Hvornår skal man sende en rykker?

Det er desværre hverdag for mange virksomheder, at deres kunder ikke betaler til tiden. Det er ofte til irritation for virksomheden, der også har deres egne deadlines for betaling af regninger til leverandører og lignende. For at få betalingen når fristen er overskredet, må man ty til rykkeren!

Skriv en faktura med SumUp Fakturaer

En rykker er en skriftlig påmindelse til en kunde om, at kunden ikke har betalt sin faktura til tiden. Hvis kunden overskrider betalingsfristen, er en rykker virksomhedens måde at få betaling for den ubetalte regning.

Hvornår kan man sende en rykker?

Reglerne for hvornår man må sende en rykker er ganske simpel: man må sende en rykker så snart, at fakturaen ikke er betalt inden for den aftale tid. Det betyder, at hvis der er aftalt, at fakturaen skal betales 15. marts 2021, og fakturaen den 16. marts 2021 ikke er betalt, er virksomheden i sin gode ret til at sende en rykker den 16. marts 2021.

Det er et krav til alle fakturaer, at der skal fremstå en forfaldsdato, som der den dato, hvor betalingen senest skal være fundet sted. Det er ud fra den dato, at man ved, om man har ret til at sende en rykker. Det viser vigtigheden i, at den forfaldsdato er super vigtig, og derfor altid skal være på fakturaen. Uden den kan det være svært at bevise, at fristen er overskredet.

I teorien kan man sende en rykker dagen efter, at fristen for betaling er overskredet. Dog kan virksomheder også vælge at sende en venlig påmindelse om, at kunden ikke har betalt. Dette vil man typisk gøre, hvis man normalt oplever, at kunden betaler til tiden, og det derfor er sandsynligt, at kunden blot har glemt alt om fakturaen.

Den venlige påmindelse vil ikke gælde som én af de i alt tre rykkere, man kan vælge at sende til en kunde, hvis betalingen udebliver.

Hvor længe må der gå mellem hver rykker?

Det er som nævnt muligt at sende op til tre rykkere, hvis kunden ikke betaler regningen. Med det sagt betyder det ikke, at man skal sende alle tre rykkere før, at sagen overgår til eventuel inkasso. Man kan sagtens nøjes med at sende en enkelt rykker og så efterfølgende give rykkeren videre til inkasso.

Dog er det sådan, at man skal angive i den sendte rykker, at hvis man ikke reagerer på den pågældende rykker, så vil sagen blive taget videre i inkasso.

Selvom man kan sende op til tre rykkere, er der stadig regler for rykkerproceduren, og hvor lang tid der som minimum skal gå mellem hver rykker. Reglen lyder, at der skal gå minimum 10 dage mellem rykker 1,2 og 3. Grunden hertil er, at modtageren af rykkeren skal kunne nå at modtage og reagere på henvendelse før, at en ny rykker, med et nyt rykkergebyr, lander hos kunden. Der er regler for, hvor meget man må opkræve i rykkergebyr.