omregne en valuta til en anden, har de fleste banker en valutaomregner. Ellers kan du benytte dig af denne valutaomregner, der kan omregne dit betalingsmiddel, til en anden valuta.

Fast eller flydende valutakurs

Når man taler om valutakurser, kan denne være enten fast eller flydende.

  • Fast valutakurs: Valutakursen skal holde sig inden for en vis grænse uafhængigt af udbud og efterspørgsel.

  • Flydende valutakurs: Valutakursen bliver ændret af udbud og efterspørgsel.

Nationalbanken sørger for, at den danske krone bliver holdt stabil over for euroen - dette kaldes fastkurspolitik.

Valuta og regnskab

Når man skal aflægge regnskab, er det vigtigt, at alle poster står i samme valuta, så der ingen tvivl opstår. Ensformig måleenhed, er et af de grundlæggende forudsætninger, når en virksomhed skal aflægge årsrapport.

Lav en faktura til et andet land