Hvad gør du, hvis en kunde ikke betaler?

For det meste betaler kunder til tiden, hvis bare du sender en faktura med alle de nødvendige oplysninger, din kunde skal bruge, for at kunne gennemføre betalingen.

Send en faktura med SumUp Fakturaer

En gang imellem vil der dog være kunder der, af den ene eller anden grund, ikke overholder betalingsbetingelserne. Det betyder dog ikke, at du skal opgive at få betaling fra kunden.

Hvordan får du en kunde til at betale sin faktura?

Når du sender en faktura til kunden, skal der altid være en dato for, hvornår fakturaen senest skal betales. Den dato kaldes for 'Forfaldsdato', og er altså den dag pengene senest skal være overført. Det er vigtigt, at der er en forfaldsdato på fakturaen, da kunden ellers ikke ved, hvornår der skal betales.

Det er et lovmæssigt krav, at der er en forfaldsdato, da der derfor ikke opstår misforståelse imellem sælger og køber, om hvornår betalingen skal ske.

Du kan få din kunde til at betale sin overskredne faktura ved at sende en rykker afsted.

Hvornår bør du sende en rykker?

Det er ikke helt nemt af vide, hvornår man bør sende en rykker afsted, men det er vigtigt at være konsekvent hver gang en kunde overskrider betalingsfristen.

Du må sende en rykker så snart, at betalingsfristen er overskredet, og det er altså lige meget, om kunden har haft 10 eller 21 dage til at betale. Har en kunde ikke betalt før eller på forfaldsdatoen? Send en rykker!

Hvordan fungerer det med en rykker?

Du har mulighed for at sende op til tre rykkere pr. ubetalte faktura. Den første rykker kan du som sagt sende dagen efter, at kunden har overskredet betalingsfristen. Når du skal sende den anden og tredje rykker, skal der gå minimum ti dage mellem dem.

Nogen vælger at sende en betalingspåmindelse, før de sender den første rykker afsted. De fleste vælger at sende betalingspåmindelsen inden, at fristen overskrides, så kunden stadig kan nå at betale.

Andre sender betalingspåmindelsen lige efter, at fristen er overskredet, og der går derfor længere tid, før den første rykker sendes afsted. En betalingspåmindelse er ikke en rykker, men blot en venlig påmindelse om, at der mangler betaling.

Hvis kunden efter den tredje rykker stadig ikke har betalt, skal kunden have ti dage til at reagere på, at sagen snart overgår til inkasso. Det betyder altså også, at det i den tredje rykker skal fremgå tydeligt, at sagen går videre til inkasso, hvis pengene ikke bliver betalt inden for ti dage.

Hvor meget må rykkergebyret være på?

Hver gang der sendes en rykker, kan man vælge at tilskrive et rykkergebyr, hvilket kan være maksimum 100 kr. pr. rykker - altså 300 kr. i alt, hvis alle tre rykkere sendes. Rykkergebyret behøves ikke at være 100 kr., men kan sagtens være mindre, men dog ikke mere. Rykkergebyret bliver altså ikke påvirket af størrelsen på fakturaen.

Hvad kan du gøre, for at gøre det lettere for kunden at betale?

For at gøre det lettere for dine kunder at betale, kan du lave flere tiltag, men den med størst effekt er at gøre brug af online betaling. Ved at gøre brug af online betalingsservicer såsom SumUp, kan kunden foretage betalingen hurtigt og nemt.

Det fungerer på den måde, at når du sender din kunde en faktura, bliver der i mailen vedhæftet et link. Kunden kan klikke på det link, og via det link kan kunden foretage betalingen.

Virksomhedens kontooplysninger og fakturaens beløb vil allerede være i linket, så kunden skal blot udfylde egne betalingsinformationer. Ved at kunden ikke skal indtaste flere informationer end højst nødvendigt, så undgår man fejl i betalingen