Vad är skillnaden mellan ett kvitto och en faktura?

Som företagare har du förmodligen hört talas om både "kvitton" och "fakturor". Men det är inte alltid helt tydligt vad skillnaden mellan de två dokumenten är. 

Fakturor och kvitton är två typer av dokument som utfärdas i samband med försäljning, men de fyller olika funktioner.

I den här artikeln kan du läsa mer om fakturor och kvitton, vad skillnaden mellan dem är och vilka uppgifter de måste innehålla. 

Vad är en faktura?

En faktura är ett dokument som utfärdas från ett företag till en kund när det är dags för kunden att betala för de varor eller tjänster som tillhandahållits. Det är en officiell begäran om betalning som ditt företag också kan använda som bevis på försäljning. 

Eftersom fakturor är officiella bolagsdokument finns det vissa saker som måste stå med på dem. De måste innehålla ditt företags och kundens namn och adress, ett fakturanummer, ett utfärdandedatum, ett förfallodatum, en beskrivning av vad som har sålts och det totala betalningsbeloppet. 

Om ditt företag är momsregistrerat måste du utfärda en momsfaktura som innehåller mer information om moms. 

Fakturor skickas vanligen efter att varor eller tjänster har sålts, men innan betalningen har mottagits. Det är också möjligt att skicka en faktura efter att betalningen har mottagits. 

Vad är ett kvitto?

Ett kvitto är ett dokument som utfärdas från ett företag till en kund när kunden har betalat för varor eller tjänster. Både ditt företag och kunden kan använda det som bevis på försäljning.

Kvitton måste innehålla företagsuppgifter, betalningsdatum, betalningsbelopp och utestående saldo.

Varje gång en betalning tas från en kund bör ett kvitto utfärdas. Det gäller även depositioner och delbetalningar. 

Skillnaden mellan faktura och kvitto

Fakturor och kvitton har olika syften, eftersom de utfärdas vid olika skeden av en försäljning. Fakturor skickas innan kunden betalar och kvitton utfärdas efter att betalningen har gjorts. En faktura kan ses som en betalningsbegäran, och ett kvitto är ett bevis på betalning

Det innebär att de olika dokumenten behöver innehålla olika uppgifter. En faktura bör inkludera de produkter och tjänster som sålts i detalj, men ett kvitto behöver bara visa beloppet som betalats och om det finns något kvar att betala. Båda dokumenten ska alltid vara tydligt märkta med orden "faktura" eller "kvitto". 

Måste man utfärda både fakturor och kvitton?

Beroende på var du bedriver din verksamhet, vilken bransch du arbetar inom och din bolagstyp kan du ibland behöva utfärda både fakturor och kvitton. 

Fakturor är endast obligatoriska under vissa omständigheter. Däremot är det många företag som väljer att utfärda fakturor för all försäljning, så att de kan använda dem i bokföring och skattedeklaration. 

Om du inte är säker på om det är obligatoriskt för ditt företag att utfärda fakturor bör du läsa mer om det på skatteverkets webbplats eller tala med en kvalificerad revisor. 

Kvitton ska alltid utfärdas när du tar betalt från en kund. 

Det är både för kundens och din egen skull. Kvittot försäkrar kunden om att hen har betalat korrekt belopp och hjälper ditt företag att följa reglerna och hålla koll på vilka betalningar som har gjorts. 

Hur skapar man fakturor och kvitton med SumUp?

SumUp erbjuder flera olika lösningar för företag, såsom fakturor och kvitton på betalning. 

Med SumUp Fakturor kan du skapa professionella fakturor på några sekunder och utfärda dem direkt till kundens e-postadress. Du kan ange dina bankuppgifter på fakturan om du vill ha betalt via banköverföring, eller lägga till en betalningslänk om du vill ta betalt online. 

SumUp erbjuder olika betalningsalternativ, såsom till exempel våra kortläsare och betalningslänkar. Varje gång du tar emot en betalning från en kund kan du välja att skicka ett kvitto till kunden via e-post eller skriva ut ett med en kvittoskrivare.

Därför har SumUp en lösning för varje företag, vare sig de utfärdar fakturor eller inte.