Forfaldsdato - Hvad er en forfaldsdato?

En forfaldsdato er den dato, hvor en faktura senest skal være betalt.

Forfaldsdatoen er en af de datoer, som en faktura skal indeholde. SumUp Fakturaer hjælper dig med at holde styr på alle fakturaer, og om de er betalt eller ej.

Lav professionelle fakturaer med SumUp Fakturaer

På en faktura skal der altid stå en forfaldsdato, da kunden ellers ikke ved, hvornår fakturaen senest skal være betalt. Uden en forfaldsdato kan afsenderen af fakturaen heller ikke bevise, hvis kunden har overskreddet betalingsfristen.

Hvornår skal forfaldsdatoen være?

Der er ikke nogle regler for, hvornår forfaldsdatoen skal være. I teorien kan forfaldsdatoen være samme dag, som fakturaen er udstedt, hvilket betyder at fakturadato og forfaldsdato kan være samme dag.

Som afsender af fakturaen man selv, hvornår forfaldsdatoen skal være, men det er mest normalt at give kunden imellem 7-14 dage at betale i. Der kan dog være undtagelser, der gør, at forfaldsdatoen ligger længere ud i fremtiden. Det kan eksempelvis være, hvis der ustedes en faktura for noget, der først bliver leveret til kunden om et stykke tid.

Nogle virksomheder vælger også at give visse kunder enten længere eller kortere tid til at betale, hvis kunden før enten har været hurtig eller langsom til at få betalt.

Hvad sker der, hvis forfaldsdatoen ikke bliver overholdt?

Når forfaldsdatoen ikke bliver overholdt betyder det, at kunden ikke har overholdt sin del af aftalen. Det kan ske, at en kunde blot har glemt at betale fakturaen, men i andre tilfælde kan det også være en bevidst handling fra kundens side af.

Normalvis, hvis forfaldsdatoen ikke bliver overholdt, bliver der kort tid efter sendt en rykker, hvor at der er lagt et rykkergebyr oveni. Der kan i alt sendes 3 rykkere med et samlet rykkergebyr på 300 kr.

Her er det vigtigt, at fakturaen fra starten af har haft en forfaldsdato, da det ellers ikke er muligt at vide, om forfaldsdatoen er blevet overholdt eller ej.

Hvad er forskellen på en forfaldsdato og en betalingsdato?

Ofte bliver forfaldsdatoen og betalingsdatoen forvekslet, men det er ikke altid, at de to datoer er den samme. For at skelne de to fra hinanden, er betalingsdatoen den dag, hvor betalingen rent faktisk finder sted. Det er typisk den dag, hvor kunden laver bankoverførslen fra sin konto. Modsat er forfaldsdatoen den dag, hvor betalingen senest skal være gennemført.

Der kan derfor opstå problemer, da der med bankoverførsler kan være 1 dags forsinkelse. Derfor kan forfaldsdatoen blive overskreddet, hvis kunden overfører fra sin konto på sidste dag.

Sæt din egen forfaldsdato i SumUp Fakturaer

Som bruger af SumUp online faktureringsprogram, kan du sende fakturaer til dine kunder og helt selv bestemme forfaldsdatoen.

Du kan ændre forfaldsdatoen ved at følge disse trin:

  1. Log ind på din SumUp profil

  2. Opret en ny faktura ved at klikke på 'Ny' for efterfølgende at vælge 'Faktura'

  3. Efter at du har indtastet kundens informationer, kan du vælge, hvornår forfaldsdatoen skal være. Her kan du enten vælge, hvor mange dage kunden skal have til at betale eller vælge en specifik dato

  4. Efterfølgende udfyldes de andre informationer, og så er fakturaen klar til at blive sendt

Send en faktura med SumUp Fakturaer