-----

Jedna naknada po transakciji. Bilo koja kartica.